amagro

Lignohumát MAX

Lignohumát MAX (registrace č. 3124) – nejkoncentrovanější produkt svého typu na trhu – 20% obsah huminových látek.  Lignohumát MAX se vyznačuje zvýšeným obsahem fulvokyselin a obsahem základních  mikroelementů v chelatové podobě. Lignohumát MAX je, stejně jako ostatní Lignohumáty,  vysocekoncentrovaný vodný roztok čistých huminových látek získaných získaných konverzí vysoce jakostních technických lignosulfonátů. Představuje směs solí huminových kyselin a komplex nízkomolekulárních, vysoce biologicky aktivních nízkomolekulárních částic

Frma AMAGRO garantuje minimálně 50% vzácných fulvokyselin a dalších nízkomolekulárních částí huminového spektra. Ve skutečnosti  Lignohumát MAX obsahuje ve ve většině šarží více než 60% fulvokyselin.  Lignohumát MAX je hnědočerná kapalina, která má příznivý a komplexní vliv na rostliny (dochází ke zvýšení aktivity fotosystému a tvorby chlorofylu, zvyšuje se využití živin obsažených v půdě, dochází k lepšímu příjmu doplňkové výživy listem, podporuje se rozvoj kořenového systému, rostlina je odolnější vůči stresům, zlepšuje se zdravotní stav rostliny a zvyšuje odolnost vůči chorobám, pomáhá zvyšovat výnosy a kvalitu sklizně).Lignohumát MAX se aplikuje především foliárně. 
          Dále se doporučují aplikace pod patu (u polních plodin), moření semen resp. máčení sadby (u brambor a dalších plodin), namáčení a zálivka sazenic (u vinohradu, ovocných stromů apod.). Lignohumát doporučujeme aplikovat společně s hnojivy, listovými hnojivy či prostředky pro chemickou ochranu rostlin (s výjimkou herbicidů, kde se doporučuje samostatná aplikace Lignohumátu MAX minimálně 3 dny po aplikaci herbicidu. 

Lignohumát MAX je standardně dodáván v kanystrech 10 litrů na paletách po 60ti kusech, dále v IBC tancích po 1000 litrech a dále v kanystrech 5 litrů a lahvích 1 litr v kartonech po 12 kusech.

Číslo rozhodnutí o registraci: 3124

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost:Hodnota:
Vlhkost v % max.:80,0
Spalitelné látky v sušině v % min.75,0
Obsah huminových látek v sušině v % min.60,0
Celková síra jako „S“ v sušině v % min.3,0
Hodnota pH9,0 – 10,0
Nečistoty na sítě 0,5 mm v % max.0,5

Rozsah a způsob použití – polní plodiny:

PlodinaDávka L-MAX/haMnožství apl.kapaliny na 1 haAplikaceTermín aplikace
Obilniny ozimé0,3 l/ha250 – 3001xpři aplikaci pod patu
0,3 l/ha (nebo)250 – 3003xběhem fáze odnožování
0,4 l/ha250 – 3001xběhem fáze nalévání zrna
————-————–—————————–—————————–
Obilniny jařiny0,3 l/ha250 – 3001xpři aplikaci pod patu
0,3 l/ha (nebo)250 – 3001xběhem fázeodnožování
0,4 l/ha250 – 3001xběhem fáze sloupkování
————–—————-—————————–——-———————–
Řepka ozimá0,3 l/ha (nebo)250 – 3001xod fáze 3 pravých listů až do teploty +5 st.C
0,4 l/ha250 – 3001xjarní regenerace do obrůstání listových růžic
0,4 l/ha 250 – 300 1xpřed začátkem kvetení
———–————–————————-——————————————
Řepka jarní0,3 l/ha (nebo)250 – 3001xod fáze 3 pravých listů
0,4 l/ha250 – 3001xjarní regenerace do obrůstání listových růžic
0,4 l/ha250 – 3001xpřed začátkem kvetení
———-————————————-—————————————-
hořčice0,4 l/ha250 – 3001xve fázi listové růžice
0,4 l/ha250 – 3001x v období zeleného poupěte
———–————-—————————————————————
Cukrovka0,3 l/ha (nebo)250 – 3001xfáze 5-7 páru pravých listů
0,4 l/ha250 – 3001xpři propojení porostu
0,4 l/ha250 – 3001xpočátek ukládání sacharozy v bulvě
————————–———————–————————————–
Brambory0,8 l/ha100 l1xpři sázení přímo na sazeči
0,4 l/ha300 l1x v počátku prodlužovacího růstu
0,4 l/ha300 l 1xke konci prodlužovacího růstu
0,4 l/ha300 l1xpři začátku tvorby poupat
———-————-———————–—–———————————
Kukuřice0,4 l/ha250 – 300 l1xod fáze 4-6 listů
0,4 l/ha250 – 3001xna počátku prodlužovacího růstu do výšky 40 cm
———-————-———————–——————————————-
Slunečnice0,4 l/ha250 – 3001xfáze 1-2 páru pravých listů
0,4 l/ha250 – 3001xv období květu
———–————-——————————————————————
Mák0,4 l/ha250 – 3001xve fázi listové růžice
0,4 l/ha250 – 3001xve fázi dlouživého růstu
———-————————————–———————————
Hrách0,4 l/ha250 – 3001xv období 1-3 pravého lístku
———-———————————-—–———————————-
Sója0,4 l/ha250 – 3001xfáze 1-3 trojlístku
0,4 l/ha250 – 3001x2-3 týdny po první aplikaci
———-————-———————-—–———————————–
Bob0,4 l/ha250 – 3001xv období 1-3 pravého lístku
———–—————————————————————————–
Lupina0,4 l/ha250 – 3001xv období 1-3 pravého lístku
0,4 l/ha250 – 3001x2-3 týdny po první aplikaci
———-————-———————–—–————————————–
Fazol0,4 l/ha250 – 3001xfáze 1-3 trojlístku
0,4 l/ha250 – 3001x2-3 týdny po první aplikaci
———-————-———————–——————————————
Kmín0,4 l/ha250 – 3001xv období jarní regenerace
0,4 l/ha250 – 3001x2-3 týdny po první aplikaci
———-——————————————————————————
Len olejný0,4 l/ha250 – 3001xve fázi tvorby stonku (stromečku)
———-———————————–——————————————
Len přadný0,4 l/ha250 – 3001x ve fázi tvorby stonku (stromečku)
0,4 l/ha250 – 3001x2 týdny po první aplikaci
———-———————————-—–————————————-
Proso0,4 l/ha250 – 3001xve fázi 4-6 listů
0,4 l/ha250 – 3001xna počátku prodlužovacího růstu
———–————-———————–———————————————-
Laskavec0,4 l/ha250 – 3001xve fázi 2-4 páru pravých listů
——————————————–—–————————————
Pícniny a travní porosty0,4 l/ha300 l1xregenerace po zimě, vzcházející vyseté porosty
0,4 l/ha300 l1x ve stadiu obrůstání po první seči
—————-———-————————–——————————–

Rozsah a způsob použití – speciální a zahradní plodiny:

PlodinaDávkování, koncentraceMnožství aplikační kapaliny na 1 haAplikaceTermín aplikace
Vinná réva0,4 – 0,5 l/ha400 – 800 l1xpři vývinu 5-6 listů (jasně viditelné kvetenství)
1xzačátek plného kvetení
1x na počátku tvorby bobulí
1xna počátku uzavírání hroznů
——-—————–————————–————————————–
Chmel0,4 – 0,5 l/ha800 – 1 000 litrů1xpři dosažení 1/2 – 3/4 výšky chmelové konstrukce
1x2 týdny po první aplikaci
1xna počátku tvorby osýpky
1xna počátku tvorby hlávek
——-——————————————-————————————-
Ovocné kultury – bobuloviny0,4 – 0,5 l/ha300 l1xpři plném olistění
1xpřed květem
1xpočátek tvorby plodů
—————–————–———————-—-——————————
Ovocné kultury – ostatní0,4 – 0,5 l/ha300 l1xpři plném olistění
1x před květem
1xpočátek tvorby plodů
—————–—————————————-—-—————————-
Cibule a česnek0,4 l/ha300 l1xve fázi 2-3 listů
1x2-3 týdny po první aplikaci
1x2-3 týdny po druhé aplikaci
————————————————————-——————————-
Rajčata a paprika0,4 l/ha300 l1xpo výsadbě
1xpři objevení prvních květů
1xv období tvorby prvních plodů
1x2 týdny po třetí aplikaci
—————————–———————–—-—————————–
Okurky0,4 l/ha300 l1xpo výsadbě, při výsevu na pole po vytvoření 2-3 pravých listů
1xpři objevení prvních květů
1x v období tvorby prvních plodů
—————————–————————-————————————
Kořenová zelenina0,4 l/ha300 l1xPři zapojování rostlin v řádcích
1x2-3 týdny po první aplikaci
1x 2-3 týdny po druhé aplikaci
————————–———————-—-———————————–
Okrasné květiny0,4 l/ha300 l1xpo vytvoření 3-6 listů dle druhu
2-3xpřed květem
—————————-———————–—-———————————-