amagro

Metodiky

V této sekci je možno se seznámit s modelovými aplikacemi našich produktů na jednotlivé plodiny. Produkty firmy AMAGRO vynikají jednoduchostí a logikou složení a čistotou výchozích surovin. Naše dlouholeté zkušenosti výrobce huminových látek a společných aplikací s mnoha dalšími účinnými látkami naší firmu přivedly v roce 2012 k uvedení na trh celé řady výrobků s obsahem huminových látek v prvním  komplexním systému ošetření rostlin, kdy každá plodina v každé fázi může být podpořena Lignohumátem.

Metodická doporučení obecně:

Reakce rostliny na ošetření záleží na mnoha okolnostech, které není někdy v našich silách plně obsáhnout nebo domyslet. Především záleží na aktuálních půdních a klimatických podmínkách, na genetickém založení plodiny a odrůdy, zdravotním stavu a tlaku chorob a škůdců a na spoustě dalších faktorů, na které je třeba při rozhodování brát zřetel. A také záleží na vývojové fázi rostliny a jejích aktuálních hormonálních hladinách, které stěží zcela přesně známe. My se ošetřením snažíme rostlině pomoci rychleji se rozhodnout, využít lépe svůj potenciál a šetřit energií ve stresových obdobích ve prospěch tvorby hospodářského produktu. Tedy usměrňovat ji směrem dle našich požadavků. Nakonec ale ten, kdo to musí zvládnout, je rostlina a my musíme trpělivě čekat. Přípravky na bázi lignohumátů s huminovými látkami nebo řas s přírodními fytohormony a aminokyselinami rostlině mohou v aktuálních potřebách rostliny a v jejich rozhodovacích fázích pomoci. Jsou to jemné přirozené látky a rostlina si z nich nakonec vybere to, co momentálně potřebuje a je to k dispozici.

 • Lignohumáty ( LH ) je obecně vhodné používat mimo jiné jako kvalitního přírodního nosiče živin a bioaktivních látek do listů či kořenů rostlin. Tedy je nejlepší aplikovat je spolu s listovou výživou, fungicidy, insekticidy, reg. růstu nebo co nejblíže k aplikaci pevných hnojiv. Posilují jejich účinek. Urychlují a posilují také účinek totálních herbicidů.
 • Lignohumáty je vhodné použít ke stabilizaci minerálních hnojiv, kejdy či degestátu k lepšímu využití živin z hnojiv, k omezení úniku amoniaku. Digestátu dodají mimo to chybějící kvalitní uhlík, který se „spálil“ v bioplynové stanici. LH mohou otupit i působení některých toxických složek hnojiva.
 • LH lze míchat s DAMem ( SAMem ), který stabilizuje, snižuje riziko popálení a únik amoniaku. Vhodná ( a levnější ) náhrada za Stabiluren ( inhibitor ureázy ). Neaplikovat v termínech nevhodných pro aplikaci DAM, na porosty jdoucí do generativního stavu, u obilovin od fáze vývinu posledního listu, u ječmene od vývinu posledních 2 listů.
 • K současné výživě s LH k lepší regeneraci porostu je vhodný aplikovat nejlépe močovinový dusík ( např. Močovina, roztok močoviny na list, SAM, DAM, Amisan spec. Zn, Mn, Amisan spec. B ) spolu se S, Mg ( např. Hořečnatá sůl ) a mikroprvky Mn, Zn, B… V případě chladného jara vhodné přidat i Cu na zlepšení zabudování N,P rostlinou. Např. Lignohumát MAX ( LignoAktivátor ) + 5 – 10 % roztok močoviny na list + 2 – 4 kg Hoř. soli + Mn, Zn , B u rostlin náročných na B.
 • Po silnějším stresovém období ( i zima ) nebo před, nebo do slabých porostů: volíme LignoAktivátor + výživu. Posílíme tvorbu hormonů cytokininů, tedy tvorbu kořenů, čímž prodloužíme čas na tvorbu biomasy nadzemní části, zakládání bočních větví, květů, semen. ( Vyjma silného dlouhodobého sucha ve sloupkování obilovin, pokud půjdeme bez současné výživy. LignoAktivátor podpoří redukci nadbytečných odnoží podporou apikální dominance, zvláště bez současné výživy. V tomto případě volíme Lignohumát MAX + výživa ). Nepoužívat v době aktuálního působení stresu.
 • Do velmi slabých porostů volíme Lignohumiát MAX nebo práškový Lignohumát AM + výživu + případně reg. růstu CCC. Oba jsou bez přídavku přírodních hormonů.
 • Pro podporu tvorby kořenů a bočních větví nebo odnoží v případě dostatečného prostoru ( světla ) a dobrého výživového stavu: volíme LignoAktivátor + výživa např. LignoSuper NPK nebo jiná listová hnojiva s mikroprvky ( + případně reg. růstu, fungicidy, insekticidy ). Nejlepší je použít včas, nejdéle počátkem tvorby větví nebo odnoží. Posílíme tvorbu kořenů a vegetativní růst a tedy prodloužíme čas na tvorbu biomasy podzemní i nadzemní části a posílíme tvorbu bočních větví ( odnoží ). Omezíme redukci základů květů.
 • Pro podporu tvorby kořenů a udržení bočních větví nebo odnoží v případě nedostatečného prostoru ( světla ) pro tvorbu bočních větví nebo odnoží volíme raději: Lignohumát MAX + výživa. Posílíme celou rostlinu.
 • Přehuštěné, přeodnožené porosty ( s nedostatkem místa a světla na tvorbu větví nebo odnoží ) : Lignohumát MAX + výživa. LignoAktivátor je možné použít také, ale nevyužije se zde jeho potenciál na zahuštění a větvení porostu. Vyjma období sloupkování obilovin, kde LignoAktivátor napomůže posílení produkčních odnoží a přispěje k omezení vlivu slabých odnoží
 • Po zimě na jarní regeneraci ozimů: LignoAktivátor + výživa + případně reg. růstu CCC ( vyjma velmi silného sucha ve sloupkování obilovin, v tomto případě je lépe volit Lignohumát MAX + výživa ). Posílíme tvorbu cytokininů a kořenů a vegetativní růst, a tedy prodloužíme čas na tvorbu biomasy podzemní i nadzemní části a tvorbu bočních větví ( odnoží ). Pokud nemáme LignoAktivátor, volíme Lignohumát MAX + výživa ( + reg. růstu CCC ). Posílíme výživu, posléze tvorbu kořenů.
 • V období sloupkování obilovin : Lignohumát MAX bude posilovat celou rostlinu. LignoAktivátor ( nebo Amagro Alga ) bude posilovat více hlavní odnože díky přítomnosti přírodních auxinů ze severské řasy ( nejlépe bez současné výživy ).
 • Hrozí-li porost obilovin nechtěnou nebo nadměrnou redukcí odnoží ve sloupkování, zejména v jeho druhé polovině ( např. z důvodu dlouhodobého sucha, přehuštění,.. ): volíme na udržení kořenů a odnoží Lignohumát MAX + výživa
 • Pokud chceme posílit silné odnože v období sloupkování na úkor nadbytečných nebo slabých, tedy zejména u hustých až přeodnožených porostů obilovin ( nikoliv hustě setých ) zvláště za dostatečné vláhy: volíme ve sloupkování LignoAktivátor bez současné výživy nebo Amagro Alga bez současné výživy. Nejlépe ve druhé polovině sloupkování. Výživu posuneme raději před tento termín nebo za něj až po „odstranění“ nadbytečných odnoží. Abychom posílily silné odnože a zbytečně nepřiživovaly ty slabé. Pokud nebude dostatek vláhy, lze LignoAktivátor spolu s listovou výživou.

Regenerace pomocí produktu VITALIC ( nitrofenoláty draselné obohacené lignohumátem ) :

Po zimním období nebo po prodělaném stresu můžeme rostliny regenerovat také pomocí nitrofenolátů draselných v kombinaci s lignohumáty, které ještě více podporují regenerační účinky nitrofenolátů. Nitrofenoláty nejsou závislé na teplotě, účinkují i za nízkých teplot, proto je lze použít s výhodou pro velmi časnou regeneraci porostů po zimě. Bioaktivní látky obsažené ve VITALICu se aktivně zapojují do metabolizmu rostlinné buňky a do obranných mechanizmů rostliny. Rostliny po prodělaném biotickém nebo abiotickém stresu rychleji regenerují a navracejí se k normálnímu růstu. Zlepšují se transportní procesy v buňkách, zpevňuje se buněčná stěna a rostliny lépe odolávají tlaku chorob i dalším stresujícím podmínkám. Pozitivně se ovlivňuje tvorba kořenů, příjem živin, klíčení pylových zrn a tvorba semen.

Aplikaci Vitalicu doporučujeme po prodělaném stresovém období ( zima, pomrznutí, krupobití, sucho, zasolení, zamokření, choroby…) k rychlé regeneraci. Nedoporučujeme aplikaci na aktuálně stresovaný porost, před předpovídaným velmi silným stresem či např. v průběhu silného slunečního záření, horka a sucha, aby aktivace fotosyntézy a dalších pochodů v rostlině nepůsobila spíše opačně. Vitalic doporučujeme nejlépe po prodělaném stresovém období nebo před. Nejlépe již za dostatku vláhy.

Ing. Zora Špirakusová
25.3. 2015
Amagro s.r.o.
www.amagro.com