Kukuřice

 

KUKUŘICE

Klíčící rostlinky kukuřice jsou v době rozvoje mladého nodálního kořenového systému zodpovědného za příjem vody a živin velmi citlivé na zhoršené půdní nebo klimatické podmínky a na nedostatek živin. Pokud rostliny klíčí v chladných, utužených, zamokřených nebo jinak stresovaných podmínkách nebo mají nedostatek živin, velmi brzy se to projeví na jejich snížené kondici ( nevyrovnané vzcházení, žloutnutí, slabý nárůst hmoty,.. ). Proto je velmi důležité, aby vzcházející kukuřice a její nově se vytvářející nodální kořenový systém měl k dispozici v blízkosti startovací dávku přijatelných živin. Kukuřice je také velmi náročná na fosfor, kritické období je v počátcích růstu, než vytvoří dostatek kořenů. Proto je důležitý dostatečný obsah přijatelného P v okolí osiva již na počátku vegetace.  

Příjem živin můžeme podpořit přídavkem humatizovaných hnojiv ( humtatizovaný amofos HAP a Ligno Super NPK s mikroprvky ) a Lignohumátů, které slouží jako přirozený nosič živin a bioaktivních látek do pletiv rostlin jak přes kořeny tak zejména přes listy a zároveň pomohou vytvářet výkonný kořenový systém i ve zhoršených půdních podmínkách . 

Lignohumáty působí díky solím fulvokyselin a huminových kyselin na urychlení příjmu vody a účinných látek z hnojiva do rostlin aktivním průnikem přes kutikulu pletiv a následně rozvodem v pletivech rostlin. Huminové kyseliny dále váží živiny na půdu a brání jejich vyplavování, takže jsou pro rostliny déle dostupné.

Lignohumáty působí protistresově a podporují přirozenou obranu proti rozvoji chorob. V přísušcích, v utužených, přemokřených, „vypotřebovaných“ či jinak stresovaných půdách podporují činnost půdních mikroorganismů a rozvoj kořenové soustavy. Regenerační efekt Lignohumátů oceníte také po chemickém či mechanickém poškození rostlin.

Lignohumát AM je 100% lignohumát s min. 50% obsahem fulvokyselin a mikroprvky. vč. 3% S, Lignohumát MAX roztok je 20% roztok Lignohumátu AM, nejkoncentrovanější na trhu. LignoAktivátor je 15% roztok lignohumátu a severské hnědé mořské řasy s minokyselinami a fytohormony.

Obecně:

 • Po silnějším stresovém období nebo před, nebo do slabých porostů: volíme LignoAktivátor

 • Přehuštěné porosty : Lignohumát MAX nebo Lignohumát AM 

 

MOŘENÍ SEMEN:

Je to to nejlevnější opatření, které můžeme udělat. Při moření má zrno kukuřice k dispozici okamžitě startovací dávku živin a zároveň akcelerátor přijmu živin v podobě huminových a fulvových kyselin z Lignohumátu. K tomuto účelu jednoznačně doporučujeme Ligno Aktivátor roztok s obsahem fulvokyselin, huminových kyselin, mikroprvků vč. síry a extraktu z mořských řas se škálou protistresových látek, aminokyselin, enzymů, polysacharidů a přírodních hormonů. Semínka mají okamžitě k dispozici bioaktivní látky podporující nárůst kořenů, vitalitu a ochranu před chorobami a škůdci. Díky obsahu huminových látek ( zejména fulvokyseliny ) rychleji přijímají živiny, vodu a bioaktivní látky z Lignohumátu i z okolí. Lépe přijímají dusík. Tvoří rychleji mohutnější kořenový systém, tedy sací aparát k čerpání živin. To má za následek kvalitní vyrovnané vzcházení a rychlejší tvorbu hlavních odnoží, které jsou na podzim tak důležitým předpokladem kvalitního přezimování a na jaře rychlejšího startu.

Dávkování: Ligno Aktivátor roztok 2-3 l/ tunu osiva jako přídavek k mořící směsi

 

JARNÍ VEGETACE PŘED SETÍM: 

K pokrytí vysokých nároků kukuřice na startovací lehce přijatelného P s výhodou užijeme a k doplnění zásoby P použijeme před setím granulovaný humatizovaný Amofos HAP 0, 25 – 12 – 52 v dávce 160 – 200 kg/ha. Jedná se o hnojivo s vysokým obsahem přijatelných živin N a P obohacené originálním Lignohumátem. Huminové látky zde zlepšují a urychlují využití P rostlinou. Lignohumát brání zvrhávání P v půdě do nerozpustných sloučenin v kyselých půdách ( s ionty Al, Fe, ) a v zásaditých půdách ( s ionty Ca ) a dokonce um í již vázaný P znovu uvolňovat do roztoku a tak ho zpřístupňovat rostlinám. Fulvokyseliny obsažené v Lignohumátu působí jako aktivní nosič živin a účinných lýtek z Lignohumátu do kořenů i listů klíčících rostlin, huminové kyseliny zase váží živiny na půdní sorbční komplex a brání jejích vyplavování do spodních vrstev, tím obě složky snižují potřebu samotného hnojiva. Proto můžeme dávku HAP 0, 25 – 12 – 52 snížit až o 20% ve srovnání s klasickým Amofosem , a to bez rizika ztráty na výnose. Živiny jsou pro rostlinu lépe a rychleji využitelné. 

K předosevnímu hnojení respektive stimulaci půdy a klíčních rostlin můžete použít Ligno Aktivátor v dávce 1 l/ha ( Ligno Aktivátor prášek v dávce 100 g/ha ) s obsahem superčistého koncentrovaného Lignohumátu s přídavkem mořských řas. 

Použití kejdy a Lignohumátu před setím nebo po vzejití kukuřice ( hadicovými aplikátory od fáze cca 20 cm ):

 

Pokud k hnojení kukuřice používáme kejdu ( močůvku, hnůj ), lze ji výhodně obohatit Lignohumátem k lepší homogenizaci, k lepší mikrobiální aktivitě v půdě a k lepší stabilitě živin v kejde a využití živin rostlinou. Lignohumát omezí únik amoniaku do ovzduší. 

Před aplikací kejdy do ní přidáme Lignohumát MAX roztok nebo Lignohumát AM prášek ( předem rozmícháme v malém množství vody ) za důkladného promíchávání.

Obvyklá dávka kejdy činí na 1 ha cca 30 – 40 m3 a Lignohumátu MAX roztok 0, 4 l ( nebo 100 g Lignohumátu AM ). 

Tedy: Na 1.000 m3 kejdy přidat 10 l Lignohumátu MAX roztok ( nebo 2 kg Lignohumátu AM )

 

V PRŮBĚHU VEGETACE:

 

K přihnojení na list v průběhu vegetace dále použijte Ligno Super NPK 7, 5 – 8 -6 s obsahem originálního Lignohumátu, stimulátorem růstu a mikroprvkpů v lehce přijatelné formě ( obsahuje i B 0,01%, Cu 0,001% ). Lignohumát zde zlepšuje přijatelnost všech živin z hnojiva a urychluje rozvádění v rostlině.

 • Dávka činí 2 – 5 l/ha . 

Aplikaci lignohumátů začínáme ve fázi cca 4. – 6. listu, dále v termínu postřiku proti zavíječi společně s insekticidem – cca po 3 - 4 týdnech od 1. aplikace

Velmi se osvědčily společné aplikace s fungicidy a insekticidy, kde Lignohumát ( konkrétně fulvokyseliny ) aktivně zvyšuje průnik živin a aktivních látek do rostliny a rozvod v rostlině a protistresové látky chrání rostlinu před přísušky a dalšími stresory ( poškození herbicidy, fungicidy.... ).

K tvorbě výkonné kořenové soustavy a nadzemní hmoty, ke stimulaci, regeneraci a k ochraně rostlin během vegetace volíme :

 

 1. Pro kukuřici přednostně na zrno a tvorbu škrobu 

 • Ligno Aktivátor roztok v dávce 0, 75 l/ha ( Ligno Aktivátor prášek 50 – 100 g/ha )  

 • + 5% roztok močoviny , dále lze + B, Mg, Zn

 • LignoAktivátor zvyšuje lépe ukládání asimilátů v zrnech a tím mírně i obsah škrobu v zrnech. 

 • V případě velmi slabých porostů doporučujeme aplikovat Ligno Aktivátor až po stresovém období nebo raději volit bezrizikový Lignohumát MAX roztok 0, 4 l/ha či práškový Lignohumát AM 50 – 100 g/ha. Oba jsou bez jakéhokoliv obsahu stimulačních auxinů a jiných hormonů. 

 • K přihnojení na list 2-5 l LignoSuper NPK 7, 5 – 8 -6

 

 1. Pro kukuřici přednostně na siláž  

Lignohumát MAX roztok v dávce 0, 4 l/ha  

+ 5% roztok močoviny , dále lze + B, Mg, Zn 

 • Lignohumát MAX prodlužuje mírně vegetaci.

 • Ještě lepší jsou opakované nižší dávky např. 7-10 denních intervalech.

 • K přihnojení na list 2-5 l LignoSuper NPK 7, 5 – 8 -6

 

Produkt Amagro Alga 0.1 - 0.0 - 5.0 – mořská řasa roztok je extrakt z hnědé mořské řasy Ascophyllum nodosum , získávané z chladných vod Atlantiku. Řasa je zdrojem přirozených regulátorů růstu rostlin vč. auxinů, dále betainů, oligosacharidů, enzymů, sacharidů, aminokyselin, karboxylátů a jiných organických sloučenin, makroprvků i mikro-prvků (N, P, K, Mg, S, Ca, Na, Fe, B, Zn, Mn, Cu). Antioxidační enzymy z řasy poskytují určitou míru ochrany plodin před volnými radikály a před abiotickým stresem. Aminokyseliny z řasy rostlina využije okamžite k tvorbě protistresových bílkovin a pochodů a tak si nemusí vytvářet AK z jiných zdrojů N, což pomáhá rostlině šetřit energii ve stresovém období, lépe hospodařit s vodou, a lépe tak toto stresové období překonat.

Aplikovat po stresovém období nebo před v dávce 1-3 l /ha .

Lze aplikovat případně i s herbicidy, kdy Amagro Alga bude chránit porost před případným negativním vlivem herbicidů. V tomto případě nepřidávat Lignohumát, který účinek herbicidů zesiluje. Tuto aplikaci je třeba určitě předem vyzkoušet.

 

Regenerace pomocí produktu VITALIC ( nitrofenoláty draselné obohacené lignohumátem ) – určeno pro mimoevropský trh:

Po zimním období nebo po prodělaném stresu můžeme rostliny regenerovat také pomocí nitrofenolátů draselných v kombinaci s lignohumáty, které ještě více podporují regenerační účinky nitrofenolátů. Nitrofenoláty nejsou závislé na teplotě, účinkují i za nízkých teplot, proto je lze použít s výhodou pro velmi časnou regeneraci porostů po zimě. Bioaktivní látky obsažené ve VITALICu se aktivně zapojují do metabolizmu rostlinné buňky a do obranných mechanizmů rostliny. Rostliny po prodělaném biotickém nebo abiotickém stresu rychleji regenerují a navracejí se k normálnímu růstu. Zlepšují se transportní procesy v buňkách, zpevňuje se buněčná stěna a rostliny lépe odolávají tlaku chorob i dalším stresujícím podmínkám. Pozitivně se ovlivňuje tvorba kořenů, příjem živin, klíčení pylových zrn a tvorba semen.

 1. Ve fázi 6. – 10. listu v dávce 0, 4 l Vitalicu /ha  

 1. Na počátku květu palic v dávce 0, 4 l Vitalicu /ha ke zvýšení počtu zrn.

 

Aplikaci Vitalicu doporučujeme po prodělaném stresovém období ( zima, pomrznutí, krupobití, sucho, zasolení, zamokření, choroby…) k rychlé regeneraci. Nedoporučujeme aplikaci na aktuálně stresovaný porost, před předpovídaným velmi silným stresem či např. v průběhu silného slunečního záření, horka a sucha, aby aktivace fotosyntézy a dalších pochodů v rostlině nepůsobila spíše opačně. Vitalic doporučujeme nejlépe po prodělaném stresovém období nebo před. Nejlépe již za dostatku vláhy.

 

Stručný popis jednotlivých Lignohumátů:

V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace s hnojivy, fungicidy nebo insekticidy a Lignohumáty zlepšují jejich přirozený příjem rostlinou a urychlují rozvádění uvnitř rostliny.

 1. Ligno Aktivátor roztok – 7,5 % Lignohumát s přídavkem přírodních bioaktivních a protistresových látek ze severských mořských řas včetně přírodních fytohormonů, enzymů a aminokyselin. Má rychlý regenerační a podpůrný efekt. Zejména na tvorbu mohutné kořenové soustavy. Aminokyseliny působí jako protistresový a antioxidační faktor a zlepšují průběh fotosyntézy. Zvyšuje tvorbu nových kořenových vlásků jako předpokladu rychlého vyrovnaného klíčení a vzcházení.

Ligno Aktivátor dávkujeme 0, 75 l/ha 1x nebo ještě lépe 0, 4 - 5 l/ha 2x. 

 1. Ligno Aktivátor prášek ( 50% lignohumát + 50% mořská řasa ) prášková obdoba Ligno Aktivátor roztok dávkujeme 1x 100 – 150 g/ha nebo ještě lépe 2x 50 – 75 g/ha  

 1. Lignohumát MAX roztok – maximální 20% Lignohumát, 3% síry v sušině + mikroprvky, je bez dalších přidaných umělých či přírodních fytohormonů či jiných látek stimulační povahy, které by mohly za velmi nepříznivého průběhu počasí eventuálně ohrozit odnožování. Je určen tam, kde chceme maximálně ochránit rostliny ale i půdu proti stresovým faktorům ( sucho, utužení , zamokření, zasolení ), např. v případě velmi slabých porostů za velmi nepříznivého průběhu počasí ( silná intenzita slunečního záření, silný mráz, sucho apod. ). Či na velmi vypotřebovaných, stresovaných půdách, kde ve velmi vysoký obsah Lignohumátu podpoří mikrobiologickou aktivitu půdy.

Lignohumát MAX dávkujeme 1 x 0,4 litru/ha anebo ještě lépe 2 x 0,2 -0,3 litru/h  

 1. Lignohumát AM prášek - čistý 100% lignohumát s mikroprvky včetně 3% síry, huminové kyseliny a fulvokyseliny v poměru cca 50% : 50% – dávkujeme 1 x 50 - 100 gramů/ha anebo 2 x 50 gramů/ha  

 1. LignoSuper NPK 7,5-8-6 plus mikroprvky vč. B – plné listové hnojivo s lignohumátem, stimulátorm růstu a mikroprvky v chelátové podobě v jednom. Lignohumát zlepšuje využití živin z hnojiva takže potřebu hnojiva můžeme snížit až o 20% oproti klasickému hnojivu bez lignohumátu. Zároveň stimuluje rozvoj kořenové soustavy. Dávkování 2 – 5 l/ha. 

 1. HAP 0,25-11-52 – humatizovaný granulovaný Amofos. Fulvokyseliny obsažené v Lignohumátovém obalu amofosu působí jako aktivní nosič živin a účinných lýtek z Lignohumátu do kořenů klíčících rostlin, huminové kyseliny zase váží živiny na půdní sorpční komplex a brání jejích vyplavování do spodních vrstev, tím obě složky snižují potřebu samotného hnojiva až o 20% oproti klasickému Amofosu. Lignohumát také brání zvrhávání P v půdě do nerozpustných sloučenin v kyselých půdách ( s ionty Al, Fe, ) a v zásaditých půdách ( s ionty Ca ) a dokonce umí již vázaný P znovu uvolňovat do roztoku a tak ho zpřístupňovat rostlinám. Dávkování cca 140-200 kg/ha.

 

V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace lignohumátů s hnojivy, fungicidy nebo insekticidy. Lignohumáty zlepšují jejich přirozený příjem rostlinou a urychlují rozvádění uvnitř rostliny.