Brambor

  

BRAMBORY

Lignohumáty působí díky solím fulvokyselin a huminových kyselin na urychlení příjmu vody a účinných látek z hnojiva do rostlin aktivním průnikem přes kutikulu pletiv a následně rozvodem v pletivech rostlin. Huminové kyseliny dále váží živiny na půdu a brání jejich vyplavování, takže jsou pro rostliny déle dostupné. Lignohumáty slouží jako přirozený nosič živin a bioaktivních látek do pletiv rostlin jak přes kořeny tak zejména přes listy a zároveň pomohou vytvářet výkonný kořenový systém i ve zhoršených půdních podmínkách .

Lignohumáty působí protistresově a podporují přirozenou obranu proti rozvoji chorob. V přísušcích, v utužených, přemokřených, „vypotřebovaných“ či jinak stresovaných půdách podporují činnost půdních mikroorganismů a rozvoj kořenové soustavy. Regenerační efekt Lignohumátů, obzvláště Ligno Aktivátoru oceníte také po chemickém či mechanickém poškození rostlin.

Příjem živin můžeme podpořit přídavkem humatizovaných hnojiv ( humtatizovaný amofos HAP a Ligno Super NPK s mikroprvky ).

Aplikace Lignohumátů prodlužuje cca o 10 – 15 dní vegetační dobu brambor, tedy dobu, kterou mohou rostliny aktivně věnovat tvorbě hlíz a ukládání zásobních látek.

Lignohumáty velmi dobře přispívají k lepší násadě bramborových hlíz, také k jejich vyrovnanosti a velikosti. Podporují rychlou tvorbu mohutného kořenového systému a příjem vody a živin z půdy i z aplikovaného hnojiva.

Lignohumát AM je 100% lignohumát s min. 50% obsahem fulvokyselin a mikroprvky. vč. 3% S, Lignohumát MAX roztok je 20% roztok Lignohumátu AM, nejkoncentrovanější na trhu. LignoAktivátor je 15% roztok lignohumátu a severské hnědé mořské řasy s minokyselinami a fytohormony.

Obecně:

 • Po silnějším stresovém období nebo před, nebo do slabých porostů: volíme LignoAktivátor + výživu

 • Přehuštěné, přeodnožené porosty ( s nedostatkem místa na tvorbu odnoží ) : Lignohumát MAX nebo Lignohumát AM + výživa

 

PŘED VÝSADBOU:

Na rychlé pokrytí potřeb dusíku a k doplnění zásoby P použijeme před výsadbou granulovaný humatizovaný Amoniumfosfát - HAP 0, 25 – 12 – 52 v dávce 160 – 200 kg/ha. Jedná se o tradiční hnojivo s vysokým obsahem živin N a P obohacené originálním Lignohumátem. Vzhledem k tomu, že dochází díky Lignohumátu k lepšímu využití živin z hnojiva, 160 kg dávka HAP bude mít srovnatelný vliv jako 200 kg dávka klasického Amofosu, a bez ztráty na výnose ( ověřeno pokusy ).

Fulvokyseliny obsažené v Lignohumátovém obalu amofosu působí jako aktivní nosič živin a účinných lýtek z Lignohumátu do kořenů klíčících rostlin, huminové kyseliny zase váží živiny na půdní sorpční komplex a brání jejích vyplavování do spodních vrstev, a tím obě složky snižují potřebu samotného hnojiva. Lignohumát také brání zvrhávání P v půdě do nerozpustných sloučenin v kyselých půdách ( s ionty Al, Fe, ) a v zásaditých půdách ( s ionty Ca ) a dokonce umí již vázaný P znovu uvolňovat do roztoku a tak ho zpřístupňovat rostlinám.

 

MOŘENÍ SADBY:

Při moření mají brambory k dispozici okamžitě startovací dávku živin a zároveň akcelerátor přijmu živin v podobě huminových a fulvových kyselin z Lignohumátu. Díky obsahu huminových látek ( fulvokyseliny ) klíčící sadba rychleji přijímá živiny, vodu a bioaktivní látky z Lignohumátu i z okolí a lépe odolává přísuškům. Lépe přijímá dusík. V raných fázích vytvoří rychleji mohutnější kořenový systém, tedy sací aparát k čerpání vody a živin, což je důležitý faktor pro kvalitní vyrovnané vzcházení a rychlejší tvorbu stolonů. To je zase důležitým předpokladem kvalitního startu na jaře. Rostliny lépe hospodaří s vodou, což je významné zejména v přísušcích nebo za suchého jara.

Po výsadbě Lignohumáty zase podpoří násadu hlíz, jejich velikost a vyrovnanost.

Při moření máme tyto možnosti:

 1. Lignohumát MAX roztok - aplikace v sazeči postřikem pří výsadbě - 0,8 l / 100 l standardního mořidla ( vody nebo aplikační kapaliny )

 1. Lignohumát AM prášek - aplikace v sazeči ( aplikátoru ) 0, 5 kg / 100 l standardního mořidla ( vody nebo aplikační kapaliny )

 1. Ligno Aktivátor roztok s obsahem výtažku z mořských řas – moření sadby 2 hodiny před výsadbou v dávce 2l/100 l mořidla ( vody nebo aplikační kapaliny )

 

 

APLIKACE BĚHEM VEGETACE:

 

Během první poloviny vegetace aplikujeme 2x až 3x na list

Ligno Aktivátor roztok v dávce 0, 75 - 1 l/ha ( nebo Ligno Aktivátor prášek 100 g/ha ) s výraznými regeneračně - stimulujícími a protistresovými účinky nebo Lignohumát MAX v dávce 0, 4 l/ha

 • JEŠTĚ VHODNĚJŠÍ JSOU NIŽŠÍ DÁVKY VÍCEKRÁT ZA SEBOU.

Nejlepší je tyto aplikace spojit s aplikací fungicidů nebo speciálním listovým hnojivem k pokrytí potřeb živin během vegetace. K tomuto účelu máme listové hnojivo s mikroelementy, růstovým stimulátorem a huminovými látkami –

Ligno Super NPK 7,5 – 8 – 6 s mikroprvky. Jeho dávka se pohybuje 2 – 5 l/ha .

 

Aplikaci Ligno Aktivátoru ukončíme nejpozději na počátku tvorby poupat, tak aby rostliny nepodporovaly nárůst nových kořenů či ukládání asimilátů do semen na úkor tvorby hlíz. Aplikaci Lignohumátu MAX můžeme ukočit o něco později, na konci tvorby poupat.

Aplikace Lignohumátu by neměla chybět v žádném porostu konzumních, průmyslových a sadbových brambor.

 

Regenerace pomocí produktu VITALIC ( nitrofenoláty draselné obohacené lignohumátem ) – určeno pro mimoevropský trh:

Po zimním období nebo po prodělaném stresu můžeme rostliny regenerovat také pomocí nitrofenolátů draselných v kombinaci s lignohumáty, které ještě více podporují regenerační účinky nitrofenolátů. Nitrofenoláty nejsou závislé na teplotě, účinkují i za nízkých teplot, proto je lze použít s výhodou pro velmi časnou regeneraci porostů po zimě. Bioaktivní látky obsažené ve VITALICu se aktivně zapojují do metabolizmu rostlinné buňky a do obranných mechanizmů rostliny. Rostliny po prodělaném biotickém nebo abiotickém stresu rychleji regenerují a navracejí se k normálnímu růstu. Zlepšují se transportní procesy v buňkách, zpevňuje se buněčná stěna a rostliny lépe odolávají tlaku chorob i dalším stresujícím podmínkám. Pozitivně se ovlivňuje tvorba kořenů, hlíz a příjem živin.

Hlízy lépe odolávají mechanickému poškození a prodlužuje se jejich skladovatelnost.

 1. Ve fázi zakrývání řádků - 0, 4 l Vitalicu /ha

 1. Cca 14 dní po 1. aplikaci - 0, 4 l Vitalicu /ha

 1. Cca 14 dní po 2. aplikaci - 0, 4 l Vitalicu /ha

Aplikaci Vitalicu doporučujeme po prodělaném stresovém období ( zima, pomrznutí, krupobití, sucho, zasolení, zamokření, choroby…) k rychlé regeneraci. Nedoporučujeme aplikaci na aktuálně stresovaný porost, před předpovídaným velmi silným stresem či např. v průběhu silného slunečního záření, horka a sucha, aby aktivace fotosyntézy a dalších pochodů v rostlině nepůsobila spíše opačně. Vitalic doporučujeme nejlépe po prodělaném stresovém období nebo před. Nejlépe již za dostatku vláhy. 

 

Stručný popis jednotlivých Lignohumátů:

V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace s hnojivy, fungicidy nebo insekticidy a Lignohumáty zlepšují jejich přirozený příjem rostlinou a urychlují rozvádění uvnitř rostliny.

 1. Ligno Aktivátor roztok – 7,5 % Lignohumát s přídavkem přírodních bioaktivních a protistresových látek ze severských mořských řas včetně přírodních fytohormonů, enzymů a aminokyselin. Má rychlý regenerační a podpůrný efekt. Zejména na tvorbu mohutné kořenové soustavy. Aminokyseliny působí jako protistresový a antioxidační faktor a zlepšují průběh fotosyntézy. Zvyšuje tvorbu nových kořenových vlásků jako předpokladu rychlého vyrovnaného klíčení a vzcházení.

Ligno Aktivátor dávkujeme 0, 75 l/ha 1x nebo ještě lépe 0, 4 - 5 l/ha 2x.

 1. Ligno Aktivátor prášek ( 50% lignohumát + 50% mořská řasa ) prášková obdoba Ligno Aktivátor roztok dávkujeme 1x 100 – 150 g/ha nebo ještě lépe 2x 50 – 75 g/ha

 1. Lignohumát MAX roztok – maximální 20% Lignohumát, 3% síry v sušině + mikroprvky, je bez dalších přidaných umělých či přírodních fytohormonů či jiných látek stimulační povahy, které by mohly za velmi nepříznivého průběhu počasí eventuálně ohrozit odnožování. Je určen tam, kde chceme maximálně ochránit rostliny ale i půdu proti stresovým faktorům ( sucho, utužení , zamokření, zasolení ), např. v případě velmi slabých porostů za velmi nepříznivého průběhu počasí ( silná intenzita slunečního záření, silný mráz, sucho apod. ). Či na velmi vypotřebovaných, stresovaných půdách, kde ve velmi vysoký obsah Lignohumátu podpoří mikrobiologickou aktivitu půdy.

Lignohumát MAX dávkujeme 1 x 0,4 litru/ha anebo ještě lépe 2 x 0,2 -0,3 litru/h

 1. Lignohumát AM prášek - čistý 100% lignohumát s mikroprvky včetně 3% síry, huminové kyseliny a fulvokyseliny v poměru cca 50% : 50% – dávkujeme 1 x 50 - 100 gramů/ha anebo 2 x 50 gramů/ha

 1. LignoSuper NPK 7,5-8-6 plus mikroprvky vč. B – plné listové hnojivo s lignohumátem, stimulátorm růstu a mikroprvky v chelátové podobě v jednom. Lignohumát zlepšuje využití živin z hnojiva takže potřebu hnojiva můžeme snížit až o 20% oproti klasickému hnojivu bez lignohumátu. Zároveň stimuluje rozvoj kořenové soustavy. Dávkování 2 – 5 l/ha.

 1. HAP 0,25-11-52 – humatizovaný granulovaný Amofos. Fulvokyseliny obsažené v Lignohumátovém obalu amofosu působí jako aktivní nosič živin a účinných lýtek z Lignohumátu do kořenů klíčících rostlin, huminové kyseliny zase váží živiny na půdní sorpční komplex a brání jejích vyplavování do spodních vrstev, tím obě složky snižují potřebu samotného hnojiva až o 20% oproti klasickému Amofosu. Lignohumát také brání zvrhávání P v půdě do nerozpustných sloučenin v kyselých půdách ( s ionty Al, Fe, ) a v zásaditých půdách ( s ionty Ca ) a dokonce umí již vázaný P znovu uvolňovat do roztoku a tak ho zpřístupňovat rostlinám. Dávkování cca 140-200 kg/ha.

 

V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace lignohumátů s hnojivy, fungicidy nebo insekticidy. Lignohumáty zlepšují jejich přirozený příjem rostlinou a urychlují rozvádění uvnitř rostliny.