Horti Fair Amsterodam 2011

Země Živitelka 2011

Hasičské slavnosti Velké Zboží 2011

Naše pole - Chrudim Nabočany 2011

Světový kongres pěstitelů olejnin Praha 2011

Výroční konference NPO RET 27.-29.1.2011