amagro

Mák

MÁK

Maková semínka jsou citlivá na dobré podmínky při vzcházení. Jejich mortalita dosahuje v polních podmínkách velmi vysoké úrovně. Proto je dobré připravit pro ně co nejlepší podmínky při setí do prohřáté půdy, bez hrud. Důležitou součástí je ošetření semen mořením, aby se podpořil jejich rychlý a vyrovnaný start a podpořilo % vzešlých rostlin. Problematické jsou oblasti s těžkými slévavými půdami a oblasti s častými jarními přísušky. Mák je zejména v raných vývojových fázích na sucho velmi citlivý.

V průběhu vegetace je mák také náročný na mikroprvky, zvláště na B ve fázi 5. – 7. listu  a Zn ve fázi pylových tetrád ( malých poupat ), proto je vhodná listová výživa během vegetace.

Lignohumáty aplikované do porostu nebo před setím podporují tvorbu kořenů, jako nejdůležitějšího faktoru příjmu živin, vody a produkce.  Slouží jako přirozený nosič živin a dalších biologicky aktivních látek do pletiv rostlin jak přes kořeny tak zejména  přes listy a zároveň pomohou vytvářet výkonný kořenový systém i ve zhoršených půdních podmínkách ( zvýší biologickou aktivitu půdy, nárůst kořenového vlášení, odolnost proti chorobáma dalším stresorům a regeneraci po prodělaném stresu ).

Lignohumáty působí díky solím fulvokyselin a huminových kyselin na urychlení příjmu vody a účinných látek z hnojiva do rostlin aktivním průnikem přes kutikulu pletiv a následně rozvodem v pletivech rostlin. Huminové kyseliny dále váží živiny na půdu a brání jejich vyplavování, takže jsou pro rostliny déle dostupné.

Lignohumáty podporují ochranu proti stresovým faktorům včetně sucha , lepší zabudování  dusíku a optimalizaci hormonálních hladin. To je důležité zejména při nevyrovnaném průběhu počasí, u nevyrovnaných porostů a u stresovaných a „ vyžilých“  půd.

Lignohumát AM je 100% lignohumát s min. 50% obsahem fulvokyselin  a mikroprvky. vč. 3% S, Lignohumát MAX roztok je 20% roztok Lignohumátu AM, nejkoncentrovanější na trhu. LignoAktivátor je 15% roztok lignohumátu a  severské hnědé mořské řasy s minokyselinami a fytohormony.

Příjem živin můžeme podpořit také přídavkem humatizovaných hnojiv ( humatizovaný amofos HAP, popřípadě vhodné listové NPK hnojivo společně s Lignohumátem MAX).

MOŘENÍ SEMEN:

Je to to nejlevnější opatření, které můžeme udělat. K tomuto účelu doporučujeme Ligno Aktivátor roztok s obsahem Fulvokyselin, huminových kyselin, mikroprvků vč. síry a extraktu z mořských řas se škálou protistresových látek, aminokyselin jako rychlého zdroje živin, enzymů, polysacharidů a přírodních hormonů.

Semínka mají okamžitě k dispozici bioaktivní látky podporující nárůst kořenů, vitalitu a ochranu před chorobami a škůdci. Rychlé vytvoření kořenového systému je  základ a je předpokladem rychlého  příjmu živin a vody, vzcházení a lepší odolnosti  vůči suchu, chorobám aj. stresovým obdobím během vegetace. Díky obsahu huminových látek ( zejména fulvokyseliny ) rychleji přijímají živiny,  vodu a bioaktivní látky z Lignohumátu i z okolí.  Lépe přijímají dusík. Tvoří rychleji mohutnější kořenový systém, tedy sací aparát k čerpání živin. To má za následek kvalitní vyrovnané vzcházení a rychlejší tvorbu hlavních odnoží,  které jsou na podzim  tak důležitým předpokladem kvalitního přezimování a na jaře rychlejšího startu.

Dávkování: Ligno Aktivátor roztok 30 l/ tunu osiva ( 30 ml na 1kg )

V PRŮBĚHU VEGETACE:

K přihnojení na list

Vhodné listové NPK hnojivo společně s Lignohumátem MAX v dávce 0,4 litru/ha.  Lignohumát  zde zlepšuje přijatelnost všech živin z hnojiva a urychluje rozvádění v rostlině.

Dávka činí 2 – 5 l/ha

V průběhu vegetace  dále použijeme 2 – 3 aplikace Lignohumátů :

Velmi se osvědčily společné aplikace s fungicidy a insekticidy, kde Lignohumát ( konkrétně fulvokyseliny ) aktivně zvyšuje průnik živin a aktivních látek do rostliny a rozvod v rostlině a protistresové látky chrání rostlinu před přísušky a dalšími stresory ( poškození herbicidy, fungicidy, .. ).

  1. Ve fázi listové růžice

Lignohumát MAX roztok v dávce 0, 4 l/ha  + 5% roztok močoviny   + B + lze fungicid + regulátor růstu

  • Ve fázi intenzivního dlouživého růstu ( fáze zaháčkovaného poupěte )

Lignohumát MAX roztok v dávce 0, 4 l/ha  + Nebo 5% roztok močoviny   + Zn, B + případný fungicid ( insekticid )

  • Případně ještě ve fázi počátku kvetení s fungicidem – podpora ukládání asimilátů

LignoAktivátor  roztok v dávce 0, 75 l/ha  + fungicid

Regenerace pomocí produktu VITALIC ( nitrofenoláty draselné obohacené lignohumátem ) – určeno pro mimoevropský trh:

Po zimním období nebo po prodělaném stresu můžeme rostliny regenerovat také pomocí  nitrofenolátů draselných  v kombinaci s lignohumáty, které ještě více podporují regenerační účinky nitrofenolátů.  Nitrofenoláty nejsou závislé na teplotě, účinkují i za nízkých teplot, proto je lze použít s výhodou pro velmi časnou regeneraci porostů po zimě.  Bioaktivní látky obsažené ve VITALICu se aktivně zapojují do metabolizmu rostlinné buňky  a do obranných mechanizmů rostliny. Rostliny po prodělaném biotickém nebo abiotickém stresu rychleji regenerují a navracejí se k normálnímu růstu. Zlepšují se transportní procesy v buňkách, zpevňuje se buněčná stěna a rostliny lépe odolávají tlaku chorob i dalším stresujícím podmínkám. Pozitivně se ovlivňuje tvorba kořenů, příjem živin, klíčení pylových zrn a tvorba semen.  Aplikace se provádí  :

  1. Ve fázi listové růžice v dávce 0, 4 l Vitalicu /ha
  •  Ve fázi dlouživého růstu až háčkování poupětev dávce 0, 4 l Vitalicu /ha

Aplikaci Vitalicu doporučujeme po prodělaném stresovém období ( zima, pomrznutí, krupobití, sucho, zasolení, zamokření, choroby…) k rychlé regeneraci. Nedoporučujeme aplikaci  na aktuálně stresovaný porost, před předpovídaným velmi silným stresem či např. v průběhu silného slunečního záření, horka a sucha, aby aktivace fotosyntézy a dalších pochodů v rostlině nepůsobila spíše opačně. Vitalic doporučujeme nejlépe po prodělaném stresovém období nebo před. Nejlépe již za dostatku vláhy.

V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace lignohumátů s hnojivy, fungicidy nebo insekticidy.  Lignohumáty zlepšují jejich přirozený příjem rostlinou a urychlují rozvádění uvnitř rostliny.