AMAGRO ALGA je extrakt z hnědé mořské řasy Ascophyllum nodosum - mořské řasy získávané z chladných vod Atlantiku Severního pobřeží Nova Scotia, Kanada. Jedná se o zdroj hlavních a vedlejších živin - sacharidů, aminokyselin, karboxylátů, přirozeně se vyskytujících v těle mořské řasy. Řasa Ascophyllum je uznávaným zdrojem mnoha přirozených regulátorů růstu rostlin, včetně auxinů, cytokininů, betainů, oligosacharidů, enzymů a jiných organických sloučenin, makroprvků i mikro-prvků (N, P, K, Mg, Ca, Fe, Na, B, S, Zn, Mn, Cu).Antioxidační enzymy z řasy poskytují určitou míru ochrany plodin před volnými radikály a před abiotickým stresem. Tento protistresový účinek k suchu, chladu, zasolení a dalším stressům je důležitým faktorem ke zvyšování výnosů a kvality sklizně.   

AMAGRO ALGA široké použití a je určena pro podporu růstu polních plodin, lesních kultur, ovocných i speciálních plodin, travních porostů po období celé vegetace. Počínaje podporou tvorby kořenů, posléze podporou růstu listové plochy, podporou v hlavním období růstu až do období kvetení a růstu plodů.

 

 AMAGRO ALGA je určena i pro ekologické zemědělství.

 

Fyzikální a chemické vlastnosti

Číslo rozhodnutí o registraci :4022 

 

Vlastnost : hodnota :

Obsah celkového dusíku v % min 0,1

Obsah draslíku jako K2O v % min. 5,0

Organické látky v sušině v % max. 52

Hodnota pH 7,4-8.2

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg): kadmium 1,0, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 10, chrom 150