DAYMSA - ve španělském originále DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO Sociedad Anónima je významný evropský výrobce stimulátorů růstu a hnojiv a také biologicky aktivních látek, především aminokyselin a leonarditových humátů.

www.daymsa.com