MÁK

Maková semínka jsou citlivá na dobré podmínky při vzcházení. Jejich mortalita dosahuje v polních podmínkách velmi vysoké úrovně. Proto je dobré připravit pro ně co nejlepší podmínky při setí do prohřáté půdy, bez hrud. Důležitou součástí je ošetření semen mořením, aby se podpořil jejich rychlý a vyrovnaný start a podpořilo % vzešlých rostlin. Problematické jsou oblasti s těžkými slévavými půdami a oblasti s častými jarními přísušky. Mák je zejména v raných vývojových fázích na sucho velmi citlivý.

V průběhu vegetace je mák také náročný na mikroprvky, zvláště na B ve fázi 5. – 7. listu a Zn ve fázi pylových tetrád ( malých poupat ), proto je vhodná listová výživa během vegetace.

Lignohumáty aplikované do porostu nebo před setím podporují tvorbu kořenů, jako nejdůležitějšího faktoru příjmu živin, vody a produkce. Slouží jako přirozený nosič živin a dalších biologicky aktivních látek do pletiv rostlin jak přes kořeny tak zejména přes listy a zároveň pomohou vytvářet výkonný kořenový systém i ve zhoršených půdních podmínkách ( zvýší biologickou aktivitu půdy, nárůst kořenového vlášení, odolnost proti chorobáma dalším stresorům a regeneraci po prodělaném stresu ).

Lignohumáty působí díky solím fulvokyselin a huminových kyselin na urychlení příjmu vody a účinných látek z hnojiva do rostlin aktivním průnikem přes kutikulu pletiv a následně rozvodem v pletivech rostlin. Huminové kyseliny dále váží živiny na půdu a brání jejich vyplavování, takže jsou pro rostliny déle dostupné.

Lignohumáty podporují ochranu proti stresovým faktorům včetně sucha , lepší zabudování dusíku a optimalizaci hormonálních hladin. To je důležité zejména při nevyrovnaném průběhu počasí, u nevyrovnaných porostů a u stresovaných a „ vyžilých“ půd.

Lignohumát AM je 100% lignohumát s min. 50% obsahem fulvokyselin a mikroprvky. vč. 3% S, Lignohumát MAX roztok je 20% roztok Lignohumátu AM, nejkoncentrovanější na trhu. LignoAktivátor je 15% roztok lignohumátu a severské hnědé mořské řasy s minokyselinami a fytohormony.

Příjem živin můžeme podpořit také přídavkem humatizovaných hnojiv ( humtatizovaný amofos HAP a Ligno Super NPK s mikroprvky ).

 

MOŘENÍ SEMEN:

Je to to nejlevnější opatření, které můžeme udělat. K tomuto účelu doporučujeme Ligno Aktivátor roztok s obsahem Fulvokyselin, huminových kyselin, mikroprvků vč. síry a extraktu z mořských řas se škálou protistresových látek, aminokyselin jako rychlého zdroje živin, enzymů, polysacharidů a přírodních hormonů.

Semínka mají okamžitě k dispozici bioaktivní látky podporující nárůst kořenů, vitalitu a ochranu před chorobami a škůdci. Rychlé vytvoření kořenového systému je základ a je předpokladem rychlého příjmu živin a vody, vzcházení a lepší odolnosti vůči suchu, chorobám aj. stresovým obdobím během vegetace. Díky obsahu huminových látek ( zejména fulvokyseliny ) rychleji přijímají živiny, vodu a bioaktivní látky z Lignohumátu i z okolí. Lépe přijímají dusík. Tvoří rychleji mohutnější kořenový systém, tedy sací aparát k čerpání živin. To má za následek kvalitní vyrovnané vzcházení a rychlejší tvorbu hlavních odnoží, které jsou na podzim tak důležitým předpokladem kvalitního přezimování a na jaře rychlejšího startu.

Dávkování: Ligno Aktivátor roztok 30 l/ tunu osiva ( 30 ml na 1kg )

 

V PRŮBĚHU VEGETACE:

K přihnojení na list

v průběhu vegetace dále použijte Ligno Super NPK 7, 5 – 8 -6 s obsahem originálního Lignohumátu, stimulátorem růstu a mikroprvkpů v lehce přijatelné formě ( obsahuje i B 0,01%, Cu 0,001% ). Lignohumát zde zlepšuje přijatelnost všech živin z hnojiva a urychluje rozvádění v rostlině.

Dávka činí 2 – 5 l/ha

V průběhu vegetace dále použijeme 2 – 3 aplikace Lignohumátů :

Velmi se osvědčily společné aplikace s fungicidy a insekticidy, kde Lignohumát ( konkrétně fulvokyseliny ) aktivně zvyšuje průnik živin a aktivních látek do rostliny a rozvod v rostlině a protistresové látky chrání rostlinu před přísušky a dalšími stresory ( poškození herbicidy, fungicidy, .. ).

 1. Ve fázi listové růžice

Lignohumát MAX roztok v dávce 0, 4 l/ha + 5% roztok močoviny + B + lze fungicid + regulátor růstu

 1. Ve fázi intenzivního dlouživého růstu ( fáze zaháčkovaného poupěte )

Lignohumát MAX roztok v dávce 0, 4 l/ha + Nebo 5% roztok močoviny + Zn, B + případný fungicid ( insekticid )

 1. Případně ještě ve fázi počátku kvetení s fungicidem – podpora ukládání asimilátů

LignoAktivátor roztok v dávce 0, 75 l/ha + fungicid

 

Produkt Amagro Alga 0.1 - 0.0 - 5.0 – mořská řasa roztok je extrakt z hnědé mořské řasy Ascophyllum nodosum , získávané z chladných vod Atlantiku. Řasa je zdrojem přirozených regulátorů růstu rostlin vč. auxinů, dále betainů, oligosacharidů, enzymů, sacharidů, aminokyselin, karboxylátů a jiných organických sloučenin, makroprvků i mikro-prvků (N, P, K, Mg, S, Ca, Na, Fe, B, Zn, Mn, Cu). Antioxidační enzymy z řasy poskytují určitou míru ochrany plodin před volnými radikály a před abiotickým stresem. Aminokyseliny z řasy rostlina využije okamžite k tvorbě protistresových bílkovin a pochodů a tak si nemusí vytvářet AK z jiných zdrojů N, což pomáhá rostlině šetřit energii ve stresovém období, lépe hospodařit s vodou, a lépe tak toto stresové období překonat.

Aplikovat po stresovém období nebo před v dávce 1-3 l /ha .

Lze aplikovat případně i s herbicidy, kdy Amagro Alga bude chránit porost před případným negativním vlivem herbicidů. V tomto případě nepřidávat Lignohumát, který účinek herbicidů zesiluje. Tuto aplikaci je třeba určitě předem vyzkoušet.

 

Regenerace pomocí produktu VITALIC ( nitrofenoláty draselné obohacené lignohumátem ) – určeno pro mimoevropský trh:

Po zimním období nebo po prodělaném stresu můžeme rostliny regenerovat také pomocí nitrofenolátů draselných v kombinaci s lignohumáty, které ještě více podporují regenerační účinky nitrofenolátů. Nitrofenoláty nejsou závislé na teplotě, účinkují i za nízkých teplot, proto je lze použít s výhodou pro velmi časnou regeneraci porostů po zimě. Bioaktivní látky obsažené ve VITALICu se aktivně zapojují do metabolizmu rostlinné buňky a do obranných mechanizmů rostliny. Rostliny po prodělaném biotickém nebo abiotickém stresu rychleji regenerují a navracejí se k normálnímu růstu. Zlepšují se transportní procesy v buňkách, zpevňuje se buněčná stěna a rostliny lépe odolávají tlaku chorob i dalším stresujícím podmínkám. Pozitivně se ovlivňuje tvorba kořenů, příjem živin, klíčení pylových zrn a tvorba semen. Aplikace se provádí :

 1. Ve fázi listové růžice v dávce 0, 4 l Vitalicu /ha

 1. Ve fázi dlouživého růstu až háčkování poupětev dávce 0, 4 l Vitalicu /ha

Aplikaci Vitalicu doporučujeme po prodělaném stresovém období ( zima, pomrznutí, krupobití, sucho, zasolení, zamokření, choroby…) k rychlé regeneraci. Nedoporučujeme aplikaci na aktuálně stresovaný porost, před předpovídaným velmi silným stresem či např. v průběhu silného slunečního záření, horka a sucha, aby aktivace fotosyntézy a dalších pochodů v rostlině nepůsobila spíše opačně. Vitalic doporučujeme nejlépe po prodělaném stresovém období nebo před. Nejlépe již za dostatku vláhy.

 

Stručný popis jednotlivých Lignohumátů:

V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace s hnojivy, fungicidy nebo insekticidy a Lignohumáty zlepšují jejich přirozený příjem rostlinou a urychlují rozvádění uvnitř rostliny.

 1. Ligno Aktivátor roztok – 7,5 % Lignohumát s přídavkem přírodních bioaktivních a protistresových látek ze severských mořských řas včetně přírodních fytohormonů, enzymů a aminokyselin. Má rychlý regenerační a podpůrný efekt. Zejména na tvorbu mohutné kořenové soustavy. Aminokyseliny působí jako protistresový a antioxidační faktor a zlepšují průběh fotosyntézy. Zvyšuje tvorbu nových kořenových vlásků jako předpokladu rychlého vyrovnaného klíčení a vzcházení.

Ligno Aktivátor dávkujeme 0, 75 l/ha 1x nebo ještě lépe 0, 4 - 5 l/ha 2x.

 1. Ligno Aktivátor prášek ( 50% lignohumát + 50% mořská řasa ) prášková obdoba Ligno Aktivátor roztok dávkujeme 1x 100 – 150 g/ha nebo ještě lépe 2x 50 – 75 g/ha

 1. Lignohumát MAX roztok – maximální 20% Lignohumát, 3% síry v sušině + mikroprvky, je bez dalších přidaných umělých či přírodních fytohormonů či jiných látek stimulační povahy, které by mohly za velmi nepříznivého průběhu počasí eventuálně ohrozit odnožování. Je určen tam, kde chceme maximálně ochránit rostliny ale i půdu proti stresovým faktorům ( sucho, utužení , zamokření, zasolení ), např. v případě velmi slabých porostů za velmi nepříznivého průběhu počasí ( silná intenzita slunečního záření, silný mráz, sucho apod. ). Či na velmi vypotřebovaných, stresovaných půdách, kde ve velmi vysoký obsah Lignohumátu podpoří mikrobiologickou aktivitu půdy.

Lignohumát MAX dávkujeme 1 x 0,4 litru/ha anebo ještě lépe 2 x 0,2 -0,3 litru/h

 1. Lignohumát AM prášek - čistý 100% lignohumát s mikroprvky včetně 3% síry, huminové kyseliny a fulvokyseliny v poměru cca 50% : 50% – dávkujeme 1 x 50 - 100 gramů/ha anebo 2 x 50 gramů/ha

 1. LignoSuper NPK 7,5-8-6 plus mikroprvky vč. B – plné listové hnojivo s lignohumátem, stimulátorm růstu a mikroprvky v chelátové podobě v jednom. Lignohumát zlepšuje využití živin z hnojiva takže potřebu hnojiva můžeme snížit až o 20% oproti klasickému hnojivu bez lignohumátu. Zároveň stimuluje rozvoj kořenové soustavy. Dávkování 2 – 5 l/ha.

 1. HAP 0,25-11-52 – humatizovaný granulovaný Amofos. Fulvokyseliny obsažené v Lignohumátovém obalu amofosu působí jako aktivní nosič živin a účinných lýtek z Lignohumátu do kořenů klíčících rostlin, huminové kyseliny zase váží živiny na půdní sorpční komplex a brání jejích vyplavování do spodních vrstev, tím obě složky snižují potřebu samotného hnojiva až o 20% oproti klasickému Amofosu. Lignohumát také brání zvrhávání P v půdě do nerozpustných sloučenin v kyselých půdách ( s ionty Al, Fe, ) a v zásaditých půdách ( s ionty Ca ) a dokonce umí již vázaný P znovu uvolňovat do roztoku a tak ho zpřístupňovat rostlinám. Dávkování cca 140-200 kg/ha.

 

V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace lignohumátů s hnojivy, fungicidy nebo insekticidy. Lignohumáty zlepšují jejich přirozený příjem rostlinou a urychlují rozvádění uvnitř rostliny.