amagro

2. generace

Za druhou generaci huminových preparátu jsou všeobecně považovány humáty vyrobené z rašeliny a jezerních sapropelů. Může se jednat  o poměrně kvalitní, slabě koncentrované roztoky, velmi drahé pro velkozemědělskou výrobu, mohou obsahovat až do 8% huminových látek včetněě stopového množství fulvokyselin a i z hlediska logistiky se vlastně vozí v lepším případě 92% vody, což prodražuje aplikaci už tak drahého produktu.  A opět na kvalitu produktu má rozhodující vliv výchozí surovina. Zejména u jezerních sapropelů je problém s vyvážeností kvality základní suroviny.

Rašelinové přípravky se v  poslední době objevily i na českém trhu a vzhledem ke skutečnosti, že české právo umožňuje registrovat výrobky bez udání množství účinné látky, klient se dočte na etiketě pouze „sušina“ a „pH“. To je samozřejmě žalostně málo pro přesnější představu, co vlastně takové firmy nabízí.

U obou prvních generací huminových preparátů musí výrobci řešit problémy s předběžným odlučováním těžkých kovů a tento technologický úkon výrazně prodražuje finální produkt, nehledě na totální devastaci životního prostředí způsobenou těžbou a následných chemickým zpracováním suroviny.