amagro

3. generace – Lignohumát

Za třetí generaci humátů považujeme takové huminové preparáty, které obsahují jak vysokomolekulární, tak i nízkomolekulární část spektra a jsou plně rozpustné.

Naše technologie pracuje na úplně jiné logice, než všechny doposud známé technologie. Základní surovina (technický lignosulfonát – zbytkový produkt při výrobě celulozy, vzniká z čisté dřevní hmoty) je naší technologií upravována – bezodpadově – naši vědci říkají, že urychlují proces humifikace. V naší technologii dochází k simulaci procesu, který v přírodě probíhal mnoho let a vzhledem k tomu, že v uzavřeném prostoru nemají fulvočástice možnost se vyplavit, vzniká unikátní preparát, tedy Lignohumát s obsahem okolo 90% solí huminových kyselin, kde minimálně z 50% je zastoupena nízkomolekulární část spektra.

Tento postup má – oproti všem přírodním humátům – největší výhodu absolutně čisté výchozí suroviny a možnost ovlivnění kvality výsledného produktu. Naše výrobky jsou známy především pod řadou ochranných známek Lignohumát.