ÚKZUZ - registrace hnojiv

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

- je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy   
- je organizační složkou státu
- je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství) a v oblasti živočišné produkce. Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Vyhledávání registrací hnojiv: eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/hnojiva/registrace-hnojiv/prohlizeni-registrovanych-hnojiv.html