amagro

Brambor

Brambory

Lignohumáty velmi dobře přispívají k lepší násadě bramborových hlíz, také k jejich vyrovnanosti a velikosti.  Podporují rychlou tvorbu mohutného kořenového systému a příjem vody a živin z půdy i z aplikovaného hnojiva.

Aplikace Lignohumátů prodlužuje cca o 10 – 15 dní vegetační dobu brambor, tedy dobu, kterou mohou rostliny aktivně věnovat tvorbě hlíz a ukládání zásobních látek.

Lignohumáty působí díky solím fulvokyselin a huminových kyselin na urychlení příjmu vody a účinných látek z hnojiva do rostlin aktivním průnikem přes kutikulu pletiv a následně rozvodem v pletivech rostlin. Huminové kyseliny dále váží živiny na půdu a brání jejich vyplavování, takže jsou pro rostliny déle dostupné.

Lignohumáty působí protistresově a podporují přirozenou obranu proti rozvoji chorob. V přísušcích , v utužených, přemokřených či jinak stresovaných půdách podporují činnost půdních mikroorganismů a rozvoj kořenové soustavy.  Regenerační efekt Lignohumátů, obzvláště Ligno Aktivátoru oceníte také po chemickém či mechanickém poškození rostlin.

Před výsadbou:

Na rychlé pokrytí potřeb dusíku a k doplnění zásoby P použijeme před výsadbou granulovaný  humatizovaný Amoniumfosfát –  HAP 0, 25 – 12 – 52 v dávce 160 – 200 kg/ha. Jedná se o tradiční hnojivo s vysokým obsahem živin N a P obohacené originálním Lignohumátem. Vzhledem k tomu, že dochází díky Lignohumátu k lepšímu využití živin z hnojiva,  160 kg dávka HAP bude mít srovnatelný vliv jako 200 kg dávka klasického Amofosu, a bez ztráty na výnose ( ověřeno pokusy ).

Moření sadby:

Při moření mají brambory k dispozici okamžitě startovací dávku živin a zároveň akcelerátor přijmu živin v podobě huminových a fulvových kyselin z Lignohumátu. Díky obsahu huminových látek ( fulvokyseliny )  klíčící sadba rychleji přijímá živiny, vodu a bioaktivní látky z Lignohumátu i z okolí a lépe odolává přísuškům.  Lépe přijímá dusík. V raných fázích vytvoří rychleji mohutnější kořenový systém, tedy sací aparát k čerpání vody a živin, což je důležitý faktor pro kvalitní vyrovnané vzcházení a rychlejší tvorbu stolonů.  To je zase důležitým předpokladem kvalitního startu na jaře. Rostliny lépe hospodaří s vodou, což je významné zejména v přísušcích nebo za suchého jara.

Po výsadbě Lignohumáty zase podpoří násadu hlíz, jejich velikost a vyrovnanost.

 Při moření máme tyto možnosti:

  1. Lignohumát MAX roztok – aplikace v sazeči postřikem pří výsadbě – 0,8 l / 100 l standardního mořidla ( vody nebo aplikační kapaliny )
  2.  
  3. Lignohumát AM prášek – aplikace v sazeči ( aplikátoru ) 0, 5 kg / 100 l standardního mořidla ( vody nebo aplikační kapaliny )
  4.  
  5. Ligno Aktivátor roztok s obsahem výtažku z mořských řas – moření sadby 2 hodiny před výsadbou v dávce 2l/100 l mořidla ( vody nebo aplikační kapaliny )

Potom během  první poloviny vegetace 2x až 3x aplikujeme na list  Ligno Aktivátor  roztok v dávce 0, 75 l/ha ( nebo Ligno Aktivátor prášek 100 g/ha ) s výraznými regeneračně – stimulujícími a protistresovými účinky nebo Lignohumát MAX v dávce 0, 4 l/ha ( maximální 20% obsahem Lignohumátu bez přídavku dalších sitmulujících složek a fytohormonů ).

JEŠTĚ VHODNĚJŠÍ JSOU NIŽŠÍ DÁVKY VÍCEKRÁT ZA SEBOU.

Nejlepší je tyto aplikace spojit s aplikací fungicidů nebo speciálním  listovým  hnojivem  k pokrytí potřeb živin během vegetace. K tomuto účelu máme listové hnojivo s mikroelementy, růstovým stimulátorem a huminovými látkami – Ligno Super NPK 7,5 – 8 – 6, jeho dávka se pohybuje  2 – 5 l/ha .

Aplikaci Ligno Aktivátoru ukončíme nejpozději na počátku tvorby poupat, tak aby rostliny nepodporovaly nárůst nových kořenů či ukládání asimilátů do semen na úkor tvorby hlíz. Aplikaci Lignohumátu MAX můžeme ukočit o  něco později, na konci tvorby poupat.

Aplikace Lignohumátu  by neměla chybět v žádném porostu konzumních, průmyslových a sadbových brambor.

Regenerace a stimulace pomocí produktu Vitalic

Po prodělaném stresu můžeme rostliny regenerovat a stimulovat rychle a velmi účinně v chladném období pomocí  nitrofenolátů draselných  v kombinaci s Lignohumáty, které ještě více podporují regenerační účinky nitrofenolátů.  Nitrofenoláty nejsou závislé na teplotě, účinkují i za nízkých teplot. Bioaktivní látky obsažené ve VITALICu se aktivně zapojují do metabolizmu rostlinné buňky a do obranných mechanizmů rostliny. Rostliny po prodělaném biotickém nebo abiotickém stresu rychleji regenerují a navracejí se k normálnímu růstu. Zlepšují se transportní procesy v buňkách, zpevňuje se mechanicky buněčná stěna a rostliny lépe odolávají tlaku chorob i dalším stresujícím podmínkám. Pozitivně se ovlivňuje tvorba kořenů, hlíz a příjem živin.

Hlízy lépe odolávají mechanickému poškození a prodlužuje se jejich skladovatelnost.

  1. Ve fázi zakrývání řádků – 0, 4 l Vitalicu /ha
  • Cca 14 dní po 1. aplikaci – 0, 4 l Vitalicu /ha
  • Cca 14 dní po 2. aplikaci – 0, 4 l Vitalicu /ha

Aplikaci Vitalicunedoporučujeme raději před předpovídaným silným stresem ( např.mrazem, ) či např. v průběhu silného slunečního záření a horka, aby aktivace fotosyntézy a dalších pochodů v rostlině nepůsobila spíše opačně a nedošlo k poškození. Vitalic doporučujeme po prodělaném stresovém období.