Aktuální doporučení na jaro 2021

Jaro se otevírá pozvolněji než v loňském roce. Za to je ale na většině území velmi vlhké, půdy jsou na některých místech podmáčené až zatopené a regenerace ozimů po zimě může být problém v tom směru, že jde hůře kvůli znemožnění vjetí na pozemek včas přihnojovat jarní dávkou hnojiv a regulace.

 Dostupnost živin bude horší.  Při tom všem již regenerace kořenů a nadzemní hmoty probíhá, nové kořeny se tvoří již delší dobu. Limitem je únosnost pozemku. Ještě se předpovídají silnější noční mrazíky. Nedomnívám se však, že půda promrzne do hloubky. Spíše možná hrozí možné pomrznutí a potrhání nadzemních částí, které jsou již ve vyšší fázi vývoje. Nebo velmi slabých, neduživých a hladových porostů.

Někde jsou, zejména u řepek, vidět na bázi růžice na řapících zahnívající pletiva kolem ranek po dřepčících olejkových z podzimu. V teplých dnech hrozí na 10°Cv teplejších oblastech již kladení vajíček krytonosců. Na spodních listech obilnin se už objevuje někde padlí, skvrnitosti.

Na regeneraci po zimě a na přihnojování nastal rozhodně čas.

Regeneraci ozimů v tomto jaru doporučuji pozvolnou, na podporu příjmu živin a podporu velké kořenové soustavy.

  1. Obecně pro tuto pomalejší regeneraci doporučujiLignoAktivátor 0,8 l/ha.  Zejména do přehoustlých obilnin, řídkých řepek. Působí oproti Lignohumátu MAX a Lignohumátu AM pozvolněji, zato dodává více protistresových látek, aminokyselin – Prolin, glycin,…, enzymů, prekurzorů fytohormonů a zvyšuje a prodlužuje dobu zakořeňování. Proto ho doporučujeme ke přirozené regulaci odnoží – v brzkém jaru k podpoře odnožování, ve 2. polovině sloupkování k silnější podpoře hlavních stébel na úkor nejslavších odnoží ( bez rizika nadměrné ztráty výnosotvorných prvků silných odnoží a stébel ).

Vhodná je kombinace s mikroprvky podporujícími zabudování N – Mg, Cu, Mn, S,  regeneraci kořenů P, dále s regulátorem růstu, močovinovým dusíkem.

K jarnímu přihnojení pro rychlejší regeneraci můžeme využít komplexní preparát LignoSuper NPK 7,5-8-6, které má v sobě jednak Lignohumát na zakořeňování, regeneraci a stimulaci, tak rychle vstřebatelné hlavní živiny N,P, K a mikroprvky vč. S, B. Dávkování činí 2-5 l/ha.

  • Pro slabší až normální (ale nikoliv prořídlé až skomírající ) porosty ozimů anebo do porostů po mrazech ke zpevnění pletiv a rychlejší regeneraci doporučujeme:

Vitalic.

Běžná dávka do všech plodin k jarní regeneraci je 0, 4l/ha :

Vitalic 0,4l /ha + případný regulátor růstu na bázi CCC u obilnin + případně listová hnojiva zejména na bázi močovinového dusíku ( 5-10% roztok močoviny ) , mikroprvky ( Mg, S, Cu, Mn, Např. Hořká sůl )

Vitalic 0, 4l/ha + případný regulátor růstu/ fungicid u ozimé řepky ( + případný insekticid ) + případně listová hnojiva zejména na bázi močovinového dusíku ( 5-10% roztok močoviny ) + mikroprvky ( Mg, S, Cu, Mn, Např. Hořká sůl )

Vitalic 0,4 l/ha lze tedy aplikovat sólo nebo lépe ve směsi s listovými hnojivy, insekticidy, regulátory růstu. Lignohumát v něm obsažený zlepší zabudování živin do rostliny a rychlejší regeneraci, růst kořenů. Nitrofenoláty zpevní pletiva.

Vitalic obsahuje nitrofenoláty draselné + 15% Lignohumátu draselného a použijeme ho všude tam, kde máme slabší porost nebo porost poškozený po zimě, mrazících na jaře, krupobitím potrhaná pletiva či jinak poškozený porost nebo porost, který jednoduše potřebujeme posílit ( Vitalic zpevňuje pletiva tvorbou ligninu a urychluje transport živin v buňkách, tvorbu kořenů ), aby déle tvořil kořenovou hmotu a následně listovou, hodně bočních větví a odnoží a rostliny nehnaly překotně do generativní fáze.

Chrání před mrazem i po mrazu. Jen ho nedávejte za aktuálního mrazu nebo za velmi silného horka a sucha!!!

Je dobré ho použít, pokud je v půdě zatím dobrá zásoba vody ze zimy nebo po dešti. A to nyní je!!

Nedoporučujeme použít těsně před příchodem mrazů ( to obecně platí pro regulátory, růstu, herbicidy, stimulátory, fungicidy aj. ). Lépe po odeznění stresu k nastartování regenerace.

  • Do silně slabých porostů, opožděných porostů nebo do silně přehoustlých řepek je lepší použít opakovaně Lignohumát MAX 0,3 – 0, 5l/ha, obvyklá dávka 0,4 l/ha ( Lignohumát AM 60 g/ha )  v odstupu 7-14 dní.

Lignohumát MAX působí na rostlinu ze všech humátů nejrychleji.

  • K pozdějšímu přihnojení, rychlému dodání organických živin, green-efektu, k podpoře kvetení a tvorby plodů, a zjména k rychlému akutnímu dodání protistresových aminokyselin použijeme

Aminátor prášek 100-150 g/ha. Je to kombinace Lignohumátu AM a všech potřebných rostlinných aminokyselin. Vysoký je obsah aminokyselin Prolinu a Gylcinu, které nutí rostlinu šetřit s vodou a bránit se stresovým situacím.

Moření osiva LignoAktivátorem – jako přídavek k mořidlu.

Proč moříme Lignohumátem nebo LignoAktivátorem:

  • k omezení inhibičních účinků mořidel
  •  ke zvýšení energie klíčení a vzcházení ( polní vzcházivosti )
  •  dodání stimulačních látek k rychlejší tvorbě kořenů

Dávkování Ligno Aktivátoru na 1 tunu osiva:

Obilniny – 1,5-2 l ..orientační cena..45-90 Kč/ha dle výsevku

Oves – 2 l ..orientační cena ..45-90 Kč/ha dle výsevku

Kukuřice, slunečnice – 2 – 3 l ..orientační cena …15

Kč/ha dle výsevku

Řepka – 15 l ..orientační cena ..15 Kč/ha dle výsevku

Mák – 30 l ..orientační cena ..10 Kč/ha dle výsevku

Pokud nebudete mít k dspozici Ligno Aktivátor, k moření použijte Lignohumát MAX. Lignohumát MAX dávkujeme cca 70% dávky LignoAktivátoru .

Máčení sazenic ovocných a okrasných stromků, keřů, máčení cubulí – 0,05% -0,1 % roztok čistého práškového Lingohumátu AM

Na 10-20 litrů vody použijeme 5-10 g Lignohumátu AM nebo 25-50 ml Lignohumátu MAX. Aby měl roztok barvu světlého čaje.

Sazenice, kořenáče nebo cibule namočíme do roztoku vody a Lignohumátu na cca 2-6 hodin nebo i přes noc a následně provedeme výsadbu. Použitý roztok naředíme 2-3x a použijeme na zálivku.

18.3.2021

Ing. Zora Marková (Špirakusová)

www.amagro.com

tel 606450178

zora.spirakusova@cmail.cz