amagro

Důležité odkazy

V této sekci máme za cíl umožnit každému návštěvníkovi dostat se k maximálnímu množství informací z oblasti huminových látek a to nezprostředkovaně. Z tohoto důvodu jsou zde přímo odkazy ať již na organizace či instituce zabývající se huminovými látkami, ale také odkazy na webové stránky významných výrobců huminových látek aby každý měl možnost si srovnat a shromáždit maximální množství inforamcí.