amagro

Výrobky

Nosnou činností firmy AMAGRO je vývoj, výroba a distribuce produktů na bázi huminových látek pod obchodní značkou Lignohumát. Vzhledem k prudkému rozvoji trhu s huminovými přípravky – a to jak v evropském, tak i celosvětovém měřítku, musíme se velmi pozorně věnovat např. i tzv. „osvětové činnosti“. V současné době je na trhu zemí Evropské Unie celá řada produktů Lignohumát a to jak práškových, tak i v roztocích. Určení těchto produktů je rozmanité – od čistých Lignohumátů, jež jsou nabízeny výrobním firmám v 20 kg balení jako přísada do hnojiv či stimulátorů růstu, přes tekuté Lignohumáty určené pro profesionální zemědělský trh až po malé, spotřebitelské balení většinou obohacené výživou či mikroelementy, určené pro spotřebitelský hobby trh.

Naše firma velmi pružně reaguje nejen na požadavky českého trhu, ale zejména na požadavky trhů historických zemí EU, např.  Německa, Holandska a Velké Británie a to nejenom přizpůsobením balení, ale také složením. Na vyspělých zemědělských trzích naši klienti velmi oceňují zejména vysoký obsah fulvových kyselin v našich produktech, čistotu a standardní kvalitu.

Nosným produktem pro české zemědělské podniky je od roku 2009 produkt Lignohumát MAX , 20% vysocekoncentrovaný univerzální huminový přípravek se stimulačními účinky, vysokým obsahem fulvokyselin a dodanými mikroelementy. Jedná se – vzhledem obsahu huminových látek – o nejkoncentrovanější  standardně vyráběný huminový preparát v prodejích  na území EU (potvrzeno IHSS a REACH). Tento produkt vystřídal v minulosti úspěšný  Lignohumát B, oceněný v roce 2006 hlavní cenou zemědělské výstavy Země Živitelka „Zlatý klas s kytičkou“ a v roce 2007 cenou „Inovace roku“. Tento výrobek byl do konce sezony 2012 nabízen exkluzivně v prodejní síti firmy Rašelina Soběslav.

Stále větší popularitu si získávají i u nás práškové Lignohumáty a to Lignohumát A a Lignohumát AM. Lignohumát A je základní produkt který obsahuje pouze mikroelementy původně obsažené v surovině pro výrobu Lignohumátu. Jedná se o organické mikroelementy v lehce pro rostliny přístupné formě HPCA (Humic Polycarboxyl Acids), jejich množství však kolísá v závislosti na surovině. Proto je tento produkt zejména vhodný pro výrobce stimulátorů a  hnojiv (neboť tito klienti si obsahy živin a mikroelementů formulují sami), ale i pro velké zemědělské společnosti, které v podstatě dělají totéž.

Lignohumát AM je populární výrobek, který oproti modifikaci A je obohacen základními mikroelementy EDTA ve stopovém množství  a proto je nejrozšířenjší  v přímých prodejích. V současné době jej dodáváme v baleních 20 kg, 1 kg, 100 gramů a také v barevných sáčcích 5 gramů pro závěsné stojany.

Naše práškové produkty mají standardně podobu „kukuřičných lupínků“ ve velikosti od 0,5 mm do přibližně 8 mm a to především díky použití bubnových sušiček při finalizaci výrobku. Všechny naše práškové preparáty však kromě toho dodáváme i v provedení EXTRA – tedy jemný pudr. Naše práškové preparáty jsou 100% rozpustné. Rozpuštění standardního Lignohumátu AM  v základním provedení trvá na sítku postřikovače pod průtokem vody maximálně 3 minuty.

V  roce 2010 začala naše firma rozhodla uvádět na trh komplexní preparáty s obsahem Lignohumátu. Prvním z nich se stal produkt pod  názvem Ligno SUPER NPK. Jedná se o komplexní tekuté NPK hnojivo 7,5-8-6 s nízkým obsahem chloridů, dodanými EDTA mikroelementy, růstovým stimulátorem v podobě kyseliny 3-indolyloctové a 2% Lignohumátu. Tento výrobek byl při uvedení na trh oceněn odbornou komisí agrosalonu Země Živitelka 2010 hlavní cenou výstavy Zlatý klas s kytičkou.

Další kategorií jsou naše výrobky s obsahem Lignohumátu a hnědé mořské řasy pod obchodním názvem Ligno AKTIVÁTOR. Tento produkt je dodáván jak v práškové, tak i tekuté formě.

Všechny naše výrobky  jsou vhodné k samostatným aplikacím na jakékoli zemědělské kultury, ale také jako příměs k minerálním hnojivům či fungicidům. Jako velmi efektivní je aplikace směsi stimulátoru růstu společně s Lignohumátem, což jednak zlepšuje účinek stimulátoru, ale navíc napomáhá omezit stresové faktory a rozšiřuje spektrum účinku této směsi o funkci kondicioneru půdy s významným vlivem na redistribuci dusíku v půdě a rozvoj kořenového systému.