amagro

Lignohumát na rozklad slámy a zlepšení stavu půdy-Aktuality červenec/srpen 2023

Aktuality MAGRO  s.r.o. červenec-srpen 2023

Hlavním úkolem je nyní pomoci rozkladu posklizňových zbytků a slámy, zvláště v když panuje velké sucho. A zabránit úniku živin vč. dusíku do vzduchu nebo spodních vod

  • Podpoříme  rozklad slámy a regeneraci půdy před novou sezónou a na podzim:

Sláma nesmí vytvořit silnou vrstvu v půdě nebo na půdě, jinak by bránila vzcházejícím řepkám nebo jiným ozimům. A následně i na jaře příštího roku zase jařinám…

Také příliš silná slamnatá deska bude odebírat vláhu, půdní bakterie i živiny, a to zejména dusík v půdním profilu po delší dobu, než by vzcházejícím rostlinám bylo příznivé. Proto je lepší rozklad slámy a posklizňových zbytků podpořit, aby „ nevysušoval“ a „nekradl“ živiny později v době, kdy hlavní plodiny potřebují rychlé živiny.

Na rychlý rozklad slámy a dodání potřebného bioaktivního uhlíku, tedy „ paliva“ pro půdní bakterie a další mikroorganismy aplikujeme

 1 l/ha  Lignohumátu MAX nebo 200 g/ha Lignohumátu AM. Aplikujeme nejlépe postřikem na strniště. A zapravíme. Vhodné je tuto aplikaci spojit v TM s DAM nebo močovinou na rozklad slámy.

Jedá se o silnější regeneraci půdy v podobě rychlého „ aktivního humusu“ formou Lignohumátu

  • Jedná se o podporu půdních mikroorganismů –o investici do půdy a jejího zdravotního stavu:

Originální Lignohumát AM nebo jeho 20% roztok Lignohumát MAX přidávejte i do kejdy nebo digestátu.  Dávkujeme 1 kg Lignhumátu AM nebo 2-3 l Lignohumátu MAX na 1 ha. Je vhodné opět následné zapravení, ale není to nevyhnutelné.

Lignohumát dodá nejen kvalitní rychlý bioaktivní uhlík, ale  velmi významně brání volatilizici dusíku do ovzduší. Svými aktivními vazbami huminových látek zabrání významně unikání dusíku do spodních vod v podobě nitrátů, amoniaku do ovzduší a další živiny se lépe naváží a pak díky vysokému obsahu fulvokyselin znovu předají do půdního roztoku a následně do  rostlin, a tak rychleji využijí v půdě a následnou plodinou.

17.7.2023

Ing. Zora Marková

Amagro s.r.o.

Pokusnictví, poradenství

mail: z.markova@amagro.com, Tel. 606450178