Česká pobočka IHSS - Česká huminová společnost - Vzhledem k stále se rozrůstajícímu zájmu o huminové látky i v České republice, vznikla v roce 2008 česká větev IHSS, organizovaná na půdě Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně. Čeští členové IHSS se pravidelně scházejí a řeší otázky související s výzkumem a výrobou huminových látek v ČR. Tyto stránky mají za cíl seznámit veřejnost s huminovými látkami, jejich působením, vlastnostmi, problematikou standardizace huminových výrobků a zpopularizovat toto stále se rozvíjející odvětví nejen organické chemie.

www.ihss-cz.cz