amagro

Možnosti využití Lignohumátu

Možnosti využití Lignohumátu
Vzhledem ke svým unikátním vlastnostem má Lignohumát velmi široké spektrum využití, které se pokusím shrnout do následujících bodů:

1. zemědělství

    * máčení kořenových systémů přesazovaných rostlin (protistressový efekt, rostliny se dobře ujímají)

    * vysazování a údržba trávníků a parkových ploch

    * pěstování krmných trav

    * zálivka rostlin (příznivý vliv na růst, protistressový efekt při suchu, mrazu či předávkování chemikáliemi)

    * aplikace na list (pokročilé zemědělství – výroba zeleniny, květin, údržba květinových zahrad,parků atd., má příznivý vliv na růst rostlin, jejich skladovatelnost a chuťové vlastnosti)

    * meristemní laboratoře (rozmnožování rostlin)

    * použití společně s minerálními hnojivy (snižuje až o 25% dávky hnojiv při zachování efektu – má zásadní vliv na zlevnění logistiky při přepravě hnojiv a zabraňuje úniku živin do spodních vod)

    * komposty a urychlování rozkladu organické hmoty v půdě – humifikace

2. živočišná výroba

některé druhy našich preparátů jsou v Rusku registrovány jako doplněk stravy pro slepice a brojlery. U brojlerů se zvyšují přírůstky a snižuje úmrtnost, u nosnic se prodlužuje doba snůšky.
3. ekologie

Lignohumát na sebe v půdě váže těžké kovy a radionuklidy a nedovolí jim migrovat do potravního řetězce. S naším závodem spolupracují největší ruské firmy zabývající se očištěním půd od ropných produktů.
4. biotechnologie

náš závod dodává preparáty pro nejvýznamnější ruské laboratoře a firmy
Lignohumát má velmi rasantní efekt na rozklad organické hmoty v půdě. V praxi to znamená, že zbytky rostlin, dřeva, kůry a další organická hmota, které jsou v půdě, tam leží mnohdy i několik let, aniž by se rozložily. Působením Lignohumátu se v půdě aktivují bakterie, které tyto procesy urychlují a výrazně zkracují. V půdě se tím tvoří humus, který má zásadní vliv na úrodnost půdy.

Velmi zajímavou kapitolou použití Lignohumátu, a dle mého názoru nejperspektivnějším směrem využití humátů je masová výroba standardních minerálních a fosforečných hnojiv obohacených humáty. Vzhledem k tomu, že světovým trendem je postupný přechod na vysocejakostní a lehce rozpustná minerální hnojiva, je zřejmé, že i humát, který se případně přímo na závodě bude do tohoto hnojiva dodávat, musí mít stejné vlastnosti. A to je důvod, proč do dnešní doby ještě výroba takovéhoto produktu nebyla zavedena. Naše firma zapatentovala technologii na obohacení libovolného minerálního hnojiva přímo v závodě naším Lignohumátem. Taková hnojiva již představují úplně novou generaci hnojiv. Obohacení hnojiva Lignohumátem totiž dává efekt možnosti snížení dávek a tudíž zlevnění logistiky anebo zvýšení výnosu či kvality produkce. V roce 2004 bylo vyrobeno prvních několik tisíc tun humatizované močoviny a humatizovaného Amofosu přímo ve výrobním závodě určených k dodávkám do Severní Evropy.