amagro

Aktuality

AMAGRO na nové adrese

Oznamujeme vám, že po dvaceti letech opouštíme vršovickou adresu a od 1. listopadu tohoto roku nás najdete v našem krásném…

Více...

Aktuality – ušetříme na hnojivech

Dnes než kdykoliv jindy chci ukázat důležité hledisko použití stimulátoru kořenů v podobě pravého Lignohumátu draselného, a tím je výrazné snížení…

Více...

Aktuality září 2022

Nově vzcházející malé řepky na řadě míst trpí po silných přívalových deštích slitím půdního povrchu  a přidušením. Nerovnoměrně vzcházejí. V tomto…

Více...

Polní dny SOJA 2022

Ve dnech 23. – 25.8.2022 se konaly již tradiční Polní dny SOJA a to ve Skaličce u Přerova, ZD Sloveč…

Více...

Traktoriáda 2022

Traktoriáda v Košíku se blíží!!! Po delší pauze si dovolujeme Vás pozvat na tradiční akci „Traktoriáda 2022“ v Košíku u…

Více...

Aktuality červenec -srpen 2022

DOPORUČENÍ DO POROSTŮ LÉTO-PODZIM 2022 A/ Aplikace Lignohumátu s cílem zlepšit rozklad posklizňových zbytků, slámy a zejména zdravotního stavu půdya…

Více...

Polní den Humpolec – 29.6.2022

Tradiční akce pořádaná VÚRV, v.v.i. Praha Ruzyně, Pokusnou stanicí Humpolec a společností Družina spol. s.r.o. Dačice překvapila opět značnou účastí…

Více...

Poděkování za Nabočany…

Touto cestou děkujeme všem návštěvníkům, přátelům a především pořadatelům – tedy agentuře PROFIPRESS za překrásnou akci. Na stránkách organizátora (https://profipress.cz/)…

Více...

Setkání v Nabočanech se blíží …

Vážení přátelé, fdovolujeme si Vás pozvat po roce na výstavu Naše pole která se koná ve dnech 14.-15. června 2022…

Více...

Aktuální doporučení květen – červen 2022 RYCHLÉ AKTUALITY KVĚTEN-ČERVEN 2022 Všechny porosty: Tam, kde prošlo krupobití, nebo chceme ještě zesílit…

Více...