Pšenice ozimá, žito, tritikale, ječmen ozimý

 

PŠENICE OZIMÁ, ŽITO,

TRITIKALE, JEČMEN OZIMÝ

Lignohumáty působí díky solím fulvokyselin a huminových kyselin na urychlení příjmu vody a účinných látek z hnojiva do rostlin aktivním průnikem přes kutikulu pletiv a následně rozvodem v pletivech rostlin. Huminové kyseliny dále váží živiny na půdu a brání jejich vyplavování, takže jsou pro rostliny déle dostupné. Lignohumáty slouží jako přirozený nosič živin a bioaktivních látek do pletiv rostlin jak přes kořeny tak zejména přes listy a zároveň pomohou vytvářet výkonný kořenový systém i ve zhoršených půdních podmínkách .

Lignohumáty působí protistresově a podporují přirozenou obranu proti rozvoji chorob. V přísušcích, v utužených, přemokřených, „vypotřebovaných“ či jinak stresovaných půdách podporují činnost půdních mikroorganismů a rozvoj kořenové soustavy. Regenerační efekt Lignohumátů oceníte také po chemickém či mechanickém poškození rostlin.

Lignohumát AM je 100% lignohumát s min. 50% obsahem fulvokyselin a mikroprvky. vč. 3% S, Lignohumát MAX roztok je 20% roztok Lignohumátu AM, nejkoncentrovanější na trhu. LignoAktivátor je 15% roztok lignohumátu a severské hnědé mořské řasy s minokyselinami a fytohormony.

Příjem živin můžeme podpořit přídavkem humatizovaných hnojiv ( humtatizovaný amofos HAP a Ligno Super NPK s mikroprvky ).

Obecně:

 • Po silnějším stresovém období nebo před, nebo do slabých porostů: volíme LignoAktivátor + výživu

 • Přehuštěné, přeodnožené porosty ( s nedostatkem místa na tvorbu odnoží ) : Lignohumát MAX nebo Lignohumát AM + výživa

 • Vypadá-li porost na nechtěnou redukci odnoží ve sloupkování : volíme Lignohumát MAX + výživa

 • Pokud chceme posílit silné odnože na úkor parazitických nebo slabých: volíme ve sloupkování : LignoAktivátor, lépe bez výživy.

 

MOŘENÍ SEMEN:

Je to to nejlevnější opatření, které můžeme udělat. K tomuto účelu doporučujeme Ligno Aktivátor roztok s obsahem Fulvokyselin, huminových kyselin, mikroprvků vč. síry a extraktu z mořských řas se škálou protistresových látek, aminokyselin jako rychlého zdroje živin, enzymů, polysacharidů a přírodních hormonů.

Semínka mají okamžitě k dispozici bioaktivní látky podporující nárůst kořenů, vitalitu a ochranu před chorobami a škůdci. Rychlé vytvoření kořenového systému je základ a je předpokladem rychlého příjmu živin a vody, vzcházení a lepší odolnosti vůči suchu, chorobám aj. stresovým obdobím během vegetace. Díky obsahu huminových látek ( zejména fulvokyseliny ) rychleji přijímají živiny, vodu a bioaktivní látky z Lignohumátu i z okolí. Lépe přijímají dusík. Tvoří rychleji mohutnější kořenový systém, tedy sací aparát k čerpání živin. To má za následek kvalitní vyrovnané vzcházení a rychlejší tvorbu hlavních odnoží, které jsou na podzim tak důležitým předpokladem kvalitního přezimování a na jaře rychlejšího startu.

Dávkování: Ligno Aktivátor roztok 1,5 - 2 l/ tunu osiva

PODZIMNÍ OŠETŘENÍ:

Podzimní podpora odnožování a zakořeňování- hnojení humatizovaným Amafosem HAP – doplnění fosforu a dusíku

Dodání P je důležitým faktorem dobrého vývoje kořenů.

Velmi dobrým je předseťové hnojení granulovaným humatizovaným amofosem HAP 0,25-11-52 pod patu. Musíme zde samozřejmě vycházet z rozborů půdy a aktuálního stavu živin na pozemku, ale lze hovořit o dávce 140 – 160 - 200 kg humatizovaného amofosu ( tedy cca o 20% méně než čistého hnojiva tohoto typu ). Fulvokyseliny obsažené v Lignohumátovém obalu amofosu působí jako aktivní nosič živin a účinných lýtek z Lignohumátu do kořenů klíčících rostlin, huminové kyseliny zase váží živiny na půdní sorpční komplex a brání jejích vyplavování do spodních vrstev, a tím obě složky snižují potřebu samotného hnojiva. Lignohumát také brání zvrhávání P v půdě do nerozpustných sloučenin v kyselých půdách ( s ionty Al, Fe, ) a v zásaditých půdách ( s ionty Ca ) a dokonce umí již vázaný P znovu uvolňovat do roztoku a tak ho zpřístupňovat rostlinám.

Pro předseťové zpracování půdy se hodí spolu se základním hnojením N,P, K ( např . pod patu ) Lignohumát AM 100 g/ha nebo Lignohumát MAX roztok 0, 3 l/ha na 100 litrů standardního roztoku .

Po vzejití, od fáze 3 listů:

Doporučujeme jednu až dvě aplikace čistých huminových látek ( fulvokyselin a huminových kyselin ) v podobě superčitých Lignohumátů, které podpoří příjem živin, rychlou tvorbu mohutné kořenové sousatavy, kvalitní silné odnože, humifikaci v půdě a ochranu před stresory. Lignohumáty podporují také účinek herbicidů, proto nedoporučujeme současně aplikovat se selektivními herbicidy. S totálními herbicidy aplikovat doporučujeme.

V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace s hnojivy, fungicidy a insekticidy, kde lignohumáty podporují jejich přirozený příjem rostlinou, tlumí případnou fytotoxicitu některých jejich složek a urychlují rozvádění uvnitř rostliny.

 1. Ve fázi od 3 listů do BBCH 25 - Na podporu odnožování a ochranu před stresy ( nejlépe ještě před začátkem tvorby odnoží ) použijeme

 • Ligno Aktivátor 0, 75l/ ha + fungicidy + podzimní N,P,K,S výživa + dle potřeby regulátory CCC ( nikoliv na aktuálně stresovaný porost )

 

- výživa např. LignoSuper NPK 2-3 l/ha

 

 1. Ve fázi od 3 listů do BBCH 25 - U velmi hustých až přehoustlých porostů použijeme

 • Lignohumát MAX 0, 4l/ ha ( či práškový Lignohumát AM 100g/ha ) + fungicidy + podzimní N,P,K,S výživa + dle potřeby regulátory CCC u aktuálně nestresovaného porostu.

 

 • Dle potřeby u řídkých nebo hodně slabých porostů cca po 7-14 dnech zopakovat Lignohumát MAX + CCC. Nejlépe spojit s podzimní N,P,K,S výživou

 • Vždy jsou lepší opakované nižší dávky

 

 • Listová výživa LignoSuper NPK 2-3 l/ha

JARNÍ REGENERACE:

K přihnojení na list na regeneraci a v průběhu vegetace používáme Ligno Super NPK 7, 5 – 8 -6 s obsahem 2% originálního Lignohumátu, stimulátorem růstu a mikroprvkpů v lehce přijatelné chelátové formě v jednom. Lignohumát zde zlepšuje přijatelnost všech živin z hnojiva a brání zvrhávání P v půdě.

 • Dávka Ligno Super NPK 7,5 – 8 – 6 činí 2 – 5 l/ha, nejlépe současně s běžnými pesticidy.

Jarní regenerace samozřejmě závisí na konkrétních podmínkách a stavu přezimovaného porostu, ale v principu je třeba dbát na aktivaci růstu ve spojení s dostatkem živin nutných pro zdravý rozvoj porostu. Doporučujeme 1-3 aplikace Ligno AKTIVÁTORU a to buď v práškové podobě (100-150 gramů/hektar) anebo v tekuté formě (0,75- 1,0  litr/hektar) anebo Lignohumátu MAX roztok 0, 4 l /ha. Nejlépe spolu s výživou, insekticidy a fungicidy. Ve fázi odnožování, sloupkování a až do fáze nalévání zrna = od aktivního růstu ( bílé kořínky, tvorba hmoty) aplikujeme Lignohumáty 1x – 3x.

 1. V období jarního odnožování - BBCH 21-25 na podporu odnožování a regeneraci po zimě – Silné i slabé porosty, řídké až optimálně husté porosty

 

Ligno Aktivátor 0, 75l/ ha + výživa

 

Např. + 5% - 10% roztok Močoviny na list + antigiberelinový regulátor růstu na bázi CCC + Mn, S, Mg – např. 2 – 5 kg Hořké soli , Zn, Cu + další dle rozborů

 

 

Nebo k přihnojení Ligno Super NPK 7,5-8-6 s mikroprvky: 2 – 5 l/ha

 

 

 

       -  V případě chladného jara je vhodné přidat Cu na zlepšení zabudování N, P

 

 • JEŠTĚ LEPŠÍ JSOU NIŽŠÍ DÁVKY VÍCEKRÁT ZA SEBOU: např. 0, 5 l/ha Ligno Aktivátor v 7-10 denních intervalech

 

 1. V období jarního odnožování - BBCH 21-25 na podporu redukujících se kořenů - Porosty hustě seté nebo přehuštěné ( přeodnožené ) nebo velmi slabé

 

 • Lignohumát MAX roztok 0, 4l /ha ( či práškový Lignohumát AM 100 g/ha ) + výživa

+ Např. 5% - 10% roztok Močoviny na list + případně antigiberelinový regulátor růstu na bázi CCC + Mn, S, Mg – např. 2 – 5 kg Hořké soli , Zn, Cu + další dle rozborů

 

 • Lignohumát MAX roztok či Lignohumát AM prášek jsou bez jakéhokoliv obsahu přírodních auxinů a jiných hormonů, které by možná skrytě v nepříznivých podmínkách ( silné sucho ) a bez současné výživy mohly zvyšovat apikální dominanci a brzdit odnožování u velmi slabých porostů

 • přehoustlé porosty v odnožování hnojit omezeně, volit menší dávku. Větší dávku směřovat na produkční hnojení

 • počkat s aplikací Zn na později ,na konec odnožování nebo do sloupkování , jelikož Zn také podporuje apikální dominanci.

 

 1. V období počátku sloupkování BBCH 29-31 - podpora vlivu silných odnoží a tvorby klasu a oslabení vlivu parazitických odnoží – přednostně tam, kde je dostatek vody v půdě.

 

 • Ligno Aktivátor 0, 75l/ ha + případně regulátor růstu CCC, Modus ( Optimus ), Medax Top do velikosti klásku 0, 3 cm

 

Lépe bez současné výživy, zejména je-li dostatek vláhy ( výživu posunout před nebo po „odstranění“ parazitických odnoží ). V sušších podmínkách lze s výživou. Např. roztok močoviny, Hoř. soli, mikroprvky.

 • LignoAktivátorem s přírodními auxiny z mořské řasy podpoříme produktivní stébla, redukci slabých a nadbytečných odnoží a přesun asimilátů přednostně do silných stébel a zrn .

 • pokud klásek nad 0, 5 cm, reg. růstu na bázi CCC, trinexapacu- ( Modus, Optimus ) a mepiquatu – ( Medax Top ), raději nedávat. Snižují tvorbu zrn v klasu. Od této fáze raději etylen – např. Etefon.

 • Produkční hnojení lépe posunout před tuto fázi nebo do 2. poloviny sloupkování po odstranění vlivu parazitických odnoží, abychom při chtěné redukci parazitických odnoží tyto zároveň nepřiživovaly.

 • K přihnojení na list můžeme použít Ligno Super NPK 7,5-8-6 2 – 5 l/ha či jiný zdroj živin ( roztok močoviny, SAM, DAM, Amisan,….. mikroprvky )

 • tam, kde se obáváme silnější redukce odnoží ( např. z důvodu silného sucha, horka ), v  období od počátku sloupkování raději volit

 

Lignohumát MAX 0, 4l + výživa na posílení celých rostlin, udržení kořenové soustavy a produkčních odnoží

 

 1. V období BBCH 32 – 37 ( sloupkování od 2. kolénka až tvorba praporcového listu ) na podporu siných odnoží a umocnění redukce parazitických odnoží zejména u přeodnožených porostů a dostatečné vláhy

 

Ligno Aktivátor 0, 75l +

 

+ případně fungicidy , insekticidy, lépe bez současné výživy. Výživu je lepší umístit před nebo po „odstranění“ parazitických odnoží. V sušších podmínkách lze s výživou. Např. roztok močoviny, Hoř. soli, mikroprvky.

 • LignoAktivátorem s přírodními auxiny z mořské řasy podpoříme produktivní stébla, redukci slabých a nadbytečných odnoží a přesun asimilátů přednostně do silných stébel a zrn .

 • Nebo k přihnojení volíme LignoSuper NPK 7,5-8-6 s mikroprvky 2-3 l, pokud jsou parazitické odnože již odstraněny!

 • V suchých podmínkách a hrozícím následném suchu, nebo u velmi slabých porostů, kde se obáváme redukce odnoží, volíme raději

 • Lignohumát MAX 0, 4l + výživa + případně fungicidy, insekticidy. ( podpoříme udržení kořenové soustavy a zachování produkčních stébel ).

 1. období metání až fáze nalévání zrna např. s klasovým fungicidem je vhodné užít Lignouhumát MAX 0, 4 l/ha . Využijeme zde kromě jiného jeho funkci aktivního nosiče do rostliny.

 

Produkt Amagro Alga 0.1 - 0.0 - 5.0 – mořská řasa roztok je extrakt z hnědé mořské řasy Ascophyllum nodosum , získávané z chladných vod Atlantiku. Řasa je zdrojem přirozených regulátorů růstu rostlin vč. auxinů, dále betainů, oligosacharidů, enzymů, sacharidů, aminokyselin, karboxylátů a jiných organických sloučenin, makroprvků i mikro-prvků (N, P, K, Mg, S, Ca, Na, Fe, B, Zn, Mn, Cu). Antioxidační enzymy z řasy poskytují určitou míru ochrany plodin před volnými radikály a před abiotickým stresem. Aminokyseliny z řasy rostlina využije okamžite k tvorbě protistresových bílkovin a pochodů a tak si nemusí vytvářet AK z jiných zdrojů N, což pomáhá rostlině šetřit energii ve stresovém období, lépe hospodařit s vodou, a lépe tak toto stresové období překonat.

Aplikovat po stresovém období nebo před v dávce 1-3 l /ha .

Lze aplikovat případně i s herbicidy, kdy Amagro Alga bude chránit porost před případným negativním vlivem herbicidů. V tomto případě nepřidávat Lignohumát, který účinek herbicidů zesiluje. Tuto aplikaci je třeba určitě předem vyzkoušet.

 

Regenerace pomocí produktu VITALIC ( nitrofenoláty draselné obohacené lignohumátem ) – určeno pro mimoevropský trh:

Po zimním období nebo po prodělaném stresu můžeme rostliny regenerovat také pomocí nitrofenolátů draselných v kombinaci s lignohumáty, které ještě více podporují regenerační účinky nitrofenolátů. Nitrofenoláty nejsou závislé na teplotě, účinkují i za nízkých teplot, proto je lze použít s výhodou pro velmi časnou regeneraci porostů po zimě. Bioaktivní látky obsažené ve VITALICu se aktivně zapojují do metabolizmu rostlinné buňky a do obranných mechanizmů rostliny. Rostliny po prodělaném biotickém nebo abiotickém stresu rychleji regenerují a navracejí se k normálnímu růstu. Zlepšují se transportní procesy v buňkách, zpevňuje se buněčná stěna a rostliny lépe odolávají tlaku chorob i dalším stresujícím podmínkám. Pozitivně se ovlivňuje tvorba kořenů, příjem živin, klíčení pylových zrn a tvorba semen.

 1. V období regenerace po zimě volíme dávku Vitalicu 0, 4 l/ha 1-2x

 

 1. V období před metáním až na počátku metání volíme dávku Vitalicu 0, 4 l/ha 1-2x

Aplikaci Vitalicu doporučujeme po prodělaném stresovém období ( zima, pomrznutí, krupobití, sucho, zasolení, zamokření, choroby…) k rychlé regeneraci. Nedoporučujeme aplikaci na aktuálně stresovaný porost, před předpovídaným velmi silným stresem či např. v průběhu silného slunečního záření, horka a sucha, aby aktivace fotosyntézy a dalších pochodů v rostlině nepůsobila spíše opačně. Vitalic doporučujeme nejlépe po prodělaném stresovém období nebo před. Nejlépe již za dostatku vláhy.

Stručný popis jednotlivých Lignohumátů:

V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace s hnojivy, fungicidy nebo insekticidy a Lignohumáty zlepšují jejich přirozený příjem rostlinou a urychlují rozvádění uvnitř rostliny.

 1. Ligno Aktivátor roztok – 7,5 % Lignohumát s přídavkem přírodních bioaktivních a protistresových látek ze severských mořských řas včetně přírodních fytohormonů, enzymů a aminokyselin. Má rychlý regenerační a podpůrný efekt. Zejména na tvorbu mohutné kořenové soustavy. Aminokyseliny působí jako protistresový a antioxidační faktor a zlepšují průběh fotosyntézy. Zvyšuje tvorbu nových kořenových vlásků jako předpokladu rychlého vyrovnaného klíčení a vzcházení.

Ligno Aktivátor dávkujeme 0, 75 l/ha 1x nebo ještě lépe 0, 4 - 5 l/ha 2x.

 

 1. Ligno Aktivátor prášek ( 50% lignohumát + 50% mořská řasa ) prášková obdoba Ligno Aktivátor roztok dávkujeme 1x 100 – 150 g/ha nebo ještě lépe 2x 50 – 75 g/ha

 1. Lignohumát MAX roztok – maximální 20% Lignohumát, 3% síry v sušině + mikroprvky, je bez dalších přidaných umělých či přírodních fytohormonů či jiných látek stimulační povahy, které by mohly za velmi nepříznivého průběhu počasí eventuálně ohrozit odnožování. Je určen tam, kde chceme maximálně ochránit rostliny ale i půdu proti stresovým faktorům ( sucho, utužení , zamokření, zasolení ), např. v případě velmi slabých porostů za velmi nepříznivého průběhu počasí ( silná intenzita slunečního záření, silný mráz, sucho apod. ). Či na velmi vypotřebovaných, stresovaných půdách, kde ve velmi vysoký obsah Lignohumátu podpoří mikrobiologickou aktivitu půdy.

Lignohumát MAX dávkujeme 1 x 0,4 litru/ha anebo ještě lépe 2 x 0,2 -0,3 litru/h

 1. Lignohumát AM prášek - čistý 100% lignohumát s mikroprvky včetně 3% síry, huminové kyseliny a fulvokyseliny v poměru cca 50% : 50% – dávkujeme 1 x 50 - 100 gramů/ha anebo 2 x 50 gramů/ha

 1. LignoSuper NPK 7,5-8-6 plus mikroprvky vč. B – plné listové hnojivo s lignohumátem, stimulátorm růstu a mikroprvky v chelátové podobě v jednom. Lignohumát zlepšuje využití živin z hnojiva takže potřebu hnojiva můžeme snížit až o 20% oproti klasickému hnojivu bez lignohumátu. Zároveň stimuluje rozvoj kořenové soustavy. Dávkování 2 – 5 l/ha.

 1. HAP 0,25-11-52 – humatizovaný granulovaný Amofos. Fulvokyseliny obsažené v Lignohumátovém obalu amofosu působí jako aktivní nosič živin a účinných lýtek z Lignohumátu do kořenů klíčících rostlin, huminové kyseliny zase váží živiny na půdní sorpční komplex a brání jejích vyplavování do spodních vrstev, tím obě složky snižují potřebu samotného hnojiva až o 20% oproti klasickému Amofosu. Lignohumát také brání zvrhávání P v půdě do nerozpustných sloučenin v kyselých půdách ( s ionty Al, Fe, ) a v zásaditých půdách ( s ionty Ca ) a dokonce umí již vázaný P znovu uvolňovat do roztoku a tak ho zpřístupňovat rostlinám. Dávkování cca 140-200 kg/ha.

 

V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace lignohumátů s hnojivy, fungicidy nebo insekticidy. Lignohumáty zlepšují jejich přirozený příjem rostlinou a urychlují rozvádění uvnitř rostliny.