CUKROVKA

Velkou většinu živin přijímá řepa z půdní zásoby, nikoliv z přímého hnojení. Prvním předpokladem je tedy půdní prostředí s vyrovnaným vodním a vzdušným režimem, v němž může prokořenit profil alespoň do hloubky 60 cm. Výživu cukrovky tak předurčujeme základní agrotechnikou, kvalitou zpracování půdy, osevním postupem a organickým hnojením. Teprve za těchto předpokladů dochází k efektivnímu využívání zásoby živin i přímého hnojení. Na utužených, zamokřených či jinak devastovaných půdách jsou běžné poruchy výživy. Vápnění a hnojení fosforem a draslíkem by mělo proběhnout v létě a na podzim po sklizni předplodiny, protože hnojiva je dobře zapravit do celého půdního profilu. Naopak, dusík a hořčík se z půdy snadno vyplavují a těžiště jejich aplikace je proto na počátku vegetace cukrovky.

Příjem živin můžeme podpořit přídavkem humatizovaných hnojiv ( humtatizovaný amofos HAP a Ligno Super NPK s mikroprvky ) a Lignohumátů, které slouží jako přirozený nosič živin a bioaktivních látek do pletiv rostlin. Jak přes kořeny tak zejména přes listy a zároveň pomohou vytvářet výkonný kořenový systém i ve zhoršených půdních podmínkách ( zvýší biologickou aktivitu půdy, nárůst kořenového vlášení, odolnost proti chorobáma dalším stresorům a regeneraci po prodělaném stresu ).

Lignohumáty působí díky solím fulvokyselin a huminových kyselin na urychlení příjmu vody a účinných látek z hnojiva do rostlin aktivním průnikem přes kutikulu pletiv a následně rozvodem v pletivech rostlin. Huminové kyseliny dále váží živiny na půdu a brání jejich vyplavování, takže jsou pro rostliny déle dostupné.

Lignohumát AM je 100% lignohumát s min. 50% obsahem fulvokyselin a mikroprvky. vč. 3% S, Lignohumát MAX roztok je 20% roztok Lignohumátu AM, nejkoncentrovanější na trhu. LignoAktivátor je 15% roztok lignohumátu a severské hnědé mořské řasy s minokyselinami a fytohormony.

 

PŘEDSEŤOVÉ APLIKACE:

K pokrytí nároků lehce přijatelného P a k doplnění zásoby P použijeme v létě či na podzim po sklizni předplodiny granulovaný humatizovaný Amofos HAP 0, 25 – 12 – 52 v dávce 100 – 200 kg/ha. Jedná se o hnojivo s vysokým obsahem přijatelných živin N a P obohacené originálním Lignohumátem. Huminové látky zde zlepšují a urychlují využití P rostlinou. Lignohumát brání zvrhávání P v půdě do nerozpustných sloučenin v kyselých půdách ( s ionty Al, Fe, ) a v zásaditých půdách ( s ionty Ca ) a dokonce um í již vázaný P znovu uvolňovat do roztoku a tak ho zpřístupňovat rostlinám. Fulvokyseliny obsažené v Lignohumátu působí jako aktivní nosič živin a účinných lýtek z Lignohumátu do kořenů i listů klíčících rostlin, huminové kyseliny zase váží živiny na půdní sorbční komplex a brání jejích vyplavování do spodních vrstev, tím obě složky snižují potřebu samotného hnojiva. Proto můžeme dávku HAP 0, 25 – 12 – 52 snížit až o 20% ve srovnání s klasickým Amofosem , a to bez rizika ztráty na výnose. Živiny jsou pro rostlinu lépe a rychleji využitelné.

 

Použití Lignohumátu do kejdy:

Pokud k hnojení cukrovky používáme kejdu ( hnůj ) aplikovanou na podzim po předpoldině, lze ji výhodně obohatit Lignohumátem k lepší homogenizaci, k lepší mikrobiální aktivitě v půdě a k lepší stabilitě živin v kejde a využití živin rostlinou. Lignohumát omezí únik amoniaku do ovzduší.

Před aplikací kejdy přidáme do kejdy Lignohumát MAX roztok nebo Lignohumát AM prášek ( předem Před aplikací kejdy do ní přidáme Lignohumát MAX roztok nebo Lignohumát AM prášek ( předem rozmícháme v malém množství vody ) za důkladného promíchávání.

Obvyklá dávka kejdy činí na 1 ha cca 30 – 40 m3 a Lignohumátu MAX roztok 0, 4 l ( nebo 100 g Lignohumátu AM ).

Tedy: Na 1.000 m3 kejdy přidat 10 l Lignohumátu MAX roztok ( nebo 2 kg Lignohumátu AM )

 

JARNÍ VEGETACE:

Pro stimulaci výživového stavu jako aktivní nosič živin do rostlin, pro zlepšení půdních vlastností, nebo po mírnějším stresovém období užijeme Lignohumát MAX roztok ( nebo Lignohumát AM prášek ).

Pro regeneraci porostu po silnějším stresu užijeme lépe LignoAktivátor, který v sobě obsahuje přídavek severských řas s protistresovými aminokyselinami. Postřik ukončíme ve fázi uzavírání řádků, aby se dále nestimuloval nárůst kořenového vlášení. LignoAktivátor podporuje také mírně nárůst cukernatosti.

 

 1. K předosevnímu hnojení respektive stimulaci půdy a klíčních rostlin můžemepoužít Ligno Aktivátor v dávce 1 l/ha ( Ligno Aktivátor prášek v dávce 100 g/ha ) s obsahem superčistého koncentrovaného Lignohumátu s přídavkem mořských řas.

 1. K přihnojení na list

 • V průběhu vegetace, nejlépe na jejím počátku, na pokrytí výživového deficitu lze použít Ligno Super NPK 7, 5 – 8 -6 s obsahem originálního Lignohumátu, stimulátorem růstu a mikroprvkpů v lehce přijatelné formě ( obsahuje i B 0,01%, Cu 0,001% ). Lignohumát zde zlepšuje přijatelnost všech živin z hnojiva a urychluje rozvádění v rostlině.

Dávka činí 2 – 5 l/ha .

 1. Ve fázi cca 3. – 5. list

Použijeme Lignohumát MAX roztok v dávce 0, 4 l/ha nejlépe spolu s jarním přihnojením nebo těsně po něm ( pokud se používá )

 1. V termínu zapojování porostu

Použijeme Lignohumát MAX roztok v dávce 0, 4 l/ha + B + mikroprvky

 1. Na počátku ukládání sacharózy v bulvě nejlépe s fungicidem

Použijeme Lignohumát MAX roztok v dávce 0, 4 l/ha + fungicid + případně mikroprvky

Velmi se osvědčily společné aplikace s fungicidy a insekticidy, kde Lignohumát ( konkrétně fulvokyseliny ) aktivně zvyšuje průnik živin a aktivních látek do rostliny a rozvod v rostlině a protistresové látky chrání rostlinu před přísušky a dalšími stresory ( poškození herbicidy, fungicidy, .. ).

 

Produkt Amagro Alga 0.1 - 0.0 - 5.0 – mořská řasa roztok je extrakt z hnědé mořské řasy Ascophyllum nodosum , získávané z chladných vod Atlantiku. Řasa je zdrojem přirozených regulátorů růstu rostlin vč. auxinů, dále betainů, oligosacharidů, enzymů, sacharidů, aminokyselin, karboxylátů a jiných organických sloučenin, makroprvků i mikro-prvků (N, P, K, Mg, S, Ca, Na, Fe, B, Zn, Mn, Cu). Antioxidační enzymy z řasy poskytují určitou míru ochrany plodin před volnými radikály a před abiotickým stresem. Aminokyseliny z řasy rostlina využije okamžite k tvorbě protistresových bílkovin a pochodů a tak si nemusí vytvářet AK z jiných zdrojů N, což pomáhá rostlině šetřit energii ve stresovém období, lépe hospodařit s vodou, a lépe tak toto stresové období překonat.

Aplikovat po stresovém období nebo před v dávce 1-3 l /ha .

Lze aplikovat případně i s herbicidy, kdy Amagro Alga bude chránit porost před případným negativním vlivem herbicidů. V tomto případě nepřidávat Lignohumát, který účinek herbicidů zesiluje. Tuto aplikaci je třeba určitě předem vyzkoušet.

 

Regenerace pomocí produktu VITALIC ( nitrofenoláty draselné obohacené lignohumátem ) – určeno pro mimoevropský trh:

Po zimním období nebo po prodělaném stresu můžeme rostliny regenerovat také pomocí nitrofenolátů draselných v kombinaci s lignohumáty, které ještě více podporují regenerační účinky nitrofenolátů. Nitrofenoláty nejsou závislé na teplotě, účinkují i za nízkých teplot, proto je lze použít s výhodou pro velmi časnou regeneraci porostů po zimě. Bioaktivní látky obsažené ve VITALICu se aktivně zapojují do metabolizmu rostlinné buňky a do obranných mechanizmů rostliny. Rostliny po prodělaném biotickém nebo abiotickém stresu rychleji regenerují a navracejí se k normálnímu růstu. Zlepšují se transportní procesy v buňkách, zpevňuje se buněčná stěna a rostliny lépe odolávají tlaku chorob i dalším stresujícím podmínkám. Pozitivně se ovlivňuje tvorba kořenů, příjem živin, klíčení pylových zrn a tvorba semen.

Aplikace se provádí v :

 1. Ve fázi 4. – 6. listu v dávce 0, 4 l Vitalicu /ha

 1. Ve fázi při ( po ) zakrytí řádků v dávce 0, 4 l Vitalicu /ha

Aplikaci Vitalicu doporučujeme po prodělaném stresovém období ( zima, pomrznutí, krupobití, sucho, zasolení, zamokření, choroby…) k rychlé regeneraci. Nedoporučujeme aplikaci na aktuálně stresovaný porost, před předpovídaným velmi silným stresem či např. v průběhu silného slunečního záření, horka a sucha, aby aktivace fotosyntézy a dalších pochodů v rostlině nepůsobila spíše opačně. Vitalic doporučujeme nejlépe po prodělaném stresovém období nebo před. Nejlépe již za dostatku vláhy.

 

Stručný popis jednotlivých Lignohumátů:

V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace s hnojivy, fungicidy nebo insekticidy a Lignohumáty zlepšují jejich přirozený příjem rostlinou a urychlují rozvádění uvnitř rostliny.

 1. Ligno Aktivátor roztok – 7,5 % Lignohumát s přídavkem přírodních bioaktivních a protistresových látek ze severských mořských řas včetně přírodních fytohormonů, enzymů a aminokyselin. Má rychlý regenerační a podpůrný efekt. Zejména na tvorbu mohutné kořenové soustavy. Aminokyseliny působí jako protistresový a antioxidační faktor a zlepšují průběh fotosyntézy. Zvyšuje tvorbu nových kořenových vlásků jako předpokladu rychlého vyrovnaného klíčení a vzcházení.

Ligno Aktivátor dávkujeme 0, 75 l/ha 1x nebo ještě lépe 0, 4 - 5 l/ha 2x.

 1. Ligno Aktivátor prášek ( 50% lignohumát + 50% mořská řasa ) prášková obdoba Ligno Aktivátor roztok dávkujeme 1x 100 – 150 g/ha nebo ještě lépe 2x 50 – 75 g/ha

 1. Lignohumát MAX roztok – maximální 20% Lignohumát, 3% síry v sušině + mikroprvky, je bez dalších přidaných umělých či přírodních fytohormonů či jiných látek stimulační povahy, které by mohly za velmi nepříznivého průběhu počasí eventuálně ohrozit odnožování. Je určen tam, kde chceme maximálně ochránit rostliny ale i půdu proti stresovým faktorům ( sucho, utužení , zamokření, zasolení ), např. v případě velmi slabých porostů za velmi nepříznivého průběhu počasí ( silná intenzita slunečního záření, silný mráz, sucho apod. ). Či na velmi vypotřebovaných, stresovaných půdách, kde ve velmi vysoký obsah Lignohumátu podpoří mikrobiologickou aktivitu půdy.

Lignohumát MAX dávkujeme 1 x 0,4 litru/ha anebo ještě lépe 2 x 0,2 -0,3 litru/h

 1. Lignohumát AM prášek - čistý 100% lignohumát s mikroprvky včetně 3% síry, huminové kyseliny a fulvokyseliny v poměru cca 50% : 50% – dávkujeme 1 x 50 - 100 gramů/ha anebo 2 x 50 gramů/ha

 1. LignoSuper NPK 7,5-8-6 plus mikroprvky vč. B – plné listové hnojivo s lignohumátem, stimulátorm růstu a mikroprvky v chelátové podobě v jednom. Lignohumát zlepšuje využití živin z hnojiva takže potřebu hnojiva můžeme snížit až o 20% oproti klasickému hnojivu bez lignohumátu. Zároveň stimuluje rozvoj kořenové soustavy. Dávkování 2 – 5 l/ha.

 1. HAP 0,25-11-52 – humatizovaný granulovaný Amofos. Fulvokyseliny obsažené v Lignohumátovém obalu amofosu působí jako aktivní nosič živin a účinných lýtek z Lignohumátu do kořenů klíčících rostlin, huminové kyseliny zase váží živiny na půdní sorpční komplex a brání jejích vyplavování do spodních vrstev, tím obě složky snižují potřebu samotného hnojiva až o 20% oproti klasickému Amofosu. Lignohumát také brání zvrhávání P v půdě do nerozpustných sloučenin v kyselých půdách ( s ionty Al, Fe, ) a v zásaditých půdách ( s ionty Ca ) a dokonce umí již vázaný P znovu uvolňovat do roztoku a tak ho zpřístupňovat rostlinám. Dávkování cca 140-200 kg/ha.

 

V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace lignohumátů s hnojivy, fungicidy nebo insekticidy. Lignohumáty zlepšují jejich přirozený příjem rostlinou a urychlují rozvádění uvnitř rostliny.