amagro

Konference HLUK 2023

V listopadu jsme se účastnili odborného semináře HLUK 2023, který pořádá SPZO 🌿🍃🌾 💚

Ing. Škeřík seznámil delegáty s výsledky pokusů s listovými hnojivy. Všichni účastníci ocenili fakt, ze jsme si, tak jako vždy, zachovali standard jak ve výnosu, tak i v olejnatosti. Amagro tak nadále drží své místo v ošetření porostu.

Děkujeme organizátorům za skvělou akci!