Lignohumát MAX (registrace č. 3124) - nejkoncentrovanější produkt svého typu na trhu.  Lignohumát MAX se vyznačuje zvýšeným obsahem fulvokyselin a obsahem základních  mikroelementů v chelatové podobě. Lignohumát MAX je, stejně jako ostatní Lignohumáty,  vysocekoncentrovaný vodný roztok čistých huminových látek získaných získaných konverzí vysoce jakostních technických lignosulfonátů. Představuje směs huminových a fulvových kyselin a jejich solí, kde fulvové kyseliny a jejich soli převažují. Frma AMAGRO garantuje minimálně 50% vzácných fulvokyselin a dalších nízkomolekulárních částí huminového spektra. Ve skutečnosti  Lignohumát MAX obsahuje ve ve většině šarží více než 60% fulvokyselin.  Lignohumát MAX je hnědočerná kapalina, která má příznivý a komplexní vliv na rostliny (dochází ke zvýšení aktivity fotosystému a tvorby chlorofylu, zvyšuje se využití živin obsažených v půdě, dochází k lepšímu příjmu doplňkové výživy listem, podporuje se rozvoj kořenového systému, rostlina je odolnější vůči stresům, zlepšuje se zdravotní stav rostliny a zvyšuje odolnost vůči chorobám, pomáhá zvyšovat výnosy a kvalitu sklizně).Lignohumát MAX se aplikuje především foliárně. 
          Dále se doporučují aplikace pod patu (u polních plodin), moření semen resp. máčení sadby (u brambor a dalších plodin), namáčení a zálivka sazenic (u vinohradu, ovocných stromů apod.). Lignohumát doporučujeme aplikovat společně s hnojivy, listovými hnojivy či prostředky pro chemickou ochranu rostlin (s výjimkou herbicidů, kde se doporučuje samostatná aplikace Lignohumátu MAX minimálně 3 dny po aplikaci herbicidu. 

Lignohumát MAX je standardně dodáván v kanystrech 10 litrů na paletách po 60ti kusech, dále v IBC tancích po 1000 litrech a dále v kanystrech 5 litrů a lahvích 1 litr v kartonech po 12 kusech.

Kanystr 10 litrů - cena 2013 bez DPH
cena hektarové dávky 0,4 litru bez DPH
3 025,00 Kč 121,00 Kč

 

Fyzikální a chemické vlastnosti

Vlastnost

MAX

Váhový podíl vlhkosti, % max.

80

Váhový podíl popelovin, na sušinu, %, max.

25,07±0,25

Váhový podíl huminových a fulvových látek, na sušinu, % min.

90

Váhový podíl solí vysokomolekulárních huminových kyselin, na sušinu, % max.

50

Váhový podíl nízkomolekulárních částí a fulvových kyselin, na sušinu, min. %

50

pH

9 - 10

Optická hustota 0,02% roztoku D400, D440

0,250-0,570

Váhový podíl celkové síry, na sušinu, % min.

3

Stopově přítomné prvky v chelatové formě: Mg, Si, Ca, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo

 

Aplikace Lignohumátu MAX

 

Plodina

 

 

Dávkování, koncentrace

Aplikace

Termín aplikace a účinnost

Obilniny ozimy

0,3 l/ha

0,3 l /ha

0,4 l/ha

 

1x

3x

2x

při aplikaci pod patu

1x během fáze odnožování

1x během fáze sloupkování

1x během fáze nalévání zrna

Obilniny jařiny

0,3 l/ha

0,3 l /ha

0,4 l/ha

 

1x

3x

2x

při aplikaci pod patu

1x během fáze odnožování

1x během fáze sloupkování

1x během fáze nalévání zrna

Řepka ozimá

 

0,3 l /ha

nebo

0,4 l/ha

3x

 

2x

1x od fáze 3 pravých listů až do teploty + 5 C)

1x jarní regenerace do obrůstání listových růžic

1x před začátkem kvetení

Řepka jarní

0,3 l /ha

 

0,4 l/ha

3x

 

2x

1x od fáze 3 pravých listů

1x jarní regenerace do obrůstání listových růžic

1x před začátkem kvetení

Hořčice

0,4 l/ha

2x

1x ve fázi listové růžice

1x období zeleného poupěte

Cukrovka

0,3 l /ha

 

0,4 l/ha

3x

 

2x

1x fáze 5. – 7. páru pravých listů

1x při zapojení porostu

1x počátek ukládání sacharózy v bulvě

Brambory

0,8 l/ha

 

0,3 l /ha

0,4 l/ha

1x

 

3x

2x

Při sázení přímo na sazeči

1x v počátku prodlužovacího růstu

1x ke konci prodlužovacího růstu

1x při začátku tvorby poupat až po jejich ukončení

Kukuřice

0,4 l/ha

2x

1x od fáze 4 – 6 listů

1x na počátku prodlužovacího růstu do výšky 40cm

Slunečnice

0,4 l/ha

2x

1x fáze 1. – 2. páru pravých listů

1x v období květu

Mák

0,4 l/ha

2x

1x ve fázi listové růžice

1x ve fázi dlouživého růstu

Hrách

0,4 l/ha

1 x

1x v období 1. – 3. pravého listu

Sója

0,4 l/ha

2x

1x fáze 1. – 3. trojlístku

1x 2 - 3 týdny po první aplikaci

Bob

0,4 l/ha

1 x

1x v období 1. – 3. pravého listu

Lupina

0,4 l/ha

2x

1x v období 1. – 3. pravého listu

1x 2 - 3 týdny po první aplikaci

Fazol

0,4 l/ha

2x

1x fáze 1. – 3. trojlístku

1x 2 - 3 týdny po první aplikaci

Kmín

0,4 l/ha

2x

1x období jarní regenerace

1x 2 - 3 týdny po první aplikaci

Len olejný

0,4 l/ha

1 x

1x ve fázi tvorby stonku (stromečku)

Len přadný

0,4 l/ha

2x

1x ve fázi tvorby stonku (stromečku)

1x 2 týdny po první aplikaci

Proso

0,4 l/ha

1 - 2x

1x fáze 4 – 6 listů

1x na počátku prodlužovacího růstu

Laskavec

0,4 l/ha

1 x

1x fáze 2. – 4. páru pravých listů

Pícniny

Travní porosty

0,4 l/ha

2x

1x regenerace po zimě, vzcházející vyseté porosty

1x obrůstání po první seči