HAP 0,25-11-52 - registrace č. 3845 - Amofos humatizovaný přídavkem 0,25% Lignohumátu je tradiční, vysocekoncentrované  zemědělské minerální hnojivo obohacené potřebnou dávkou Lignohumátu. Humatizace je provedena nanesením Lignohumátu na povrch granulí. Pětiletými polními a poloprovozními pokusy již bylo dokázáno, že minerální hnojivo obohacené Lignohumátem při hektarové dávce snížené o 20% garantuje minimálně stejný přísun živin jako plná dávka čistého minerálního hnojiva. Lignohumát díky svému garantovanému složení  a to především díky vysokému obsahu látek, zvyšujících příjem živin kořenovým systémem napomáhá rostlině k lepšímu růstu a zpřístupňuje živiny. Nikoli za nevýznamný lze označit i efekt ekologický - snížení dávek minerálního hnojiva při jeho výrazně lepším využití samozřejmě znamená z dlouhodobého hlediska zlepšení životního prostředí.

Cena: aktuální cena amofosu + 10%

Hektarová dávka: běžná dávka amofosu - 20%

 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 

Chemická a fyzikální vlastnost

         hodnota

Celkový dusík jako N v %

                11,0

Fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v %

                52,0

Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v %

48,5

Lignohumát draselný A v %

     min. 0,25

Částice od 1mm do 4mm v %

     min. 95,0

Částice do 1mm v %

       max. 3,0

Částice nad 6 mm v %

  0

 

 

Aplikace HAP 0,25-11-52

Rozsah a způsob použití

Hnojivo HAP 11-52 s přídavkem 0,25% lignohumátu,se doporučuje používat k podzimnímu předseťovému hnojení. Aplikace hnojiva do ozimých kultur napomáhá k tvorbě bohaté kořenové soustavy a následně zajišťují lepší přezimování porostu

Protože je dobře rozpustné ve vodě, je doporučeno i k regeneračnímu hnojení ozimů zvláště na půdách s vysokou zásobou draslíku. Možné použití je rovněž k základnímu jarnímu hnojení s nutností dodatečného dusíkatého přihnojování plodin.

Lignohumát obsažený v hnojivu plní roli biologického stimulátoru činnosti půdních mikroorganismů a tím ovlivňuje intenzitu biochemických transformací prvků a zásobu minerálních živin v půdním roztoku.

 

Doporučené dávkování -

kultura dávka v kg/ha

Brambory 100 – 200

Cukrovka,zelí 120-160

Ozimé obiloviny 100 – 200

Plodové zeleniny 80-120

Jahody 10-120

Slunečnice 100-200

Ozimní řepka 100-200

Kukuřice 100-200

Hořčice 80-120

 

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živiny a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení, nejlépe podle zásoby fosforu v půdě, případně výživného stavu rostlin. Pokud půda vykazuje velmi malou zásobu fosforu- je třeba volit doporučené dávky při horní hranici