Řepka ozimá

 

Řepka ozimá

Použití huminových přípravků u řepky ozimé je nutností z mnoha důvodů. Jedním z nich je (a možná jedním z klíčových) náročnost řepky ve spotřebě živin. Spotřeba živin je zde 2x až 3x vyšší než např. u obilovin. Proto je třeba používat při aplikacích přípravky jež naprogramují rostlinu k vyššímu příjmu živin a nižším ztrátám (např. vyplavováním).

Lignohumát AM je 100% lignohumát s min. 50% obsahem fulvokyselin a mikroprvky. vč. 3% S, Lignohumát MAX roztok je 20% roztok Lignohumátu AM, nejkoncentrovanější na trhu. LignoAktivátor je 15% roztok lignohumátu a severské hnědé mořské řasy s minokyselinami a fytohormony.

Obecně:

 • Po silnějším stresovém období nebo před, nebo do slabých porostů: volíme LignoAktivátor + výživu

 • Přehuštěné porosty ( s nedostatkem místa na tvorbu bočních větví ) : Lignohumát MAX nebo Lignohumát AM + výživa

 • Velmi slabé porosty: Lignohumát MAX nebo Lignohumát AM + výživa

Moření semen

K tomuto účelu jednoznačně doporučujeme Ligno Aktivátor roztok s obsahem fulvokyselin, huminových kyselin, mikroprvků vč. síry a extraktu z mořských řas se škálou protistresových látek, aminokyselin, enzymů, polysacharidů a přírodních hormonů. Semínka mají okamžitě k dispozici bioaktivní látky podporující nárůst kořenů, vitalitu a ochranu před chorobami a škůdci. Díky obsahu huminových látek ( zejména fulvokyseliny ) rychleji přijímají živiny, vodu a bioaktivní látky z Lignohumátu i z okolí. Lépe přijímají dusík. Tvoří rychleji mohutnější kořenový systém, tedy sací aparát k čerpání živin. To má za následek kvalitní vyrovnané vzcházení a rychlejší tvorbu hlavních odnoží, které jsou na podzim tak důležitým předpokladem kvalitního přezimování a na jaře rychlejšího startu.

Dávkování: Ligno Aktivátor roztok 15 l/ tunu osiva

 

Podzimní ošetření

 

Ideální je předseťové hnojení humatizovaným amofosem HAP 0,25-11-52. Musíme zde samozřejmě vycházet z rozborů půdy a aktuálního stavu živin na pozemku, ale lze hovořit o dávce 140 – 160 kg humatizovaného amofosu (tedy cca o 20% méně než čistého hnojiva tohoto typu).

Jedná se o hnojivo s vysokým obsahem živin N a P obohacené originálním Lignohumátem. Fulvokyseliny obsažené v Lignohumátovém obalu amofosu působí jako aktivní nosič živin a účinných lýtek z Lignohumátu do kořenů i listů klíčících rostlin, huminové kyseliny zase váží živiny na půdní sorbční komplex a brání jejích vyplavování do spodních vrstev, tím obě složky snižují potřebu samotného hnojiva. Díky obsahu huminových látek, zejména vysokému obsahu fulvokyselin, které slouží jako aktivní nosič živin z hnojiva do rostliny, můžeme dávku HAP 0, 25 – 12 – 52 snížit o 20% ve srovnání s klasickým Amofosem , a to bez rizika ztráty na výnose. Živiny jsou pro rostlinu lépe a rychleji využitelné. Lignohumát také brání zvrhávání P v půdě do nerozpustných sloučenin v kyselých půdách ( s ionty Al, Fe, ) a v zásaditých půdách ( s ionty Ca ) a dokonce umí již vázaný P znovu uvolňovat do roztoku a tak ho zpřístupňovat rostlinám.

 

 

Po vzejití, ve fázi 4-7 pravých listů doporučujeme jednu až dvě aplikace čistých huminových látek, např. LignoAktivátor ( 1x 0, 75 l/ha nebo 2 x 0, 5 l/ha ), Lignohumát MAX (1 x 0,4 litru/ha anebo 2 x 0,3 litru/ha), anebo Lignohumát AM (1 x 100 gramů/ha anebo 2 x 50 gramů/ha). V praxi se osvědčily společné aplikace např. s přípravky Retacel, Nurell, Stabilan nebo Horizon a výživou

 

Předseťově nebo pod patu HAP 140-160 kg + vhodná je výživa K, Mg

U intenzivně pěstované řepky se doporučuje i podzimní dávka N do 50 kg/ha v podobě Močoviny, Síranu amonném, SAM, DA, DASA, LAV,..

 

 • Poznámka - Agromanuál 24.9.2013 – ing. Bečka, ČZU – Regulace a hnojení řepky ozimé na podzim:

 • Pro slabé, suchem poškozené a nerovnoměrně vzešlé porosty řepky je vhodné přihnojení nitrátovým dusíkem. Aplikovat na konci září 40–50 kg N/ha v LAV pro podporu růstu. Řepka reaguje na nitrátový dusík intenzivním růstem. Slabé řepky pohnojené dusíkem pak růstovou a vývojovou ztrátu doženou. Aplikaci dusíku je účelné u slabých řepek zkombinovat s azoly.

 • v druhé polovině října podpoříme silné nadějné řepky, podpoříme kořeny, lépe připravíme řepku na jarní start a zvýšíme výnos, dávka do 50 kg N/ha; aplikujeme amidický dusík (močovina, v sušších podmínkách její stabilizované formy Alzon a UREAstabil)“

 

Ve fázi 4-5 pravých listů do zámrazu spolu s reg. růstu resp. Fungicidy ( azoly ) a výživou – podpora větvení kořenů a nadzemní části zakládání bočních větví

LignoAktivátor 0, 75 l + 5% roztok močoviny ( či 2-3 l LignoSuper NPK s mikroprvky vč. B a S ) + B + výživa dle stavu porostu

 • do velmi slabých porostů ( např. podmáčených ) nebo velmi hustých volíme Lignohumát MAX 0, 4 l či Lignohumát AM 50-100 g/ha s maximálním obsahem huminových látek

 

Jarní regenerace

Na rychlé pokrytí výživového deficitu a k doplnění zásoby P použijeme granulovaný Amofos HAP 0, 25 – 12 – 52 rozpuštěný ve vodě.

K přihnojení na list v průběhu vegetace dále použijte Ligno Super NPK 7, 5 – 8 -6 v dávce 2-5 l /ha s obsahem originálního Lignohumátu, stimulátorem růstu a mikroprvkpů v lehce přijatelné formě. Lignohumát zde zlepšuje přijatelnost všech živin z hnojiva a urychluje rozvádění v rostlině.

Jarní regenerace samozřejmě závisí na konkretních podmínkách a stavu přezimovaného porostu, ale v principu je třeba dbát na aktivaci růstu ve spojení s dostatkem živin nutných pro zdravý rozvoj porostu. Doporučujeme až do fáze BBCH 31 1-2 aplikace Ligno AKTIVÁTORU a to buď v práškové podobě (100-150 gramů/hektar) anebo v tekuté formě (0,75- 1,0  litr/hektar).

Tedy konkrétně:

 

 1. Fáze regenerace listové růžice až před počátkem prodlužovacího růstu od nástupu aktivního růstu ( rostou bílé kořínky ) – nejlépe spolu s regenerační dávkou N nebo brzy po ( např. pevná močovina či jiná forma dle průběhu počasí a rozborů ) – pro podporu zakládání a udržení bočních pupenů. Tam, kde je potřeba zavětvit porost a je dostatek místa

 

 • Ligno Aktivátor roztok 0, 75 l/ ha ( Ligno Aktivátor prášek 100 – 150 g/ha )

 

+ 5-10% roztok močoviny + B + morforegulační azolový fungicid + případně CCC + další dle rozborů ( Mg, S – např. Hořká sůl, Mn, Zn,… )

+ Cu v případě chladného jara, která podpoří příjem N, P v chladných podmínkách

 

 • Nebo lze k přihnojení LignoSuper NPK 7,5-8-6 … 2 – 5 l/ha ( to obsahuje i mikroprvky vč. S, B 0,01%, Cu 0,001% )

 

 • JEŠTĚ LEPŠÍ JSOU NIŽŠÍ DÁVKY VÍCEKRÁT ZA SEBOU: např. 0, 5 l/ha Ligno Aktivátor v 7-10denních intervalech

 

 • Velmi se osvědčily společné aplikace s fungicidy a insekticidy, kde Lignohumát ( konkrétně fulvokyseliny ) aktivně zvyšuje průnik živin a aktivních látek do rostliny a rozvod v rostlině.

V případě velmi slabých porostů nebo přehuštěných doporučujeme aplikovat pro podporu udržení funkční kořenové soustavy lépe Lignohumát MAX roztok 0, 4 l/ha či práškový Lignohumát AM 50 – 100 g/ha + výživa. Oba jsou bez jakéhokoliv obsahu stimulačních auxinů a jiných hormonů s maximálním obsahem huminových látek.

 1. Další ošetření během vegetačního období od prodlužovacího růstu:

Lignohumátem MAX či Lignohumátem AM provedeme ve fázi zeleného poupěte až počátkem květu . Například spolu s fungicidy. Další možností je v případě výživového deficitu aplikace listového humatizovaného hnojiva Ligno SUPER NPK a to v dávce 2 – 5 litrů/hektar.

Lignohumát MAX roztok 0, 4 l/ha ( práškový Lignohumát AM 50 – 100 g/ha ) + B, S + fungicid ( insekticid )

 

Produkt Amagro Alga 0.1 - 0.0 - 5.0 – mořská řasa roztok je extrakt z hnědé mořské řasy Ascophyllum nodosum , získávané z chladných vod Atlantiku. Řasa je zdrojem přirozených regulátorů růstu rostlin, betainů, oligosacharidů, enzymů, sacharidů, aminokyselin, karboxylátů a jiných organických sloučenin, makroprvků i mikro-prvků (N, P, K, Mg, S, Ca, Na, Fe, B, Zn, Mn, Cu). Antioxidační enzymy z řasy poskytují určitou míru ochrany plodin před volnými radikály a před abiotickým stresem. Aminokyseliny z řasy rostlina využije okamžite k tvorbě protistresových bílkovin a pochodů a tak si nemusí vytvářet AK z jiných zdrojů N, což pomáhá rostlině šetřit energii, lépe hospodařit s vodou, a lépe tak přežít stresové období.

Aplikovat po stresovém období v dávce 1-3 l /ha na regeneraci. Vhodné spojit s Lignohumátem MAX 0, 4l /ha na zesílení regenerace.

Lze aplikovat případně i s herbicidy, kdy Amagro Alga bude chránit porost před případným negativním vlivem herbicidů. V tomto případě nepřidávat Lignohumát, který účinek herbicidů zesiluje. Tuto aplikaci doporučujeme určitě předem vyzkoušet.

.

 

Jarní regenerace pomocí produktu VITALIC ( nitrofenoláty draselné obohacené lignohumátem ) – určeno pro mimoevropský trh:

Po zimním období nebo po prodělaném stresu můžeme rostliny regenerovat také pomocí nitrofenolátů draselných v kombinaci s lignohumáty, které ještě více podporují regenerační účinky nitrofenolátů. Nitrofenoláty nejsou závislé na teplotě, účinkují i za nízkých teplot, proto je lze použít s výhodou pro velmi časnou regeneraci porostů po zimě. Bioaktivní látky obsažené ve VITALICu se aktivně zapojují do metabolizmu rostlinné buňky a do obranných mechanizmů rostliny. Rostliny po prodělaném biotickém nebo abiotickém stresu rychleji regenerují a navracejí se k normálnímu růstu. Zlepšují se transportní procesy v buňkách, zpevňuje se buněčná stěna a rostliny lépe odolávají tlaku chorob i dalším stresujícím podmínkám. Pozitivně se ovlivňuje tvorba kořenů, příjem živin, klíčení pylových zrn a tvorba semen.

 1. V období regenerace po zimě v dávce 0, 4 l Vitalicu /ha k rychlé regeneraci

 

 1. V období před květem a na počátku květu v dávce 0, 4 l Vitalicu /ha ke zvýšení násady šešulí

 

 1. V období, kdy šešule mění barvu z tmavě zelené na světle zelenou v dávce 0, 4 l Vitalicu /ha ke zpevnění šešulí a tedy k nižším ztrátám z napadení chorobami a zejména bejlomorkou kapustovou ( šešule aplikací nitrofenolátů zvyšují obsah ligninu ).

Aplikaci Vitalicu nedoporučujeme raději před předpovídaným silným stresem ( např.mrazem, ) či např. v průběhu silného slunečního záření a horka, aby aktivace fotosyntézy a dalších pochodů v rostlině nepůsobila spíše opačně a nedošlo k poškození. Vitalic doporučujeme po prodělaném stresovém období.

 

Řepka jarní

Zde platí tytéž zásady jako při ošetření ozimé řepky s tím, že může proběhnout jarní předseťové hnojení hnojivem HAP.

 

Stručný popis jednotlivých Lignohumátů:

V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace s hnojivy, fungicidy nebo insekticidy a Lignohumáty zlepšují jejich přirozený příjem rostlinou a urychlují rozvádění uvnitř rostliny.

 1. Ligno Aktivátor roztok – 7,5 % Lignohumát s přídavkem přírodních bioaktivních a protistresových látek ze severských mořských řas včetně přírodních fytohormonů, enzymů a aminokyselin. Má rychlý regenerační a podpůrný efekt. Zejména na tvorbu mohutné kořenové soustavy. Aminokyseliny působí jako protistresový a antioxidační faktor a zlepšují průběh fotosyntézy. Zvyšuje tvorbu nových kořenových vlásků jako předpokladu rychlého vyrovnaného klíčení a vzcházení.

Ligno Aktivátor dávkujeme 0, 75 l/ha 1x nebo ještě lépe 0, 4 - 5 l/ha 2x.

 

 1. Ligno Aktivátor prášek ( 50% lignohumát + 50% mořská řasa ) prášková obdoba Ligno Aktivátor roztok dávkujeme 1x 100 – 150 g/ha nebo ještě lépe 2x 50 – 75 g/ha

 

 1. Lignohumát MAX roztok – maximální 20% Lignohumát, 3% síry v sušině + mikroprvky, je bez dalších přidaných umělých či přírodních fytohormonů či jiných látek stimulační povahy, které by mohly za velmi nepříznivého průběhu počasí eventuálně ohrozit odnožování. Je určen tam, kde chceme maximálně ochránit rostliny ale i půdu proti stresovým faktorům ( sucho, utužení , zamokření, zasolení ), např. v případě velmi slabých porostů za velmi nepříznivého průběhu počasí ( silná intenzita slunečního záření, silný mráz, sucho apod. ). Či na velmi vypotřebovaných, stresovaných půdách, kde ve velmi vysoký obsah Lignohumátu podpoří mikrobiologickou aktivitu půdy.

Lignohumát MAX dávkujeme 1 x 0,4 litru/ha anebo ještě lépe 2 x 0,2 -0,3 litru/h

 

 1. Lignohumát AM prášek - čistý 100% lignohumát s mikroprvky včetně 3% síry, huminové kyseliny a fulvokyseliny v poměru cca 50% : 50% – dávkujeme 1 x 50 - 100 gramů/ha anebo 2 x 50 gramů/ha

 

 1. LignoSuper NPK 7,5-8-6 plus mikroprvky vč. B – plné listové hnojivo s lignohumátem, stimulátorm růstu a mikroprvky v chelátové podobě v jednom. Lignohumát zlepšuje využití živin z hnojiva takže potřebu hnojiva můžeme snížit až o 20% oproti klasickému hnojivu bez lignohumátu. Zároveň stimuluje rozvoj kořenové soustavy. Dávkování 2 – 5 l/ha.

 

 

 1. HAP 0,25-11-52 – humatizovaný granulovaný Amofos. Fulvokyseliny obsažené v Lignohumátovém obalu amofosu působí jako aktivní nosič živin a účinných lýtek z Lignohumátu do kořenů klíčících rostlin, huminové kyseliny zase váží živiny na půdní sorpční komplex a brání jejích vyplavování do spodních vrstev, tím obě složky snižují potřebu samotného hnojiva až o 20% oproti klasickému Amofosu. Lignohumát také brání zvrhávání P v půdě do nerozpustných sloučenin v kyselých půdách ( s ionty Al, Fe, ) a v zásaditých půdách ( s ionty Ca ) a dokonce umí již vázaný P znovu uvolňovat do roztoku a tak ho zpřístupňovat rostlinám. Dávkování cca 140-200 kg/ha.

 

V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace lignohumátů s hnojivy, fungicidy nebo insekticidy. Lignohumáty zlepšují jejich přirozený příjem rostlinou a urychlují rozvádění uvnitř rostliny.