Aktuality – Doporučení do řepek podzim 2019

Situace u řepek:

Většina řepek vzcházela nebo vzchází oproti loňskému roku dobře. Porosty jsou celkově zapojenější. Z důvodu sucha vzcházely hůře spíše časně seté porosty. Zdravotní stav je většinou dobrý i velmi dobrý.

Situaci však někde zkomplikovaly a komplikují přívaly deště a splavení nebo naopak naplavení zeminy. Po srážkách došlo k rychlejšímu vzcházení výdrolů a nyní bude po víkendových srážkách znovu pokračovat. Aplikace graminidů většinou již probíhá.

Pokud bude teplo a sucho, může nastat další poškození rostlin dřepčíky rodu Phyllotreta  a po odeznění účinnosti 1. aplikací přípravku je potřeba po cca 7-10 dnech ošetření (pyretroidy) opakovat. Pokud bude vývoj řepky zpomalen chladným a deštivým počasím, jak je tomu nyní, může dojít k náletu dřepčíka olejkového a škodám působených žírem brouků. V takovém případě je další ošetření pyretroidy třeba cílit právě na dřepčíka olejkového. Ve fázi 4 až 6 pravých listů je třeba sledovat dalších druhů škůdců, jako je zápředníček polní a mšice broskvoňová. Vzhledem k prokázané rezistenci  těchto škůdců k pyretroidům v ČR se doporučuje aplikace neonikotinoidů (například Proteus, Biscaya, Mospilan).Při teplém a suchém počasí byla pro mšici broskvoňovou zjištěna nízká účinnost přípravku Nurelle D. Ve fázi 4 až 6 pravých listů může nastat období hromadné migrace dřepčíka olejkového, pak je případě potřeba ošetření proti tomuto škůdci opakovat. Pro druhé ošetření se užívá většinou Nurelle D, z důvodu střídání účinných látek.

Proti mšici je vhodné použít aktivní trysky, tedy tak aby byla zasažena i spodní strana listů, kde se mšice zdržují!

Doporučení stimulačních hnojiv

  1. Na zaplavenou, naplavenou, přidušenou řepku pro její stimulaci a zlepšení zdravotního stavu

plus

dále  od 4-5 pravých listů k posílení vyrovnání a ke zlepšení zakořeňování před zimou stimulátor růstu  kořenů Vitalic 0, 4l/ha spolu s regulací růstu či krátícím fungicidem. K tomuto zásahu nebo později doporučujeme přidat humatizované LignoSuper NPK 2-5 l/ha nebo cca 5-10% roztok močoviny a  2-3% roztok Hořké soli, B a další mikroprvky.

Vitalic obsahuje kromě Lignohumátu také nitrofenoláty draselné, zesilující buněčné stěny a zlepšující přezimování, zpevnění buněk a regulaci porostů. 

Místo Vitalicu je možné použít  LignoAktivátor 0, 75 l/ha s obsahem extraktu z řas + mikroprvky, který kromě zakořeňování bude působit také na vyšší násadu budoucích bočních větví, zesílení fotosyntézy, jen pozvolněji než Lignohumát.

  • Tam, kde vládne sucho nebo prší málo, porosty jsou silně slabé nebo opožděné, dát k posílení zakořeňování a k vyrovnání porostu před zimou klasický rychle působící Lignohumát MAX 0, 4 l/ha nebo LIgnohumát AM 100g/ha. A kde bude třeba + regulátor růstu nebo krátící fungicid.

K tomuto zásahu nebo později doporučujeme přidat humatizované LignoSuper NPK 2-5 l/hanebo cca 5-10% roztok močoviny, a  2-3% roztok Hořké soli, B a další mikroprvky.

Přípravky lze dát i sólo nebo v TM s fungicidy, insekticidy, hnojivy, případně herbicidy. 

9.9.2019

Ing. Zora Marková-Špirakusová

Amagro s.r.o.