Ligno AKTIVÁTOR je prášková homogenní směs huminových látek a extraktu z hnědé mořské řasy. Ligno AKTIVÁTOR má příznivý a komplexní vliv na rostliny (stimuluje zakořeňování, působí pozitivně na průběh fotosyntézy, stimuluje růst). Dále má tento výrobek protistresový účinek k suchu, chladu, zasolení a dalším faktorům a tím pomáhá zvyšovat výnosy a kvalitu sklizně. Ligno AKTIVÁTOR výrazně podporuje tvorbu bočního kořenového vlášení a indukuje tvorbu postranních větví. Neobsahuje účinné množství živin, nenahrazuje základní hnojení. 

Huminové látky jsou ve výrobku Ligno AKTIVÁTOR zastoupeny již registrovaným Lignohumátem A draselným, což je přípravek získaný technologií hluboké okysličené konverze lignosulfonanu s převahou fulvokyselin . Druhý komponent Ligno AKTIVÁTORu je extrakt z mořské řasy rodu Ascophyllum nodosum. Kromě huminových látek tedy výrobek obsahuje i řadu přírodních aminokyselin, oligopeptidů a auxinů obsažených v mořské řase.  

Ligno AKTIVÁTOR podporuje tvorbu jemného kořenového vlášení. V důsledku toho zvyšuje využití vláhy a dodávané výživy. Regeneruje porosty po poškození herbicidy, krupobitím a mrazem a zvyšuje odolnost rostlin vůči stresu. Zvyšuje výkon fotosyntézy.  

Ligno AKTIVÁTOR má široké použití a je určen pro podporu růstu polních plodin, lesních kultur, ovocných i speciálních plodin v období celé vegetace počínaje podporou tvorby kořenů, růstu listové plochy, přes hlavní období růstu až do kvetení a růst plodů.

Výrobek byl vyvinut ve spolupráci s naším dodavatelem firmou Acadian Agritech.  

Fyzikální a chemické vlastnosti

 

Vlastnost: Hodnota:
Vlhkost v % max. 10
Spalitelné látky v sušině v % min. 50
Obsah huminových látek v sušině v % min. 50
Hodnota pH 6,5-9,8

Huminové látky jsou zastoupeny již registrovaným Lignohumátem A extra a hnědá mořská řasa je výroby firmy Acadian Agritech.

 

Aplikace Ligno AKTIVÁTORU

Plodina

Dávka L-Aktivátoru v gramech

Aplikační kapalina l/ha

Počet

aplikací

Termín aplikace

Polní výroba

Obilniny ozimé

150

250-300

1

1. s podzimním předosevním hnojením

100

1

2. v období jarní regenerace

 

100

1

3. koncem sloupkování

 

Obilniny jarní

150

250-300

1

1. během fáze odnožování

 

100

1

2. během sloupkování

 

100

1

3. ve stadiu nalévání zrna

 

Brambor

300

100

1

1. moření sadby před sázením – 2 hodiny

150

300

1

2. ve výšce rostlin 8-12 cm

 

100

1

3. během fáze tvorby poupat

 

Řepka ozimá

150

250-300

1

1. s podzimním předosevním hnojením

100

1

2. v období jarní regenerace

 

100

1

3. v období zeleného poupěte

 

Řepka jarní

150

250-300

1

1. ve fázi listové růžice

 

150

1

2. v období zeleného poupěte

 

Slunečnice

150

250-300

1

1. při výšce porostu do 30 cm

 

100

1

2. ve fázi prodlužovacího růstu

 

Kukuřice

150

250-300

1

1. s  předosevním hnojením

 

100

1

2. na list během fáze 4 lístku

 

100

1

3. týden po první aplikaci

 

Cukrová řepa

100

250-300

1

1. ve fázi 2 – 3 listů

 

100

1

2. ve fázi zavírání řádků

 

Hořčice

100

250-300

1

1. ve výšce porostu 15 cm

 

1

2. v období prodlužovacího růstu až tvorby poupat

 

Cibule

150

250-300

1

1. do jednoho týdne po aplikaci herbicidů

 

100

2

2. až 2 aplikace během veg. období

 

Česnek

50

10

1

1. moření stroužků před sázením – 2 hod.

 

50

100

dle potřeby

Zálivka během vegetace každých 10-14 dní

 

Jahody

100

250-300

2

Společné aplikace s podzimním hnojením

 

300

100

1

Moření kořenového systému před sázením po dobu 2-4 hodiny

 

150

300

1

Zálivka po vysazení

 

100

250-300

2

Aplikace na list do fáze tvorby poupat

 

Zelenina

100

100

dle potřeby

Aplikace kapkovou závlahou 1x týdně

 

100

250-300

2

Aplikace na list během vegetace