amagro

Ligno AKTIVÁTOR prášek

Etiketa ke stažení

Ligno AKTIVÁTOR je prášková homogenní směs huminových látek a extraktu z hnědé mořské řasy. Ligno AKTIVÁTOR má příznivý a komplexní vliv na rostliny (stimuluje zakořeňování, působí pozitivně na průběh fotosyntézy, stimuluje růst). Dále má tento výrobek protistresový účinek k suchu, chladu, zasolení a dalším faktorům a tím pomáhá zvyšovat výnosy a kvalitu sklizně. Ligno AKTIVÁTOR výrazně podporuje tvorbu bočního kořenového vlášení a indukuje tvorbu postranních větví. Neobsahuje účinné množství živin, nenahrazuje základní hnojení. 

Huminové látky jsou ve výrobku Ligno AKTIVÁTOR zastoupeny již registrovaným Lignohumátem A draselným, což je přípravek získaný technologií hluboké okysličené konverze lignosulfonanu s převahou fulvokyselin . Druhý komponent Ligno AKTIVÁTORu je extrakt z mořské řasy rodu Ascophyllum nodosum. Kromě huminových látek tedy výrobek obsahuje i řadu přírodních aminokyselin, oligopeptidů a auxinů obsažených v mořské řase.  

Ligno AKTIVÁTOR podporuje tvorbu jemného kořenového vlášení. V důsledku toho zvyšuje využití vláhy a dodávané výživy. Regeneruje porosty po poškození herbicidy, krupobitím a mrazem a zvyšuje odolnost rostlin vůči stresu. Zvyšuje výkon fotosyntézy.  

Ligno AKTIVÁTOR má široké použití a je určen pro podporu růstu polních plodin, lesních kultur, ovocných i speciálních plodin v období celé vegetace počínaje podporou tvorby kořenů, růstu listové plochy, přes hlavní období růstu až do kvetení a růst plodů.

Číslo rozhodnutí o registraci: 3684

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost:hodnota:
————————————————————————————————-
Vlhkost v % max.10
————————————————————————————————-
Spalitelné látky v sušině v % min.50
————————————————————————————————-
Obsah huminových látek v sušině v % min.28
—————————————————-——————————————–
Hodnota pH6,5 – 9,8
—————————————————–——————————————-

Rozsah a způsob použití:

Použití v polní výrobě:

PlodinaL-AKTIVÁTOR
dávka v gramech
Aplikační kapalina l/haPočet aplikacíTermín aplikace
———-————————————————-————————————–
Obilniny ozimé 15011. s podzimním předosevním hnojením
100250 – 30012. v období jarní regenerace
10013. koncem sloupkování
—————————–——————————————–———————
Obilniny jarní 15011. během fáze odnožování
100250 – 30012. během sloupkování
10013. ve stadiu nalévání zrna
———–———————-—————————-——————-———————–
Brambor30010011. moření sadby před sázením – 2 hodiny
15030012. ve výšce rostlin 8-12
10030013. během fáze tvorby poupat
———–———————-———————————————–———————-
Řepka ozimá150250 – 30011. s podzimním předosevním hnojením
10012. v období jarní regenerace
10013. v období zeleného poupěte
———–———————-—————————-———————-—————————
Řepka jarní150250 – 30011. ve fázi listové růžice
15012. v období zeleného poupěte
————–———————-—————————-———————–——————————–
Slunečnice150 250 – 30011. ve výšce porostu do 30 cm
10012. ve fázi prodlužovacího růstu
—————-———————-—————————–———————————————————-
Kukuřice150250 – 30011. s předosevním hnojením
10012. na list během fáze 4 lístku
10013. týden po první aplikaci
—————-———————–—————————————————————————————–
Cukrová řepa100250 – 30011. ve fázi 2-3 listů
10012. ve fázi zavírání řádků
—————–————————————————————————————————————-
Hořčice100250 – 30011. ve výšce porostu 15 cm
10012. v období prodlužovacího růstu až tvorby poupat
—————–———————–—————————–————————-———————————–
Cibule150250 – 30011. do jednoho týdne po aplikaci herbicidů
10022. až 2 aplikace během vegetačního období
—————–——————————————————-————————–———————————-
Česnek50101Moření stroužků před sázením
50100dle potřebyZálivka během vegetace každých 10-14 dní
—————–——————————————————–————————-———————————-
Jahody100250-3002Společné aplikace s podzimním hnojením
3001001Moření kořenového systému před sázením po dobu 2-4 hodiny
1503001Zálivka po vysazení
100250-3002Aplikace na list do fáze tvorby poupat
—————–————————-———————————–————————–———————————–
Zelenina100100dle potřebyAplikace kapkovou závlahou 1x týdně
100250-3002Aplikace na list během vegetace
—————–————————-————————————————————————————————-
Mák100250-30011. ve fázi listové růžice
12. ve fázi dlouživého růstu
—————–————————-—————————————————————-———————————–
Hrách100 250-300 1Ve fázi 1-3 pravého lístku
—————–————————- —————————————————————-———————————–
Sója100250-30011. fáze 1-3 trojlístku
12. 2-3 týdny po první aplikaci
—————–————————–————————————-—————————-———————————-
Lupina100250-3001Ve fázi 1-3 pravého lístku
—————–————————–————————————-————————————————————-
Fazol100250-30011. fáze 1-3 trojlísku.
12. 2-3 týdny po první aplikaci
—————-————————–——————————————————————–———————————
Len olejný100250-30011x ve fázi tvorby stonku (stromečku)
—————-————————–——————————————————————-———————————-
Len přadný100250-30011. ve fázi tvorby stonku (stromečku)
12. 2 týdny po první aplikaci
—————–————————–———————————–——————————–———————————-
Vinná réva200400-80011. ve fázi 5-6 listů (jasně viditelné květenství)
12. začátek plného kvetení
13. na počátku tvorby bobulí
14. na počátku uzavírání hroznů
—————–————————–————————————-——————————-———————————–
Chmel200800 – 100011. při dosažení 1/2 – 3/4 chmelové konstrukce
12. 2 týdny po první aplikaci
13. na počátku tvorby osýpky
14. na počátku tvorby hlávek
—————–————————–——————————————————————-———————————
Ovocné stromy30010011. moření kořenového systému před výsadbou
100100dle potřeby2. přihnojení pod patu – 5-10 litrů roztoku ke každé rostlině, nejlépe společně s minerálním hnojením
150250-300dle potřeby3. listové aplikace – samostatně či společně s prostředky ochrany rostlin anebo listovou výživou
—————-——————————————————————————————-———————————-

Aplikace v polní výrobě se doporučuje provádět postřikovači. Je třeba dbát na správné nastavení trysek a dokonalé rozpuštění přípravku před samotnou aplikací. Při aplikacích platí zásada, že čím menší jsou kapky, tím lepší efekt docílíme

Aplikace v zahradnictví:

Aplikace L-AKTIVÁTOR
dávka v gramech
Aplikační kapalina/litryOpakování
Moření kořenového systému před výsadbou rostlin3001001x po dobu 2-4 hodiny
————————————————————-—————-————–————————-
Provlhčení kontejnerovaných rostlin před výsadbou 501001x
—————————————————————————-————–————————
Moření cibulí či stroužků před výsadbou300-5001001x
—————————————————————————–————–————————-
Zálivka100-150300Každých 10-14 dní
—————————————————————————-————–————————
Aplikace na list; aplikace na list po řezu hl. osy100-150250-300Dle potřeby
—————————————————————————–—————————————-
Aplikace na list společně s prostředky chemické ochrany rostlin, mikroelementy, plně rozpustnými hnojivy a regulátory růstu50-100250-300Dle potřeby
———————————————————–—————–—————————————-
Sportovní, okrasné trávníky100250-300Každých 10-14 dní
—————————————————————————–————–————————-