amagro

Kukuřice

Kukuřice

Klíčící rostlinky kukuřice jsou v době rozvoje mladého nodálního kořenového systému zodpovědného za příjem vody a živin velmi citlivé na zhoršené půdní nebo klimatické podmínky a na nedostatek živin. Pokud rostliny klíčí v chladných, utužených, zamokřených nebo jinak stresovaných podmínkách nebo mají nedostatek živin, velmi brzy se to projeví na jejich snížené kondici ( nevyrovnané vzcházení, žloutnutí, slabý nárůst hmoty,.. ). Proto je velmi důležité, aby vzcházející kukuřice a její nově se vytvářející nodální kořenový systém měl k dispozici v blízkosti startovací dávku přijatelných živin.

Příjem živin můžeme podpořit přídavkem Lignohumátů a humatizovaných hnojiv, které slouží jako urychlují příjem živin do pletiv rostlin jak přes kořeny tak přes listy a zároveň pomohou vytvářet výkonný kořenový systém i ve zhoršených půdních podmínkách ( zvýší biologickou aktivitu půdy, nárůst kořenového vlášení, odoslnost proti chorobáma dalším stresorům a regeneraci po prodělaném stresu ).

Moření osiva:

Při moření má zrno kukuřice k dispozici okamžitě startovací dávku živin a zároveň akcelerátor přijmu živin v podobě huminových a fulvových kyselin z Lignohumátu. K tomuto účelu jednoznačně doporučujeme Ligno Aktivátor roztok s obsahem fulvokyselin, huminových kyselin, mikroprvků vč. síry a extraktu z mořských řas se škálou protistresových látek, aminokyselin, enzymů, polysacharidů a přírodních hormonů. Semínka mají okamžitě k dispozici bioaktivní látky podporující nárůst kořenů, vitalitu a ochranu před chorobami a škůdci. Díky obsahu huminových látek ( zejména fulvokyseliny ) rychleji přijímají živiny,  vodu a bioaktivní látky z Lignohumátu i z okolí.  Lépe přijímají dusík. Tvoří rychleji mohutnější kořenový systém, tedy sací aparát k čerpání živin. To má za následek kvalitní vyrovnané vzcházení a rychlejší tvorbu hlavních odnoží, které jsou na podzim  tak důležitým předpokladem kvalitního přezimování a na jaře rychlejšího startu.

Dávkování: Ligno Aktivátor roztok 2-3 l/ tunu osiva

Jarní vegetace

Na rychlé pokrytí výživového deficitu a k doplnění zásoby P použijeme před setím granulovaný Amofos  HAP 0, 25 – 12 – 52 v dávce 160 – 200 kg/ha. Jedná se o hnojivo s vysokým obsahem živin N a P obohacené originálním Lignohumátem.  K předosevnímu hnojení můžete použít i Ligno Aktivátor v dávce 1 l/ha  ( Ligno Aktivátor prášk v dávce 100 g/ha ) s obsahem superčistého koncentrovaného Lignohumátu s přídavkem mořských řas.  Fulvokyseliny obsažené v Lignohumátu   působí jako aktivní nosič živin a účinných lýtek z Lignohumátu do kořenů i listů klíčících rostlin, huminové kyseliny zase váží živiny na půdní sorbční komplex a brání jejích vyplavování do spodních vrstev,  tím obě složky snižují potřebu samotného hnojiva. Díky obsahu huminových látek, zejména vysokému obsahu  fulvokyselin, které slouží jako aktivní nosič živin z hnojiva do rostliny, můžeme dávku HAP 0, 25 – 12 – 52 snížit  o 20% ve srovnání s klasickým Amofosem ,  a to bez rizika ztráty na výnose. Živiny jsou pro rostlinu lépe a rychleji využitelné.

K přihnojení na list v průběhu vegetace dále použijte  Ligno Super NPK 7, 5 – 8 -6 s obsahem originálního  Lignohumátu, stimulátorem  růstu a mikroprvkpů v lehce přijatelné formě ( obsahuje i B 0,01%, Cu 0,001% ). Lignohumát  zde zlepšuje přijatelnost všech živin z hnojiva a urychluje rozvádění v rostlině.

K tvorbě výkonné kořenové soustavy a nadzemní hmoty, ke stimulaci, regeneraci a k ochraně rostlin  během vegetace použijte  znovu Ligno Aktivátor   roztok v dávce 0, 75 l/ha nebo Ligno Aktivátor prášek 50 – 100 g/ha 2x- 3x během vegetace ( např. ve fázi 4. listu a pak 3 týdny po 1. aplikaci ).

JEŠTĚ LEPŠÍ JSOU NIŽŠÍ DÁVKY VÍCEKRÁT ZA SEBOU.

Velmi se osvědčily společné aplikace s fungicidy a insekticidy, kde Lignohumát ( konkrétně fulvokyseliny ) aktivně zvyšuje průnik živin a aktivních látek do rostliny a rozvod v rostlině a protistresové látky chrání rostlinu před příšušky a dalšími stresory ( poškození herbicidy, fungicidy, .. ).

V případě velmi slabých porostů a hrozby nepříznivého průběhu počasí ( např. dlouhodobé silné sucho, silné sluneční záření, nebo silnější následný mráz )  doporučujeme aplikovat Ligno Aktivátor až po stresovém období nebo raději  volit  bezrizikový  Lignohumát MAX roztok 0, 4 l/ha či  práškový Lignohumát AM 50 – 100 g/ha.  Oba jsou bez jakéhokoliv obsahu stimulačních auxinů a jiných hormonů.

Stručný popis jednotlivých Lignohumátů:

  1. Ligno Aktivátor roztok – 7% Lignohumát  s přídavkem přírodních bioaktivních a protistresových látek ze severských mořských řas Acadian AgriTech  včetně přírodních fytohormonů a aminokyselin.  Má rychlý regenerační a podpůrný efekt  na tvorbu mohutné kořenové soustavy. Zvyšuje tvorbu nových kořenových vlásků jako předpokladu rychlého vyrovnaného klíčení a vzcházení. V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace s fungicidy nebo insekticidy a hnojivy. Lignohumáty zlepšují jejich příjem rostlinou a urychluje rozvádění uvnitř rostliny.
  2. Ligno Aktivátor prášek – prášková obdoba Ligno Aktivátor roztok, dávkujeme  1x 100 – 150 g/ha nebo ještě lépe 2x 50 – 75 g/ha
  • Lignohumát MAX roztok –  maximální 20% Lignohumát bez dalších  přidaných  umělých či přírodních fytohormonů či jiných látek stimulační povahy, které by mohly za velmi nepříznivého průběhu počasí eventuálně ohrozit odnožování. Je určen tam, kde chceme maximálně ochránit rostliny ale i půdu proti stresovým faktorům ( sucho, utužení, zamokření, zasolení  ), např. v případě velmi slabých porostů za velmi nepříznivého průběhu počasí ( silná intenzita slunečního záření, silný mráz, sucho apod. ). Či na velmi vypotřebovaných, stresovaných půdách, kde ve velmi vysoký obsah Lignohumátu podpoří mikrobiologickou aktivitu půdy.
  • Lignohumát AM – práškový superkoncentrát Lignohumátu s mikroprvky, prášková obdoba Lignohumátu MAX. Dávkuje se50–100 gramů /ha 2–3× během vegetačního období

Regenerace a stimulace pomocí produktu Vitalic

Po prodělaném stresu můžeme rostliny regenerovat a stimulovat rychle a velmi účinně v chladném období pomocí  nitrofenolátů draselných  v kombinaci s Lignohumáty, které ještě více podporují regenerační účinky nitrofenolátů.  Nitrofenoláty nejsou závislé na teplotě, účinkují i za nízkých teplot. Bioaktivní látky obsažené ve VITALICu se aktivně zapojují do metabolizmu rostlinné buňky a do obranných mechanizmů rostliny. Rostliny po prodělaném biotickém nebo abiotickém stresu rychleji regenerují a navracejí se k normálnímu růstu. Zlepšují se transportní procesy v buňkách, zpevňuje se buněčná stěna a rostliny lépe odolávají tlaku chorob i dalším stresujícím podmínkám. Pozitivně se ovlivňuje tvorba kořenů, příjem živin, klíčení pylových zrn a tvorba semen. Aplikace se provádí v :

  1. Ve fázi 6. – 10. listu v dávce 0, 4 l Vitalicu /ha
  • Na počátku květu palic v dávce 0, 4 l Vitalicu /ha ke zvýšení počtu zrn.

Aplikaci Vitalicunedoporučujeme raději před předpovídaným silným stresem ( např.mrazem, ) či např. v průběhu silného slunečního záření a horka, aby aktivace fotosyntézy a dalších pochodů v rostlině nepůsobila spíše opačně a nedošlo k poškození. Vitalic doporučujeme po prodělaném stresovém období.