amagro

Řepka olejka

Řepka ozimá

Použití huminových přípravků u řepky ozimé je nutností z mnoha důvodů. Jedním z nich je (a možná jedním z klíčových) náročnost řepky ve spotřebě živin. Spotřeba živin je zde 2x až 3x vyšší než např. u obilovin. Proto je třeba používat při aplikacích přípravky jež naprogramují rostlinu k vyššímu příjmu živin a nižším ztrátám (např. vyplavováním).

 Lignohumát AM je 100% lignohumát s min. 50% obsahem fulvokyselin  a mikroprvky. vč. 3% S, Lignohumát MAX roztok je 20% roztok Lignohumátu AM, nejkoncentrovanější na trhu. LignoAktivátor je 15% roztok lignohumátu a  severské hnědé mořské řasy s minokyselinami a fytohormony.

Obecně:

 • Po silnějším stresovém období nebo před, nebo do slabých porostů: volíme LignoAktivátor + výživu
 • Přehuštěné porosty ( s nedostatkem místa na tvorbu bočních větví )  : Lignohumát MAX nebo Lignohumát AM + výživa
 • Velmi slabé porosty: Lignohumát MAX nebo Lignohumát AM + výživa

Moření semen

K tomuto účelu jednoznačně doporučujeme Ligno Aktivátor roztok s obsahem fulvokyselin, huminových kyselin, mikroprvků vč. síry a extraktu z mořských řas se škálou protistresových látek, aminokyselin, enzymů, polysacharidů a přírodních hormonů. Semínka mají okamžitě k dispozici bioaktivní látky podporující nárůst kořenů, vitalitu a ochranu před chorobami a škůdci. Díky obsahu huminových látek ( zejména fulvokyseliny ) rychleji přijímají živiny,  vodu a bioaktivní látky z Lignohumátu i z okolí.  Lépe přijímají dusík. Tvoří rychleji mohutnější kořenový systém, tedy sací aparát k čerpání živin. To má za následek kvalitní vyrovnané vzcházení a rychlejší tvorbu hlavních odnoží, které jsou na podzim  tak důležitým předpokladem kvalitního přezimování a na jaře rychlejšího startu.

Dávkování: Ligno Aktivátor roztok 15 l/ tunu osiva

Podzimní ošetření

Ideální je předseťové hnojení humatizovaným amofosem HAP 0,25-11-52. Musíme zde samozřejmě vycházet z rozborů půdy a aktuálního stavu živin na pozemku, ale lze hovořit o dávce 140 – 160 kg humatizovaného amofosu (tedy cca o 20% méně než čistého hnojiva tohoto typu).

Jedná se o hnojivo s vysokým obsahem živin N a P obohacené originálním Lignohumátem. Fulvokyseliny obsažené v Lignohumátovém obalu  amofosu působí jako aktivní nosič živin a účinných lýtek z Lignohumátu do kořenů i listů klíčících rostlin, huminové kyseliny zase váží živiny na půdní sorbční komplex a brání jejích vyplavování do spodních vrstev,  tím obě složky snižují potřebu samotného hnojiva. Díky obsahu huminových látek, zejména vysokému obsahu  fulvokyselin, které slouží jako aktivní nosič živin z hnojiva do rostliny, můžeme dávku HAP 0, 25 – 12 – 52 snížit  o 20% ve srovnání s klasickým Amofosem ,  a to bez rizika ztráty na výnose. Živiny jsou pro rostlinu lépe a rychleji využitelné. Lignohumát také brání zvrhávání P v půdě do nerozpustných sloučenin v kyselých půdách ( s ionty Al, Fe, ) a v zásaditých půdách ( s ionty Ca )  a dokonce umí již vázaný P znovu uvolňovat do roztoku a tak ho zpřístupňovat rostlinám.

Po vzejití, ve fázi 4-7 pravých listů doporučujeme jednu až dvě aplikace čistých huminových látek, např. LignoAktivátor ( 1x 0, 75 l/ha nebo 2 x 0, 5 l/ha ), Lignohumát MAX (1 x 0,4 litru/ha anebo 2 x 0,3 litru/ha), anebo Lignohumát AM (1 x 100 gramů/ha anebo 2 x 50 gramů/ha). V praxi se osvědčily společné aplikace např. s přípravky Retacel, Nurell, Stabilan nebo Horizon a výživou

Předseťově nebo pod patu HAP 140-160 kg + vhodná je výživa K, Mg

U intenzivně pěstované řepky se doporučuje i podzimní dávka N do 50 kg/ha v podobě Močoviny, Síranu amonném, SAM, DA, DASA, LAV,..

 • Poznámka  – Agromanuál 24.9.2013 – ing. Bečka, ČZU – Regulace a hnojení řepky ozimé na podzim:
 •  „Pro slabé, suchem poškozené a nerovnoměrně vzešlé porosty řepky je vhodné přihnojení nitrátovým dusíkem. Aplikovat na konci září 40–50 kg N/ha v LAV pro podporu růstu. Řepka reaguje na nitrátový dusík intenzivním růstem. Slabé řepky pohnojené dusíkem pak růstovou a vývojovou ztrátu doženou. Aplikaci dusíku je účelné u slabých řepek zkombinovat s azoly.
 • v druhé polovině října podpoříme silné nadějné řepky, podpoříme kořeny, lépe připravíme řepku na jarní start a zvýšíme výnos, dávka do 50 kg N/ha; aplikujeme amidický dusík (močovina, v sušších podmínkách její stabilizované formy Alzon a UREAstabil)“

Ve fázi 4-5 pravých listů do zámrazu spolu s reg. růstu resp. Fungicidy ( azoly ) a výživou – podpora větvení kořenů a nadzemní části zakládání bočních větví

LignoAktivátor 0, 75 l + 5% roztok močoviny ( či 2-3 l LignoSuper NPK  s mikroprvky vč. B a S ) + B + výživa dle stavu porostu

 • do velmi slabých porostů ( např.  podmáčených ) nebo velmi hustých volíme Lignohumát MAX 0, 4 l či Lignohumát  AM 50-100 g/ha s maximálním obsahem huminových látek

Jarní regenerace

Na rychlé pokrytí výživového deficitu a k doplnění zásoby P použijeme granulovaný Amofos  HAP 0, 25 – 12 – 52  rozpuštěný ve vodě.

K přihnojení na list v průběhu vegetace dále použijte libovolné listové hnojivo nejlépe 7, 5 – 8 -6 v dávce 2-5 l /ha s přídavkem originálního  Lignohumátu v dávce 0,2 l/na jeden litr standardního hnojiva. Lignohumát  zde zlepšuje přijatelnost všech živin z hnojiva a urychluje rozvádění v rostlině.

Jarní regenerace samozřejmě závisí na konkretních podmínkách a stavu přezimovaného porostu, ale v principu je třeba dbát na aktivaci růstu ve spojení s dostatkem živin nutných pro zdravý rozvoj porostu. Doporučujeme až do fáze BBCH 31 1-2 aplikace Ligno AKTIVÁTORU a to buď v práškové podobě (100-150 gramů/hektar) anebo v tekuté formě (0,75- 1,0  litr/hektar).

Tedy konkrétně:

 1. Fáze  regenerace listové růžice až před počátkem prodlužovacího růstu od nástupu aktivního růstu ( rostou bílé kořínky )  – nejlépe spolu s regenerační dávkou N nebo brzy po ( např. pevná močovina či jiná forma dle průběhu počasí a rozborů ) – pro podporu zakládání a udržení bočních pupenů. Tam, kde je potřeba zavětvit porost a je dostatek místa
 • Ligno Aktivátor roztok    0, 75 l/ ha ( Ligno Aktivátor prášek 100 – 150 g/ha )

+ 5-10% roztok močoviny + B + morforegulační azolový fungicid + případně CCC + další dle rozborů ( Mg, S – např. Hořká sůl, Mn, Zn,… )

+ Cu v případě chladného jara, která podpoří příjem N, P v chladných  podmínkách

 • Nebo lze k přihnojení vhodné listové hnojivo obohacené v tank mixu Lignohumátem v dávce 0,4 litru/ha 

JEŠTĚ LEPŠÍ JSOU NIŽŠÍ DÁVKY VÍCEKRÁT ZA SEBOU: např.  0, 5 l/ha Ligno Aktivátor v 7-10denních intervalech 

 • Velmi se osvědčily společné aplikace s fungicidy a insekticidy, kde Lignohumát ( konkrétně fulvokyseliny ) aktivně zvyšuje průnik živin a aktivních látek do rostliny a rozvod v rostlině.

V případě velmi slabých porostů nebo přehuštěných  doporučujeme aplikovat  pro podporu udržení funkční kořenové soustavy lépe  Lignohumát MAX roztok 0, 4 l/ha či  práškový Lignohumát AM 50 – 100 g/ha + výživa.  Oba jsou bez jakéhokoliv obsahu stimulačních auxinů a jiných hormonů s maximálním obsahem huminových látek.

 • Další ošetření během vegetačního období od prodlužovacího růstu:

Lignohumátem MAX či Lignohumátem AM provedeme ve fázi zeleného poupěte až počátkem květu .  Například spolu s fungicidy. Další možností je v případě výživového deficitu aplikace listového hnojiva obohaceného v tankmixu Lignohumátem

Lignohumát MAX roztok 0, 4 l/ha (  práškový Lignohumát AM 50 – 100 g/ha ) + B, S + fungicid ( insekticid )

Jarní regenerace pomocí produktu VITALIC ( nitrofenoláty draselné obohacené lignohumátem )

Po zimním období nebo po prodělaném stresu můžeme rostliny regenerovat také pomocí  nitrofenolátů draselných  v kombinaci s lignohumáty, které ještě více podporují regenerační účinky nitrofenolátů.  Nitrofenoláty nejsou závislé na teplotě, účinkují i za nízkých teplot, proto je lze použít s výhodou pro velmi časnou regeneraci porostů po zimě.  Bioaktivní látky obsažené ve VITALICu se aktivně zapojují do metabolizmu rostlinné buňky  a do obranných mechanizmů rostliny. Rostliny po prodělaném biotickém nebo abiotickém stresu rychleji regenerují a navracejí se k normálnímu růstu. Zlepšují se transportní procesy v buňkách, zpevňuje se buněčná stěna a rostliny lépe odolávají tlaku chorob i dalším stresujícím podmínkám. Pozitivně se ovlivňuje tvorba kořenů, příjem živin, klíčení pylových zrn a tvorba semen.

 1. V období regenerace po zimě v dávce 0, 4 l Vitalicu /ha k rychlé regeneraci
 • V období před květem a na počátku květu v dávce 0, 4 l Vitalicu /ha ke zvýšení násady šešulí
 • V období, kdy šešule mění barvu z tmavě zelené na světle zelenou v dávce 0, 4 l Vitalicu /ha ke zpevnění šešulí a tedy k nižším ztrátám z napadení chorobami a zejména bejlomorkou kapustovou ( šešule aplikací nitrofenolátů zvyšují obsah ligninu ).

Aplikaci Vitalicunedoporučujeme raději před předpovídaným silným stresem ( např.mrazem, ) či např. v průběhu silného slunečního záření a horka, aby aktivace fotosyntézy a dalších pochodů v rostlině nepůsobila spíše opačně a nedošlo k poškození. Vitalic doporučujeme po prodělaném stresovém období.

Řepka jarní

Zde platí tytéž zásady jako při ošetření ozimé řepky s tím, že může proběhnout jarní předseťové hnojení hnojivem HAP.

V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace lignohumátů s hnojivy, fungicidy nebo insekticidy.  Lignohumáty zlepšují jejich přirozený příjem rostlinou a urychlují rozvádění uvnitř rostliny.