amagro

Živočišná výroba

Praktické zkušenosti s použitím huminových látek v živočišné výrobě ukázaly, že právě toto může být velmi efektivní cesta k zlepšení zdravotního stavu chovu, snížení výrobních nákladů a tím, v konečném důsledku zvýšení zisku. To je ekonomická stránka použití huminových látek v živočišné výrobě. Tou druhou, důležitější, stránkou, je ekologický aspekt, tedy skutečnost, že za pomoci přírodního preparátu podpoříme imunitní systém zvířat natolik, že se daleko lépe ubrání stresovým faktorům, popřípadě i nemocem.

V minulosti bylo provedeno mnoho pokusů s přípravky na bázi huminových látek i této oblasti. K masovému rozšíření v Evropě však nedošlo. Důvodů bylo několik, ale stručně lze říci, že problémy byly vždy s odlučováním těžkých kovů a dalších škodlivin a nestandardní složení. Jak u humátů uhelných, tak i rašelinových výluhů vystupuje do popředí skutečnost, že nelze ovlivnit v procesu výroby složení finálního produktu a tudíž později dostáváme kolísavé výsledky.

Firma Amagro v současné době připravuje do registrace krmný doplněk Lignohumát KD. U tohoto výrobku se zúročuje naše výhoda možnosti kontroly vstupů. Lignohumát KD neobsahuje těžké kovy ani jiné škodlivé příměsi a díky své bezproblémové a dokonalé rozpustnosti je použitelný nejen jako přísada do krmných směsí, ale také jako přísada do pitné vody v případě náhlé nutnosti potlačení jakýchkoli stresových faktorů.