amagro

STIMULACE NA PODZIM

V současné době se nedá říci, že by většina řepek zcela vzešla. Část řepek je ještě nevzešlých, část porostů je v děložních listech, a část řepek časněji setých je ve vyšším stádiu.

 Dostatečná vláha v půdě na řadě míst a vyšší teploty, které nyní nastoupily, určitě umožní zrychlení vývoje a také rychlejší nástup škůdců, případně chorob.

Dřepčíci jsou monitorováni ve vyšší míře v současných dnech na Rakovnicku a Rokycansku ( v teplých suchých regionech ), také na Benešovsku.

  1. U mezerovitě vzcházejících slabších řepek nebo řepek trpícím suchem nebo naopak přidušením v půdním škraloupu ( např. po přívalových deštích na konci srpna )  podpoření kořenového systému mladých rostlin řepek vhodný klasický Lignohumát MAX. Je velmi rychlý a účinný. Jeho dávka činí 0,4-0,5 l/ha ( cena cca 170 Kč/ha ). Je vhodné ho spojit i s regulací, s insekticidním ošetřením ( zrychlí účinek insekticidu ) nebo fungicidně regulačním zásahem.
Kvalitnější nárůst kořenových vlásků, bočních kořenů a zpevnění kořenového krčku i listové růžice po podzimní aplakaci Lignohumátu MAX nebo LignoAktivátoru. “ K“ oznočuje kontrolní varianty

Výborná je kombinace s  hořkou solí a roztokem močovinového dusíku ( např. Lignosuper NPK 3l/ha ). Aplikujeme nejlépe od fáze 3-5 listů. Minimálně od 2 prvých listů. Vhodné je aplikaci Lignohumátem MAX po 7-14 dnech zopakovat.

Lignohumát urychlí zakořenění, jemně i  fotosyntézu, příjem živin a vody a zlepší vyrovnání porostu.

  • Tam, kde jsou rostlinky řepky více životaschopné, ale přidušené, také nerovnoměrně vzcházejí, je vhodnější Vitalic 0,4 l/ha ( cena cca 270 Kč/ha ). Kromě podpory zakořenění a vyrovnanosti vzcházení  navíc rostliny zpevní, urychlí fotosyntézu.

Kde jsou rostliny řepek vyrovnané, silné, je vhodné s krácením rostlinky stimulovat od 4-5 listu do zámrazu k silnému zakořeňování a silnému, přisedlému kořenovému krčku před zimou a zejména k násadě bočních pupenů, tedy výnosotvorných bočních větví LignoAktivátorem v dávce 0,75 l/ha ( cena cca 270 Kč/ha ) ( Je dobré mít v záloze boční větve, nikdy nevíte, která zvěř nebo mráz hlavní vrchol do jara „okouše“ ).

Žádným naším produktem neuděláte chybu. Lignohumát MAX je nejrychlejší, LignoAktivátor pomalejší, ale silnější, Vitalic zase více zpevňuje pletiva. Všechny produkty podporují bohatý kořenový systém a ochranu před přísušky, přemokřením.

  1. Na  rozklad slámy a regeneraci půdy na podzim:

Sláma nesmí vytvořit silnou vrstvu v půdě nebo na půdě, jinak by bránila vzcházejícím řepkám nebo ozimům. Také příliš silná slamnatá deska bude odebírat vláhu, půdní bakterie i živiny, a to zejména dusík v půdním profilu po delší dobu, než by vzcházejícím rostlinám bylo příznivé.

Na rychlý rozklad slámy a dodání potřebného „ paliva“ pro půdní mikroorganismy aplikujeme 1 l/ha  Lignohumátu MAX nebo 200-600 g/ha Lignohumátu AM a zapravíme. Vhodné je tuto aplikaci spojit v TM se současným dusíkem na rozklad slámy např. v DAM nebo močovině.

Na silnou regeneraci půdy a k okamžitému dodání „ umělého“ humusu.

Originální Lignohumát AM nebo jeho 20% roztok Lignohumát MAX přidávejte i do kejdy a digestátu, výrazně se tím zlepší upoutání unikajícího dusíku z digestátu na huminové látky , a tím únik dusíku do ovzduší i nitrátů do spodních vod

 Dávkujeme 1 kg Lignhumátu AM nebo 2-3 l Lignohumátu MAX na 1 ha.

  • Jedná se o aktivní zlepšování zdravotního stavu půdy a následných plodin.
  • Jedná se oaktivní podporu půdních mikroorganismů – investice do půdy, a ta je nejcennější:

Lignohumát rychle dodá bioaktivní uhlík, zabrání nechtěnému unikání dusíku do spodních vod v podobě nitrátů, amoniaku do ovzduší.

Živiny z digestátu nebo kejdy se na něj rychle díky komplexu solí fulvokyselin a huminových kyselin naváží a pak opět rychle předají do půdního roztoku a následně rychle do  rostlin. Tímto se rychleji využijí v půdě a následnou plodinou. Významná je zejména schopnost Lignohumátu díky vysokému obsahu fulvokyselin  silně zpřístupňovat hůře mobilní živiny jako je P, Ca, Mg z půdního roztoku, digestátu nebo i z jiných průmyslových i organických hnojiv do rostliny.

1.9.2023

Ing. Zora Marková

Amagro s.r.o.

Pokusnictví, poradenství

mail: z.markova@amagro.com

Tel. 606450178