amagro

Aktuality červenec -srpen 2022

DOPORUČENÍ DO POROSTŮ LÉTO-PODZIM 2022

A/

Aplikace Lignohumátu s cílem zlepšit rozklad posklizňových zbytků, slámy a zejména zdravotního stavu půdya její kyprosti:

Jedná se o aplikaci postřikem na slámu předplodiny před základním zpracováním půdy a následnou podmítku nebo později až aplikaci přímo na půdu postřikem a následné zapravení orbou nebo obdobně.

V tomto období cílíme jednoznačně na regeneraci půdy, rozklad slámy, podpoření mikrobiální aktivity půdy ( aby se co nejkvalitněji a rychleji zpřístupnily živiny pro budoucí plodinu a nebyly imobilizovány ve slámě nebo bakteriích až do jara nebo léta následného roku, kdy je již bude potřebovat následná plodina ).

Lignohumát jednoznačně urychluje činnost celulytických bakterií!!!

Lignohumát je vhodné zkombinovat se současnou aplikací dusíku na rozklad slámy.

  1. Příklad možné aplikace: Na slámu aplikovat Lignohumát Max v dávce 1l/ha až 3l/ha + 40 kg N, zapravit např podmítkou. Lze alikovat již s DAMem používaným k desikaci stojícího obilí ( někdo používá namísto Roundupu ) nebo posléze na rozklad slámy. Cena aplikace cca od 405 Kč/ha  za Lignohumát + dusík. Regeneruje se významně také půda.

nebo

  • Další příklad aplikace: Varianta silnějšího ozdravení půdy: Na slámu předplodiny nebo na půdu aplikujeme postřikem kombinace  Lignohumátu AM 0,5 – 1 kg/ha ( odpovídá Lignohumátu MAX 1-3 l/ha ) + případně ještě bakterie v produktu Bacterplant ( Bacillus subtilis + B. meghaterium ) 0,5 kg/ha. Na podzim následuje zapravení do půdy. Poznámka – přípravek Bacterplant je na objednávku. Cena aplikace Lignohumátu a Bacterplantu je cca 1900,- Kč/ha.

Aplikace samotného Lignohumuátu nebo v kombinaci s bakteriemi Bacillus subtilis a meghaterium se provádí 2 x ročně na podzim a na jaře, postřikem. Minimálně na podzim.

Vhodné je aplikaci opakovat 2-3 roky po sobě. Půda se stává drobtovitější s většími zrnitostními frakcemi nad 2mm, je tmavší, má více huminových kyselin, fulvokyselin, tedy humusu, více žížal, a zejména mikrobiálního uhlíku a větší respirační koeficient. Prostě má více větších pórů pro vsahování vody, více půdních bakterií, půda více dýchá, žije. ( zjištěno víceletými maloparcelními i poloprovozními pokusy a následnými rozbory půdy při ČZU, Pokusné stanici Červený Újezd u Prahy s Doc. Rážkem, dále při ZAS Podchotucí u Nymburka, a v VÚMOP )

B/

Porosty poškozené po krupobití, nebo po přívalových deštích:

Použít jednoznačně Vitalic 0,4 l/ha na zahojení a zpevnění pletiv,

 K tomu vhodné přidat Lignohumát Max 0,4 l/ha a přidat i listovou výživou a případně fungicidní ochranou (cukerný roztok, vodní sklo, křemík )

-týká se v tomto období spíše soji, zeleniny, řepy, kukuřice, vinné révy, ovocných dřevin – cena aplikace Vitalicu cca 280 K/ha.

C/ Porosty jahodníků po odplození

V tomto období jahodník zakládá budoucí poupata, proto jednoznačně doporučujeme použití  LignoAktivátoru roztoku – 0,8 l/ha, který zvýší počet budoucích poupat

D/ Trávníky, zelenina, květiny v truhlících – pro silný, zdravý, bohatě plodící nebo kvetoucí porost – použití humatizovaného hnojina LignoSuper NPK 7,5-8-6, který obsahuje jak stimulátor růstu ( Lignohumát draselný ), tak základní makroprvky N, P,K a ještě navíc mikroprvky vč. síry ). Dávka činí 4 l/ha/ 200 litrů vody,  tedy do 10l konve to bude 0,2 litrů LignoSuper NPK. Zálivku nebo postřik je vhodné opakovat 1x za 7-10 dní.

E/ Moření osiva jako přídavek k mořidlu – Zde jednoznačně doporučujeme LignoAktivátor roztok s přídavkem mořských řas.

dodá startovací dávku energie, zlepší zdravotní stav, klíčků, dodá prekurzory fytohormonů z mořské řasy Ascophyllum nodosum, makro i mikroživiny, důležité aminokyseliny. Zrychlí tím zakořeňování semen v půdě zvláště za horších podmínek vzcházení. Podpoří vyrovnané vzcházení.

Obilí – 1,5-2 l LignoAktivátoru /tunu osiva

Řepka – 15 l LignoAktivátoru /tunu osiva

Ceny apliakce jsou pouhých desítkách korun na tunu!

20.7.2022

Ing. Zorka Marková

www.amagro.com

pokusnictví a poradenství

tel. 606 450 178

mail: z.markova@amagro.com