Ligno AKTIVÁTOR roztok (č. rozhodnutí 3846) je tekutá homogenní směs huminových látek a extraktu z hnědé mořské řasy. Ligno AKTIVÁTOR roztok má příznivý a komplexní vliv na rostliny (stimuluje zakořeňování, působí pozitivně na průběh fotosyntézy, stimuluje růst). Dále má tento výrobek protistresový účinek k suchu, chladu, zasolení a dalším faktorům a tím pomáhá zvyšovat výnosy a kvalitu sklizně. Ligno AKTIVÁTOR roztok výrazně podporuje tvorbu bočního kořenového vlášení a indukuje tvorbu postranních větví. Neobsahuje účinné množství živin, nenahrazuje základní hnojení.

Huminové látky jsou ve výrobku Ligno AKTIVÁTOR roztok zastoupeny již registrovaným Lignohumátem A draselným, což je přípravek získaný technologií okysličené konverze technických lignosulfonátů s převahou fulvokyselin . Druhý komponent Ligno AKTIVÁTORu roztok je extrakt z mořské řasy rodu Ascophyllum nodosum. Kromě huminových látek tedy výrobek obsahuje i řadu přírodních aminokyselin, oligopeptidů a auxinů obsažených v mořské řase. Naše firma používá výhradně surovinu od firmy Acadian Agritech, Kanada.  Ligno AKTIVÁTOR roztok podporuje tvorbu jemného kořenového vlášení. V důsledku toho zvyšuje využití vláhy a dodávané výživy. Regeneruje porosty po poškození herbicidy, krupobitím a mrazem a zvyšuje odolnost rostlin vůči stresu. Zvyšuje výkon fotosyntézy.  

Ligno AKTIVÁTOR roztok má široké použití a je určen pro podporu růstu polních plodin, lesních kultur, ovocných i speciálních plodin v období celé vegetace počínaje podporou tvorby kořenů, růstu listové plochy, přes hlavní období růstu až do kvetení a růst plodů. 

 

Kanystr 10 litrů

cena 2013 bez DPH

Hektarová dávka

0,75 litru bez DPH

2 530,00 Kč 190,00 Kč

 Výrobek Ligno AKTIVÁTOR roztok byl vyvinut ve spolupráci s naším dodavatelem, kanadskou firmou Acadian Agritech.

 

Fyzikální a chemické vlastnosti

                  vlastnost hodnota
vlhkost v % max. 85
spalitelné látky v sušině v % min. 55
obsah huminových látek v sušině, v % min. 7
hodnota pH 6,5-9,8

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg): kadmium 1,0; olovo 10,0; rtuť 1,0; arsen 10; chrom 150.

 

Aplikace Ligno AKTIVÁTORU roztok

Plodina

Dávka L-Aktivátoru v litrech

Aplikační kapalina l/ha

Počet

aplikací

Termín aplikace

Obilniny ozimé

1,00

250-300

1

1. s podzimním předosevním hnojením

0,75

1

2. v období jarní regenerace

0,75

1

3. koncem sloupkování

Obilniny jarní

1,00

250-300

1

1. během fáze odnožování

0,75

1

2. během sloupkování

0,75

1

3. ve stadiu nalévání zrna

Brambor

2,00

100

1

1. moření sadby před sázením – 2 hodiny

1,00

300

1

2. ve výšce rostlin 8-12 cm

0,75

1

3. během fáze tvorby poupat

Řepka ozimá

1,00

250-300

1

1. s podzimním předosevním hnojením

0,75

1

2. v období jarní regenerace

0,75

1

3. v období zeleného poupěte

Řepka jarní

1,00

250-300

1

1. ve fázi listové růžice

1,00

1

2. v období zeleného poupěte

Slunečnice

1,00

250-300

1

1. při výšce porostu do 30 cm

0,75

1

2. ve fázi prodlužovacího růstu

Kukuřice

1,00

250-300

1

1. s  předosevním hnojením

0,75

1

2. na list během fáze 4 lístku

0,75

1

3. týden po první aplikaci

Cukrová řepa

0,75

250-300

1

1. ve fázi 2 – 3 listů

0,75

1

2. ve fázi zavírání řádků

Hořčice

0,75

250-300

1

1. ve výšce porostu 15 cm

1

2. v období prodlužovacího růstu až tvorby poupat

Cibule

1,00

250-300

1

1. do jednoho týdne po aplikaci herbicidů

0,75

2

2. až 2 aplikace během veg. období

Česnek

0,40

10

1

1. moření stroužků před sázením – 2 hod.

0,40

100

dle potřeby

Zálivka během vegetace každých 10-14 dní

Jahody

0,75

250-300

2

Společné aplikace s podzimním hnojením

2,00

100

1

Moření kořenového systému před sázením po dobu 2-4 hodiny

1,00

300

1

Zálivka po vysazení

0,75

250-300

2

Aplikace na list do fáze tvorby poupat

Zelenina

0,75

100

dle potřeby

Aplikace kapkovou závlahou 1x týdně

0,75

250-300

2

Aplikace na list během vegetace

Mák

0,75

250-300

1

1. ve fázi listové růžice

0,75

1

2. ve fázi dlouživého růstu

Hrách

0,75

250-300

1

Ve fázi 1-3 pravého lístku

 

Sója

0,75

250-300

1

1. fáze 1-3 trojlístku

0,75

1

2. 2-3 týdny po první aplikaci

Lupina

0,75

250-300

1

Ve fázi 1-3 pravého lístku

Fazol

0,75

250-300

1

1. fáze 1-3 trojlístku

0,75

1

2. 2-3 týdny po první aplikaci

Len olejný

0,75

250-300

1

1x fe fázi tvorby stonku (stromečku)

Len přadný

0,75

250-300

1

1. ve fázi tvorby stonku (stromečku)

0,75

1

2. 2 týdny po první aplikaci

Vinná réva

1,50

400-800

1

1. ve fázi 5-6 listů (jasně viditelné květenství)

1,50

1

2. začátek plného kvetení

1,50

1

3. na počátku tvorby bobulí

1,50

1

4. na počátku uzavírání hroznů

Chmel

1,50

800-1000

1

1. při dosažení ½ – ¾ chmelové konstrukce

1,50

1

2. dva týdny po první aplikaci

1,50

1

3. na počátku tvorby osýpky

1,50

1

4. na počátku tvorby hlávek

Ovocné stromy

2,20

100

1

1. moření kořenového systému před výsadbou

0,75

100

dle potřeby

2. přihnojení pod patu – 5-10 litrů roztoku ke každé rostlině, nejlépe společně s minerálním hnojením

1,00

250-300

dle potřeby

3. listové aplikace – samostatně či společně s prostředky ochrany rostlin anebo listovou výživou