Aktuální doporučení pro květen 2021

Týden mezi 5. a 11. květnem byl zpočátku studený, ale pak výrazně teplý. I když spadlo ve srážkách 5-15 mm, byl celkově sušší. Silný vítr a vyšší teploty rychle vysušily půdu zejména v jařinách. Díky tomuto průběhu počasí došlo k mírnému snížení vegetačního zpoždění.

Následkem rychlého intenzivního růstu v teplých periodách a nasátí vody po deštích dochází lokálně k praskání lodyh u řepek.

Porosty máku jarního začaly trpět suchem a vysokou teplotou.

Ozimé obilniny popohnaly růstovou fázi směrem do konce sloupkování či až k metání.

Je avizováno ochlazení a období přeháněk, vítr, takže může docházet k dalšímu praskání lodyh např. u řepek. Také k nárůstu výskytu hlízenky po avizovaném splnění sumy srážek ( vegetační fáze již splněna mnohde byla ). Případně k poléhání.

  1. Řepka a doporučení ke zpevnění pletiv

K ochraně lodyh při s praskání a po praskání,  ke zpevnění a zpružnění šešulí a také k zesílení ochrany před bejlomorkou kapustovou u řepek doporučujeme použití přípravku VITALIC 0,4 l/ha – cena aplikace se pohybuje cca 239 Kč/ha. Jedná se o nitrofenoláty draselné a LIgnohumátem draselným vjednom. Vlivem nitrofenolátů a draslíku dochází ke zpevnění pletiv, rychlejšímu hojení a zpružnění pletiv a vlivem lignohumátu k rychlejší regeneraci. Vhodná je kombinace s vápníkem, hořčíkem na posílení kutikul šešulí

 Postřik Vitalicem je možné spojit s fungicidní ochranou proti hlízence nebo insekticidní ochranou proti bejlomorce a krytonosci šešulovému.

Vitalic můžeme použít ke zpevnění nebo zacelování pletiv i u jiných plodin.

  • V ozimých obilninách, máku, kukuřici, cukrovce a bramborách a dalších plodinách doporučuji k regeneraci a posílení přípravek LIgnoAktivátor 0,8 l/ha obsahující kromě lignohumátu extrakt s protistresovými látkami ze severských mořských řas.

U obilí posiluje hlavní odnože na úkor těch nejslabších, která by stejně časem byla redukována rostlinou sama. Dále k ochraně kořenové soustavy, k posílení ukládání asimilátů do zásobních orgánů včetně N-látek u pšenic.

U obilnin ho doporučujeme zejména ve fázi konce sloupkování až počátku metání k posílení a udržení hlavních odnoží-stébel, klásků v klasech.

Cena aplikace u LignoAktivátoru se pohybuje cca 178-240 Kč/ha.

  • V ječmeni jarním ve fázi konce odnožování a ve fázi druhé poloviny sloupkování až metání pak přípravek Lignohumát MAX 0,4 l/haposílení kořenové soustavy a ke snižování N-látek v zrnu. Cena aplikace se pohybuje u Lignohumátu cca 140 Kč/ha.
  • Do révy vinné přípravek VITALIC 0,4 l/ha 3-4 x k posílení proti mrazíkům a po mrazících.a zvýšení ochrany před chorobami. Případně LignoAktivátor 1 l/ha nebo Liognohumát MAX 0,4-0,8 l/ha k celkové stimulaci a k ochraně kořenové soustavy a nadzemní části před přísušky.

Na působení přípravku VITALIC velmi dobře reagují z plodin také luskoviny, zejména hrách; také mák, a to nárůstem hmoty, bočních větví a vyšší násadou květů a plodů.

VITALIC rozhodně doporučujeme po poškození plodin krupobitím.

  • Ještě pár slov na závěr:

Náš nový přípravek AMINÁTOR ( přípravek na bázi rostlinných L-aminokyselin spojených s Lignohumátem ) doporučujeme po stresu do všech plodin a zejména před a při kvetení ke zvýšení opylení a násady plodů. Dávkování je  100-150 g/ha, při ceně cca jen 180 Kč/ha.

Stimulační lignohumátové hnojivo LIgnoSuper NPK 7,5-8-6  v dávce 2-5 l/ha lze použít k posílení kořenů a nadzemních částí všech plodin ( cena cca od 230 Kč/ha ). Vynikající je jak v pšenici, tak v zelenině.

12.5.2021

Ing. Zora Marková

Pokusnictví a poradenství

www.amagro.com

tel. 606 450 178

mail: zora.markova@amagro.com