amagro

Perspektivy minerálních hnojiv

Perspektivy minerálních hnojiv obohacených Lignohumátem

Jednou z cest, jak snížit zatížení průmyslově obdělávaných půd nadměrným dávkováním minerálních hnojiv a používáním prostředků na chemickou ochranu rostlin a dále jak zvýšit obsah pohyblivých složek humusu, je používání nového huminového preparátu s vysokým obsahem solí huminových a fulvových kyselin v plně rozpustné podobě – Lignohumátu.

Na světových trzích jsou v současné době 3 různé typy humátů a to v první skupině humáty uhelné, v druhé skupině rašelinové výluhy a výluhy z jezerních saprobelů a nakonec poslední generace – Lignohumáty. Vzhledem k tomu, že Lignohumáty jsou v seriové výrobě teprve od r. 2002, světový trh je určován v podstatě pouze výrobci uhelných humátů, jelikož výluhy z rašelin a saprobelů jsou příliš drahé pro masovou výrobu a nakonec kromě Ruska a Běloruska žádná země na světě nemá tolik rašeliny, aby si vůbec mohla dovolit výrobu takových přípravků.

Dále je třeba konstatovat, že od r. 2002 jsou huminové látky burzovním produktem.

Uvádění huminových přípravků na trhy je provázeno v různých zemích různými přístupy a problémy. Největšími výrobci a spotřebiteli huminových preparátů na světě jsou USA, Čína a Rusko. Trhy těchto třech zemí mají některé shodné charakteristické rysy:

    * existuje velké množství výrobců které má za následek širokou škálu huminových preparátů na trhu čímž vzniká mnohdy nepřehledná situace

    * vzhledem k absenci jednotné metodiky posuzování kvality lze mezi těmito preparáty najít vysocejakostní humáty, ale i velmi nekvalitní produkty

Typickým příkladem reakce na tyto objektivní podmínky je např. i trh s humatizovanými minerálními hnojivy. Cesta humatizace minerálních hnojiv uhelnými humáty je velmi drahá a neefektivní, jsou zde zřejmé technologické problémy, nicméně je zde stále velký zájem tato hnojiva dát na trh.

Je prokázáno, že humáty, pokud jdou do půdy společně s živinami, mají velmi dobrý efekt na růst rostlin a jejich imunitní systém. Huminové látky aktivují rozvoj bočního kořenového vlášení a zvyšují schopnosti rostliny přijímat živiny. Nicméně pokud budeme hovořit o uhelných humátech, je třeba vzít v úvahu, že při průměrných dávkách a průměrné ceně takováto aplikace neúměrně zdražuje vstup a je v podstatě nemožné přesvědčit farmáře, aby si takové hnojivo koupil, tím spíše, je efekt uhelných humátů je kolísavý a neprůkazný. Pokud se použije vysocejakostní uhelný humát, jeho cena je tak vysoká, že výrobek je v podstatě neprodejný. Pokud se použije levný uhelný humát, dodáváme do rostliny i těžké kovy, radionuklidy a další škodlivá rezidua.

Lignohumát je ekologicky čistý produkt bez těžkých kovů a jiných příměsí, prošel testy toxicity jako nezávadný a pokud je aplikován společně s živinami, plní v půdě následující funkce:

    *   váže na sebe cenné živiny, pomáhá jim migrovat do kulturních rostlin a zamezí jejich vyplavení do spodních vod
    *   oživuje biologickou aktivitu půdního systému

Vývody:

    * humatizovaná minerální hnojiva představují budoucnost zemědělství
    * humatizovaná minerální hnojiva v současnosti představují volnou niku na trhu s hnojivy, která čeká na své obsazení
    * možnosti minerálních hnojiv jsou vyčerpány a hledají se cesty jak přinutit rostlinu, aby si vzala více živin – huminové přípravky jsou jednou z cest
    * ekonomika musí být taková, aby dodání humátů vedlo k snížení dávek na hektar
    * cena dodaného humátu musí být maximálně stejná, či o málo vyšší než cena minerálního hnojiva, o které bude dávka snížena.
    * velcí výrobci minerálních hnojiv jsou si těchto skutečností vědomi, ale jen velmi těžko budou řešit otázky humatizace cestou uhelných humátů, vzhledem k tomu, že se jedná zpravidla o jejich vlastní vývoj do kterého již investovali nemalé prostředky, z naší zkušenosti je zřejmé, že firma,která obohacuje Lignohumátem, má okamžitě značný náskok před konkurencí

Naše firma pochopila, že cesta prosazení výroby minerálních hnojiv obohacených Lignohumátem nevede přes přesvědčování výrobců, ale naopak – musíme dát sedlákům možnost uvidět výhody minerálních hnojiv obohacených Lignohumátem a ti poté budou tato hnojiva žádat od svých distributorů. Teprve poté budou výrobci přinuceni tato hnojiva na trh uvést a přispět tak ke zlepšení zdravotního stavu naší planety.

Lubomír Rákos 2003