amagro

Cukrovka

CUKROVKA

Velkou většinu živin přijímá řepa z půdní zásoby, nikoliv z přímého hnojení. Prvním předpokladem je tedy půdní prostředí s vyrovnaným vodním a vzdušným režimem, v němž může prokořenit profil alespoň do hloubky 60 cm. Výživu cukrovky tak předurčujeme základní agrotechnikou, kvalitou zpracování půdy, osevním postupem a organickým hnojením. Teprve za těchto předpokladů dochází k efektivnímu využívání zásoby živin i přímého hnojení. Na utužených, zamokřených či jinak devastovaných půdách jsou běžné poruchy výživy.  Vápnění a hnojení fosforem a draslíkem by mělo proběhnout v létě a na podzim po sklizni předplodiny, protože hnojiva je dobře zapravit do celého půdního profilu. Naopak, dusík a hořčík se z půdy snadno vyplavují a těžiště jejich aplikace je proto na počátku vegetace cukrovky.

 Příjem živin můžeme podpořit přídavkem humatizovaných hnojiv ( humatizovaný amofos HAP a Ligno Super NPK s mikroprvky ) a Lignohumátů, které slouží jako přirozený nosič živin a bioaktivních látek do pletiv rostlin. Jak přes kořeny tak zejména  přes listy a zároveň pomohou vytvářet výkonný kořenový systém i ve zhoršených půdních podmínkách ( zvýší biologickou aktivitu půdy, nárůst kořenového vlášení, odolnost proti chorobáma dalším stresorům a regeneraci po prodělaném stresu ).

Lignohumáty působí díky solím fulvokyselin a huminových kyselin na urychlení příjmu vody a účinných látek z hnojiva do rostlin aktivním průnikem přes kutikulu pletiv a následně rozvodem v pletivech rostlin. Huminové kyseliny dále váží živiny na půdu a brání jejich vyplavování, takže jsou pro rostliny déle dostupné.

Lignohumát AM je 100% lignohumát s min. 50% obsahem fulvokyselin  a mikroprvky. vč. 3% S, Lignohumát MAX roztok je 20% roztok Lignohumátu AM, nejkoncentrovanější na trhu. LignoAktivátor je 15% roztok lignohumátu a  severské hnědé mořské řasy s minokyselinami a fytohormony.

PŘEDSEŤOVÉ APLIKACE:

K pokrytí  nároků lehce přijatelného P  a k doplnění zásoby P použijeme v létě či  na podzim po sklizni předplodiny granulovaný humatizovaný Amofos  HAP 0, 25 – 12 – 52 v dávce 100 – 200 kg/ha. Jedná se o hnojivo s vysokým obsahem přijatelných živin N a P  obohacené originálním Lignohumátem. Huminové látky  zde zlepšují a urychlují využití P rostlinou. Lignohumát brání zvrhávání P v půdě do nerozpustných sloučenin v kyselých půdách ( s ionty Al, Fe, ) a v zásaditých půdách ( s ionty Ca )  a dokonce um í již vázaný P znovu uvolňovat do roztoku a tak ho zpřístupňovat rostlinám.  Fulvokyseliny obsažené v Lignohumátu   působí jako aktivní nosič živin a účinných lýtek z Lignohumátu do kořenů i listů klíčících rostlin, huminové kyseliny zase váží živiny na půdní sorbční komplex a brání jejích vyplavování do spodních vrstev,  tím obě složky snižují potřebu samotného hnojiva. Proto můžeme dávku HAP 0, 25 – 12 – 52 snížit až o 20% ve srovnání s klasickým Amofosem ,  a to bez rizika ztráty na výnose. Živiny jsou pro rostlinu lépe a rychleji využitelné.

Použití Lignohumátu do kejdy:

Pokud k hnojení cukrovky používáme kejdu ( hnůj ) aplikovanou na podzim po předpoldině, lze ji výhodně obohatit Lignohumátem k lepší homogenizaci, k lepší mikrobiální aktivitě v půdě a k lepší stabilitě živin v kejde a využití živin rostlinou. Lignohumát omezí únik amoniaku do ovzduší.

Před aplikací kejdy  přidáme do kejdy Lignohumát MAX roztok nebo Lignohumát AM prášek  ( předem Před aplikací kejdy do ní přidáme Lignohumát MAX roztok nebo Lignohumát AM prášek  ( předem rozmícháme v malém množství vody )  za důkladného promíchávání.

Obvyklá dávka kejdy činí  na 1 ha cca 30 – 40 m3  a Lignohumátu MAX roztok 0, 4 l ( nebo 100 g Lignohumátu AM ).

Tedy: Na 1.000 m3 kejdy přidat 10 l Lignohumátu MAX roztok ( nebo 2 kg Lignohumátu AM )

JARNÍ VEGETACE:

Pro stimulaci výživového stavu jako aktivní nosič živin do rostlin, pro zlepšení půdních vlastností, nebo po mírnějším stresovém období užijeme Lignohumát MAX roztok ( nebo Lignohumát AM prášek  ).

Pro regeneraci porostu po silnějším stresu užijeme lépe LignoAktivátor, který v sobě obsahuje přídavek severských řas s protistresovými aminokyselinami. Postřik ukončíme ve fázi uzavírání řádků, aby se dále nestimuloval nárůst kořenového vlášení. LignoAktivátor podporuje také mírně nárůst cukernatosti.

  1. K předosevnímu hnojení respektive stimulaci půdy a klíčních rostlin můžemepoužít  Ligno Aktivátor v dávce 1 l/ha  ( Ligno Aktivátor prášek v dávce 100 g/ha ) s obsahem superčistého koncentrovaného Lignohumátu s přídavkem mořských řas.
  • K přihnojení na list
  • V průběhu vegetace, nejlépe na jejím počátku, na pokrytí výživového deficitu  lze použít libovolné listové NPK hnojivo společně s Lignohumátem MAX v dávce 0,4 litru/ha.  Lignohumát  zde zlepšuje přijatelnost všech živin z hnojiva a urychluje rozvádění v rostlině.

Dávka činí 2 – 5 l/ha .

  • Ve fázi cca 3. – 5. list

Použijeme Lignohumát MAX roztok v dávce 0, 4 l/ha  nejlépe spolu s jarním přihnojením nebo těsně po něm ( pokud se používá )

  •  V termínu  zapojování porostu

Použijeme Lignohumát MAX roztok v dávce 0, 4 l/ha  + B + mikroprvky

  •  Na počátku ukládání sacharózy v bulvě nejlépe s fungicidem

Použijeme Lignohumát MAX roztok v dávce 0, 4 l/ha + fungicid + případně mikroprvky

Velmi se osvědčily společné aplikace s fungicidy a insekticidy, kde Lignohumát ( konkrétně fulvokyseliny ) aktivně zvyšuje průnik živin a aktivních látek do rostliny a rozvod v rostlině a protistresové látky chrání rostlinu před přísušky a dalšími stresory ( poškození herbicidy, fungicidy, .. ).

Regenerace pomocí produktu VITALIC ( nitrofenoláty draselné obohacené lignohumátem ) – určeno pro mimoevropský trh:

Po zimním období nebo po prodělaném stresu můžeme rostliny regenerovat také pomocí  nitrofenolátů draselných  v kombinaci s lignohumáty, které ještě více podporují regenerační účinky nitrofenolátů.  Nitrofenoláty nejsou závislé na teplotě, účinkují i za nízkých teplot, proto je lze použít s výhodou pro velmi časnou regeneraci porostů po zimě.  Bioaktivní látky obsažené ve VITALICu se aktivně zapojují do metabolizmu rostlinné buňky  a do obranných mechanizmů rostliny. Rostliny po prodělaném biotickém nebo abiotickém stresu rychleji regenerují a navracejí se k normálnímu růstu. Zlepšují se transportní procesy v buňkách, zpevňuje se buněčná stěna a rostliny lépe odolávají tlaku chorob i dalším stresujícím podmínkám. Pozitivně se ovlivňuje tvorba kořenů, příjem živin, klíčení pylových zrn a tvorba semen.

Aplikace se provádí v :

  1. Ve fázi 4. – 6. listu v dávce 0, 4 l Vitalicu /ha
  • Ve fázi při ( po ) zakrytí řádků  v dávce 0, 4 l Vitalicu /ha

Aplikaci Vitalicu doporučujeme po prodělaném stresovém období ( zima, pomrznutí, krupobití, sucho, zasolení, zamokření, choroby…) k rychlé regeneraci. Nedoporučujeme aplikaci  na aktuálně stresovaný porost, před předpovídaným velmi silným stresem či např. v průběhu silného slunečního záření, horka a sucha, aby aktivace fotosyntézy a dalších pochodů v rostlině nepůsobila spíše opačně. Vitalic doporučujeme nejlépe po prodělaném stresovém období nebo před. Nejlépe již za dostatku vláhy.