amagro

Aktuality – ušetříme na hnojivech

Dnes než kdykoliv jindy chci ukázat důležité hledisko použití stimulátoru kořenů v podobě pravého Lignohumátu draselného, a tím je výrazné snížení nákladů na hnojiva.

Je to jednoduché: Vkládáte Lignohumátem stokoruny, šetříte tísícikoruny Kč /ha – až 20% na hnojivech.

Doporučení:

K podzimnímu hnojení N i jinými hnojivy – DAM, Síran amonný, močoviny, hořká sůl,  nebo jiná hnojiva,.. se přidá nebo následuje či předchází

 aplikace 20% Lignohumátu MAX roztok 0,4-0,5l/ha ( cca 158 Kč/ha ) nebo silnějšího komplexního produktu LignoAktivátoru  roztok 0,8 l/ha ( 274 Kč/ha ).

 Levnější variantou jsou práškové formy Lignohumátu/LignoAktivátoru.

Takže ušetříte drahý dusík či živiny obecně 10-20%, tedy tak 2-4 tis Kč /ha, dle N hnojiva. ( Počítáno na cenu DAM cca 15 tis. Kč/t, u močoviny to bude ještě více ). A vložíte 200-300 Kč/ha.

Ještě připomínám velmi osvědčenou a u farmářů silně oblíbenou aplikaci k velmi rychlé regeneraci:

Komplexní lignohumátové hnojivo na list LignoSuper NPK 7,5-8-6 2-3 l/ha ( cca 270-450 Kč/ha) + Lignohumát MAX 0,4 l/ha ( cca 158 Kč/ha ). Zejména tam, kde je porost hodně opožděný, nevyrovnaný.

Lignohumát nebo LignoAktivátor kromě toho podpoří krácení/ odnožování ( nárůst kořenů vždy podporuje „ přidržení“ při zemi /odnožování u obilnin ).

Je vhodné dát s podzimním regulátorem růstu u řepek i u obilí. Nebo i s postřikem proti nyní rozmáhající se phomové hnilobě a plísni zelné na řepkách, hořkou solí, B, s postřikem proti křísům, dřepčíkům.

Bližší vysvětlení:

Lignohumát draselný společnosti Amagro s.r.o. s vysokým o bsahem huminových látek ( 100% v prášku, 20% v roztoku ) a mikroprvky (3 % S v sušině, dále další mikroprvky ) nebo LignoAktivátor ( Lignohumát + extrakt ze severských řas ), prostě draselné soli huminových kyselin a fulvokyselin  v poměru 50/50 významně snižují potřebu samotného základního hnojiva nebo i pesticidů, regulátorů aj. A to až o 20%.

Výrazně zvyšují jejich účinnost. Nyní pominu, že je to také nárůstem počtu kořenových vlásků,  zvětšením aktivního povrchu kořenů a lepším překonáváním stresů.

Tedy co je ještě velmi důležité:

Dlouhodobými ověřenými pokusy ve VÚRV, při ČZU, maloparcelními i poloprovozními máme dokázáno, že díky přítomnosti solí huminových kyselin a fulvových kyselin v Lignohumátu, dochází ke snížení spotřeby hnojiva až o 20%. A to bez ztráty na výnosu, ba naopak. Lapidárně řečeno: „ Lépe a rychle se to vcucne do rostliny a rozvede uvnitř“ .

Díky vysokému podílu fulvokyselin ( silný a rostlinám příiozený akcelerátor příjmu ) v pravém Lignohumátu se zvyšuje příjem živin z půdy, ze sorpčního komplexu, bakteríí, ale i z listových hnojiv.

Huminové kyseliny zase slouží jako poutač živin a brání úniku z půdy do spodních vod. Fulvokyseliny jsou  aktivním nosičem, nejenom N a K, S, ale také těžko mobilních živin, které se stávají lehčeji přijatelnými –  P, Ca, Mg. Tak důležitých při rozvoji kořenů a zesílení pletiv před zimou. Huminové kyseliny zase velmi silně pomáhají využití dusíku i jiných živin z hnojiv a ze sorpčního komplexu, z půdních mikroorganimů a brání úniku do podorničí promyvem a také volatilizací do ovzduší ( důležité u dusíku).  Zvyšuje se převádění N do amonné formy ( méně se vymývá ) na úkor formy nitrátové ( lehčeji se  vymývá ). Prostě, zvyšuje se využití dusíku plodinou co nejdříve. A nyní promyvný režim počasí bohužel je.

Pro bližší informace nebo objednávky mne neváhejte kontaktovat nebo vašeho obchodního zástupce za Amagro.

5.10.2022

Za Amagro s.r.o.

Ing. Zora Marková

Pokusnictví a poradenství

Tel. 606 450 178

Mail: z.markova@amagro.com