amagro

Ozimé obiloviny

PŠENICE OZIMÁ, ŽITO, TRITIKALE, JEČMEN OZIMÝ

Moření semen

K tomuto účelu jednoznačně doporučujeme Ligno Aktivátor roztok s obsahem Fulvokyselin, huminových kyselin, mikroprvků vč. síry a extraktu z mořských řas se škálou protistresových látek, aminokyselin, enzymů, polysacharidů a přírodních hormonů.

Semínka mají okamžitě k dispozici bioaktivní látky podporující nárůst kořenů, vitalitu a ochranu před chorobami a škůdci. Díky obsahu huminových látek ( zejména fulvokyseliny ) rychleji přijímají živiny,  vodu a bioaktivní látky z Lignohumátu i z okolí.  Lépe přijímají dusík. Tvoří rychleji mohutnější kořenový systém, tedy sací aparát k čerpání živin. To má za následek kvalitní vyrovnané vzcházení a rychlejší tvorbu hlavních odnoží,  které jsou na podzim  tak důležitým předpokladem kvalitního přezimování a na jaře rychlejšího startu.

Dávkování: Ligno Aktivátor roztok 1,5 l/ tunu osiva

Podzimní ošetření na list

Velmi dobrým je předseťové hnojení granulovaným humatizovaným amofosem HAP 0,25-11-52 pod patu. Musíme zde samozřejmě vycházet z rozborů půdy a aktuálního stavu živin na pozemku, ale lze hovořit o dávce 140 – 160 – 200 kg humatizovaného amofosu ( tedy cca o 20% méně než čistého hnojiva tohoto typu ). Fulvokyseliny obsažené v Lignohumátovém obalu  amofosu působí jako aktivní nosič živin a účinných lýtek z Lignohumátu do kořenů klíčících rostlin, huminové kyseliny zase váží živiny na půdní sorbční komplex a brání jejích vyplavování do spodních vrstev,  a tím obě složky snižují potřebu samotného hnojiva.

Po vzejití, od fáze 3 listů doporučujeme jednu až dvě aplikace čistých huminových látek ( fulvokyselin a huminových kyselin ) v podobě superčitých Lignohumátů, které podpoří rychlou tvorbu mohutné kořenové sousatavy a ochranu před stresory.

Máme tyto možnosti:

  1. Ligno Aktivátor roztok – 7% Lignohumát  s přídavkem přírodních bioaktivních a protistresových látek ze severských mořských řas Acadian AgriTech  včetně přírodních fytohormonů a aminokyselin.

 Má rychlý regenerační a podpůrný  efekt  na tvorbu mohutné kořenové soustavy. Zvyšuje tvorbu nových kořenových vlásků jako předpokladu rychlého vyrovnaného klíčení a vzcházení.

Ligno Aktivátor dávkujeme  0, 75 l/ha 1x nebo ještě lépe 0, 3-4 l/ha 2x.

V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace s fungicidy nebo insekticidy a hnojivy.

  • Ligno Aktivátor prášek dávkujeme  1x 100 – 150 g/ha nebo ještě lépe 2x 50 – 75 g/ha
  • Lignohumát MAX roztok –  maximální 20% Lignohumát bez dalších  přidaných  umělých či přírodních fytohormonů či jiných látek stimulační povahy, které by mohly za velmi nepříznivého průběhu počasí eventuálně ohrozit odnožování. Je určen tam, kde chceme maximálně ochránit rostliny ale i půdu proti stresovým faktorům ( sucho, utužení , zamokření, zasolení  ), např. v případě velmi slabých porostů za velmi nepříznivého průběhu počasí ( silná intenzita slunečního záření, silný mráz, sucho apod. ). Či na velmi vypotřebovaných, stresovaných půdách, kde ve velmi vysoký obsah Lignohumátu podpoří mikrobiologickou aktivitu půdy.

Lignohumát MAX  dávkujeme 1 x 0,4 litru/ha anebo ještě lépe 2 x 0,2 litru/h nebo

  • Můžeme použít Lignohumát AM 1 x 100 gramů/ha anebo 2 x 50 gramů/ha

V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace s fungicidy nebo insekticidy a hnojivy.

Vždy jsou lepší opakované nízké dávky než jednorázová aplikace

Jarní regenerace

Jarní regenerace samozřejmě závisí na konkrétních podmínkách a stavu přezimovaného porostu, ale v principu je třeba dbát na aktivaci růstu ve spojení s dostatkem živin nutných pro zdravý rozvoj porostu. Doporučujeme  1-2 aplikace Ligno AKTIVÁTORU a to buď v práškové podobě (100-150 gramů/hektar) anebo v tekuté formě (0,75- 1,0  litr/hektar).

Na rychlé pokrytí výživového deficitu  doporučujeme použít granulovaný Amofos  HAP 0, 25 – 12 – 52 rozpuštěný ve vodě. Jedná se o hnojivo s vysokým obsahem živin N a P obohacené originálním Lignohumátem. Díky obsahu fulvokyselin a huminových kyselin z lignohumátu, které slouží jako aktivní nosič živin z hnojiva, můžeme dávku HAP 0, 25 – 12 – 52 snížit  o 20% ve srovnání s klasickým Amofosem ,  a to bez rizika ztráty na výnose. Živiny jsou pro rostlinu lépe a rychleji využitelné.

Dávka HAP 0, 25 – 12 – 52  činí 120 – 160  ( až 200 ) kg/ha.

K přihnojení na list  v průběhu vegetace dále použijte  Ligno Super NPK 7, 5 – 8 -6 s obsahem originálního  Lignohumátu, stimulátorem růstu a mikroprvkpů v lehce přijatelné formě. Lignohumát  zde zlepšuje přijatelnost všech živin z hnojiva.

Dávka Ligno Super NPK 7,5 – 8 – 6 činí 2 – 5 l/ha, nejlépe současně s běžnými pesticidy.

Obecná metodika pro  všechny porosty:

Ve fázi odnožování, druhé poloviny sloupkování a u jarních obilnin i ve fázi nalévání zrna = od aktivního růstu ( bílé kořínky, tvorba hmoty) 1x – 3x

Ligno Aktivátor  0, 75l/ ha + Ligno Super NPK 7,5-8-6  2 – 5 l/ha

 (  5% – 10% roztok Močoviny na list  ) + Mn + antigiberelinový regulátor růstu na bázi CCC + další dle rozborů ( S, Mg,..)

dle rozborů listů – přehoustlé porosty  v odnožování hnojit omezeně či vůbec. Počkat na sloupkování                                     

  • JEŠTĚ LEPŠÍ JSOU NIŽŠÍ DÁVKY VÍCEKRÁT ZA SEBOU:
  • např. 0, 3 – 4 l/ha Ligno Aktivátor v týdenních intervalech ( + 2l/ha LignoSuper  NPK )

U velmi slabé porosty a hrozby velmi  nepříznivého průběhu počasí ( např. dlouhodobé silné sucho, silné sluneční záření, nebo silnější následný mráz )  raději  volte bezrizikový  Lignohumát MAX roztok či  práškový Lignohumát AM.  Oba jsou bez jakéhokoliv obsahu auxinů a jiných hormonů, které by možná skrytě mohly zvyšovat apikální dominanci a zastavovat tak tvorbu odnoží. Neaplikovat Zn, který také podporuje apikální dominanci.

Lignohumát MAX 0, 4 l/ha,  Lignohumát AM  50 – 100 g/ha.