amagro

Aktuality září 2022

  1. Nově vzcházející malé řepky na řadě míst trpí po silných přívalových deštích slitím půdního povrchu  a přidušením. Nerovnoměrně vzcházejí.

V tomto případě je na velmi rychlé podpoření kořenového systému mladých rostlin řepek vhodný klasický Lignohumát MAX. Je velmi rychlý. Jeho dávka činí 0,4-0,5 l/ha ( cena cca 160 kč/ha ). Je vhodné ho spojit i s regulací, nebo fungicidně regulačním zásahem, hořkou solí a roztokem močovinového dusíku ( např. Lignosuper NPK 3l/ha ). Aplikujeme nejlépe od fáze 3-5 listů. Minimálně od 2 prvých listů. Je vhodné aplikaci Lignohumtem MAX po 7-14 dnech zopakovat.

2. Tam, kde jsou rostlinky řepky více životaschopné, ale přidušené, také nerovnoměrně vzcházejí, je vhodnější Vitalic 0,4 l/ha ( cena cca 260 Kč/ha ). Kromě podpory zakořenění rostliny zpevní.

3. Kde jsou rostliny řepek vyrovnané, silné, je vhodné s krácením rostlinky stimulovat od 4-5 listu do zámrazu silnému zakořeňování a silnému, přisedlému kořenovému krčku před zimou a zejména k násadě bočních pupenů a bočních větví LignoAktivátorem v dávce 0,75 l/ha ( cena cca 270 Kč/ha ).

Avšak ani jedním produktem neuděláte chybu. Lignohumát MAX je nejrychlejší, Lignoaktivátor pomalejší, ale silnější, Vitalic zase více zpevňuje pletiva. Všechny produkty podporují bohatý kořenový systém a ochranu před přísušky, přemokřením

4.Na  rozklad slámy a regeneraci půdy na podzim:

Sláma nesmí vytvořit silnou vrstvu v půdě nebo na půdě, jinak by bránila vzcházejícím řepkám nebo ozimům. Také příliš silná slamnatá deska bude odebírat vláhu, půdní bakterie i živiny, a to zejména dusík v půdním profilu po delší dobu, než by vzcházejícím rostlinám bylo příznivé.

Na rychlý rozklad slámy a dodání potřebného „ paliva“ pro půdní mikroorganismy aplikujeme 1 l/ha  Lignohumátu MAX nebo 200-600 g/ha Lignohumátu AM a zapravíme. Vhodné je tuto aplikaci spojit v TM se současným dusíkem na rozklad slámy např. v DAM nebo močovině.

5 Na silnou regeneraci půdy a k okamžitému dodání „ umělého“ humusu.

  • Jedná se o aktivní zlepšování zdravotního stavu půdy a následných plodin.
  • Jedná se o podporu půdních mikroorganismů – investice do půdy:

Originální Lignohumát AM nebo jeho 20% roztok Lignohumát MAX přidávejte i do kejdy a digestátu, výrazně se tím zlepší upoutání unikajícího dusíku z digestátu na huminové látky , a tím únik dusíku do ovzduší i nitrátů do spodních vod

 Dávkujeme 1 kg Lignhumátu AM nebo 2-3 l Lignohumátu MAX na 1 ha.

Lignohumát dodá bioaktivní uhlík, zabrání nechtěnému unikání dusíku do spodních vod v podobě nitrátů, amoniaku do ovzduší a další živiny z digestátu se lépe naváží a pak díky vysokému obsahu fulvokyselin toto předají živiny do půdního roztoku a následně rychle do  rostlin. Tímto se rychleji využijí v půdě a následnou plodinou. Významná je zejména schopnost lignohumátu díky vysokému obsahu fulvokyselin  silně zpřístupňovat hůře mobilní živiny jako je P, Ca, Mg z půdního roztoku, digestátu nebo jiných hnojiv do rostliny.

1.9.2022

Ing. Zora Marková

Amagro s.r.o.

Pokusnictví, poradenství

mail: z.markova@amagro.com

Tel. 606450178