amagro

Jarní obiloviny

JEČMEN JARNÍ, OVES, JARNÍ TRITICALE

Moření semen

K tomuto účelu jednoznačně doporučujeme Ligno Aktivátor roztok s obsahem Fulvokyselin, huminových kyselin, mikroprvků vč. síry a extraktu z mořských řas se škálou protistresových látek, aminokyselin, enzymů, polysacharidů a přírodních hormonů.

Semínka mají okamžitě k dispozici bioaktivní látky podporující nárůst kořenů, vitalitu a ochranu před chorobami a škůdci. Díky obsahu huminových látek ( zejména fulvokyseliny ) rychleji přijímají živiny,  vodu a bioaktivní látky z Lignohumátu i z okolí.  Lépe přijímají dusík. Tvoří rychleji mohutnější kořenový systém, tedy sací aparát k čerpání živin. To má za následek kvalitní vyrovnané vzcházení a rychlejší tvorbu hlavních odnoží,  které jsou na podzim  tak důležitým předpokladem kvalitního přezimování a na jaře rychlejšího startu.

Dávkování:   Ligno Aktivátor roztok 1,5 l/ tunu osiva,

                    u ovsa – Ligno Aktivátor roztok 2 l/tunu osiva

Jarní výživa humatizovanými hnojivy

Jarní regenerace samozřejmě závisí na konkrétních podmínkách a stavu přezimovaného porostu, ale v principu je třeba dbát na aktivaci růstu ve spojení s dostatkem živin nutných pro zdravý rozvoj porostu. Doporučujeme  1-2 aplikace Ligno AKTIVÁTORU a to buď v práškové podobě (100-150 gramů/hektar) anebo v tekuté formě (0,75- 1,0  litr/hektar).

K hnojení pod patu doporučujeme použít granulovaný Amofos  HAP 0, 25 – 12 – 52 nebo na rychlé pokrytí výživového deficitu HAP rozpuštěný ve vodě. Jedná se o hnojivo s vysokým obsahem živin N a P obohacené originálním Lignohumátem. Fulvokyseliny obsažené v Lignohumátovém obalu  amofosu působí jako aktivní nosič živin a účinných lýtek z Lignohumátu do kořenů i listů klíčících rostlin, huminové kyseliny zase váží živiny na půdní sorbční komplex a brání jejích vyplavování do spodních vrstev,   tím obě složky snižují potřebu samotného hnojiva. Díky obsahu huminových látek, zejména vysokému obsahu  fulvokyselin, které slouží jako aktivní nosič živin z hnojiva do rostliny, můžeme dávku HAP 0, 25 – 12 – 52 snížit  o 20% ve srovnání s klasickým Amofosem ,  a to bez rizika ztráty na výnose. Živiny jsou pro rostlinu lépe a rychleji využitelné.

Dávka HAP 0, 25 – 12 – 52  činí 120 – 160  ( až 200 ) kg/ha.

K přihnojení na list v průběhu vegetace dále použijte  Ligno Super NPK 7, 5 – 8 -6 s obsahem originálního  Lignohumátu, stimulátorem  růstu a mikroprvkpů v lehce přijatelné formě. Lignohumát  zde zlepšuje přijatelnost všech živin z hnojiva a urychluje rozvádění v rostlině.

Dávka Ligno Super NPK 7,5 – 8 – 6 činí 2 – 5 l/ha, nejlépe současně s běžnými pesticidy.

Obecná metodika pro  použití Lignohumátů  a humatizovaných hnojiv pro všechny porosty:

Aplikaci provedeme 1x – 3x, a to  ve fázi odnožování, ve fázi sloupkování  a ve fázi  nalévání zrna = od 3. listu  obilniny 1x – 3x

Ligno Aktivátor roztok 0, 75l/ ha + Ligno Super NPK 7,5-8-6  2 – 5 l/ha

+ (  5% – 10% roztok Močoviny na list  ) + Mn + antigiberelinový regulátor růstu na bázi CCC + další dle rozborů ( S, Mg,..) dle rozborů listů – přehoustlé porosty  v odnožování hnojit omezeně či vůbec. Počkat na sloupkování .                                   

  • JEŠTĚ LEPŠÍ JSOU NIŽŠÍ DÁVKY VÍCEKRÁT ZA SEBOU:
  • např.  ( 0, 2 ) 0, 3 – 4 l/ha Ligno Aktivátor v týdenních intervalech ( + 2l/ha LignoSuper  NPK )
  • V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace s fungicidy nebo insekticidy a hnojivy. Lignohumáty zlepšují jejich příjem rostlinou a urychlují rozvádění uvnitř rostliny!

U velmi slabých porostů a hrozby velmi  nepříznivého průběhu počasí ( např. dlouhodobé silné sucho, silné sluneční záření, nebo silnější následný mráz )  raději  volte bezrizikový  Lignohumát MAX roztok či  práškový Lignohumát AM.  Oba jsou bez jakéhokoliv obsahu auxinů a jiných hormonů, které by možná skrytě mohly zvyšovat apikální dominanci a zastavovat tak tvorbu odnoží. Neaplikovat Zn, který také podporuje apikální dominanci.

Lignohumát MAX 0, 4 l/ha,  Lignohumát AM  50 – 100 g/ha 

Stručný popis jednotlivých Lignohumátů:

  1. Ligno Aktivátor roztok – 7% Lignohumát  s přídavkem přírodních bioaktivních a protistresových látek ze severských mořských řas Acadian AgriTech  včetně přírodních fytohormonů a aminokyselin.  Má rychlý regenerační a podpůrný  efekt  na tvorbu mohutné kořenové soustavy. Zvyšuje tvorbu nových kořenových vlásků jako předpokladu rychlého vyrovnaného klíčení a vzcházení. V pokusech i praxi se osvědčila společná aplikace s fungicidy nebo insekticidy a hnojivy. Lignohumáty zlepšují jejich příjem rostlinou a urychluje rozvádění uvnitř rostliny.
  2. Ligno Aktivátor prášek – prášková obdoba Ligno Aktivátor roztok, dávkujeme  1x 100 – 150 g/ha nebo ještě lépe 2x 50 – 75 g/ha
  • Lignohumát MAX roztok –  maximální 20% Lignohumát bez dalších  přidaných  umělých či přírodních fytohormonů či jiných látek stimulační povahy, které by mohly za velmi nepříznivého průběhu počasí eventuálně ohrozit odnožování. Je určen tam, kde chceme maximálně ochránit rostliny ale i půdu proti stresovým faktorům ( sucho, utužení , zamokření, zasolení  ), např. v případě velmi slabých porostů za velmi nepříznivého průběhu počasí ( silná intenzita slunečního záření, silný mráz, sucho apod. ). Či na velmi vypotřebovaných, stresovaných půdách, kde ve velmi vysoký obsah Lignohumátu podpoří mikrobiologickou aktivitu půdy.
  • Lignohumát AM – práškový superkoncentrát Lignohumátu s mikroprvky, prášková obdoba Lignohumátu MAX. Dávkuje se50–100 gramů /ha 2–3× během vegetačního období

Jarní regenerace pomocí produktu VITALIC :

V jarním  období  po jarních mrazících, suchu nebo po jiném prodělaném stresu ( poškození herbicidy, krupobití, poškození chorobami, zamokření, … ) můžeme rostliny regenerovat také pomocí  nitrofenolátů draselných  v kombinaci s lignohumáty, které ještě více podporují regenerační účinky nitrofenolátů.  Nitrofenoláty nejsou závislé na teplotě, účinkují i za nízkých teplot.  Bioaktivní látky obsažené ve VITALICu se aktivně zapojují do metabolizmu rostlinné buňky a do obranných mechanizmů rostliny. Rostliny po prodělaném biotickém nebo abiotickém stresu rychleji regenerují a navracejí se k normálnímu růstu. Zlepšují se transportní procesy v buňkách, zpevňuje se buněčná stěna a rostliny lépe odolávají tlaku chorob i dalším stresujícím podmínkám. Pozitivně se ovlivňuje tvorba kořenů, příjem živin, klíčení pylových zrn a tvorba semen.

Ve fázi odnožování volíme dávku  Vitalicu 0, 4 l/ha

Aplikaci Vitalicu doporučujeme po prodělaném stresovém období k rychlé regeneraci. Raději nedoporučujeme aplikaci  před předpovídaným velmi silným stresem ( např.mrazem, ) či např. v průběhu silného slunečního záření a horka, aby aktivace fotosyntézy a dalších pochodů v rostlině nepůsobila spíše opačně a nedošlo k poškození.