Aktuality » Doporučení k regeneraci půdy a do budoucích porostů - léto 2019

 

Aktuální doporučení do budoucích porostů pro léto 2019:

Lignohumát na rozklad slámy/rostlinných zbytků nebo do půdy:

Samostatně, ale lépe k dusíku na rozklad slámy ( např. k močovině nebo DAMu ), který používáme na urychlení jejího rozkladu, doporučujeme přidat Lignohumát MAX roztok v dávce 1 l/ha ( ekvivalentem je 0,2 kg/ha Lignohumátu A nebo AM ). Lignohumát urychluje rozvoj celulytických a půdních bakteríí, rozkad slámy, biologickou aktivitu a humifikaci v půdě.

Zlepší se tím další využití dusíku aplikovaného na rozklad slámy a také rozklad samotný. Omezí se tím tvorba slamnaté desky po zapravení v půdě, která často brání kvalitnímu vzcházení, výživě a růstu následných plodin.

Lignohumát bude vázat dusík dusík na sebe a do půdy, omezí se ztráty N volatilizací či vyplavením.

Obohatíme půdu o vzácné huminové kyseliny a fulvokyseliny, které budou stimulovat rozvoj kořenů,  půdní mikroflóry a využití živin následnými plodinami. Dodáme vlastně „čistý hotový“ humus

Příklad :

-     Na sklizenou slámu obilí aplikovat 40 kg N + 1l Lignohumát MAX ( 0,2 Kg/ha Lignohumátu A nebo AM ) postřikem. Můžeme  desikovat ještě stojící obilní předplodinu pomocí DAM + přidat k tomuto do TM 1l Lignohumátu MAX. Pak následuje sklizeň

 

K regeneraci vyhospodařené půdy nebo půdy, kde potřebujeme zvýšit obsah organické hmoty a humusu, množství půdních mikroorganismů vč. žížal a zejména zlepšit půdní strukturu, obsah půdních vzdušných pórů a vododržnost:

 Použijeme aplikaci práškového Lignohumátu A nebo AM či tekutého Lignohumátu MAX roztok, a to přímo do půdy. Dávku volíme vyšší oproti listovým aplikacím:

 0,5 -1 kg Lignohumátu  A nebo AM na 1 ha ( rozpustíme ve vodě 250-350 l/ha a aplikujeme postřikem ). Ekvivalentem je užití 3-5 l Lignohumátu MAX roztok / 1 ha. Aplikujeme postřikem na strniště předplodiny či rovnou na půdu, opět nejlépe se zapravením do půdního profilu např. podmítkou, orbou. Aplikace provádíme nejlépe 2-3 roky po sobě a pak necháme 2 roky pauzu.

 

Výhodné je spojit tuto aplikaci např. s aplikací jiných hnojiv před setím při základním zpracováním půdy. Cena investice cca 500-1000 Kč/ha –  je to však investice do kvality půdy a organické hmoty v ní, tedy  jejího ozdravení, do struktury půdy a stabilizace výnosů.

Brzy bude na trhu produkt Bakterplant ( v současné době v provozních pokusech ) obsahující bakterie rodu Bacillus subtilis a B. megaterium regenerující půdní mikroflóru, s účinky proti parazitickým půdním a listovým houbám a bakteriím, který bude vhodné k regeneraci půdy k Lignohumátu přidávat.

Moření:

K posílení a stimulaci ozimých obilnin a řepky mořením osiva jako přídavek k mořící směsi nebo jako samostatné moření– Zvýšení energie klíčení a vzcházení, vyrovnanosti při vzcházení. Omezení negativního vlivu klasických mořidel zejména fungicidních. Zlepšení příjmu vody a živin.

Moření ozimých obilnin: - přídavek k mořidlu LignoAktivátor roztok 1,5 - 2l/1 tunu osiva,  cca 40-90 Kč/ha dle výsevku

Moření řepky ozimé:  - přídavek k mořidlu LignoAktivátor roztok 15-20 l/1 tunu osiva, Orientační cena – 15 Kč/ha dle výsevku

Zásobní hnojení  P, N před setím – výžíva půdních bakterií a následně zasetých plodin – lze doporučit místo klasického Amofosu   humatizovaný Amofos HAP 140-200 kg/ha – hnojení N a P do zásoby a k vyrovnání výživových deficitů v půdě. Výhoda: Lze snížit až o 20% dávku hnojiva oproti klasickému Amofosu díky obsahu Lignohumátu v HAP                               

Hnojení  Lignohumátem před setím nebo pod patu při setí: -

100 - 150 g/ha Lignohumátu AM nebo Lignohumát MAX roztok 0,5 – 0,75 l/ha

 

Amagro s.r.o.

Ing. Zora Špirakusová

pokusnictní, poradenství

14.7.2019