Aktuální doporučení pro říjen/listopad 2020

Situace:  Na řadě míst řepky vzcházely v září za sucha, nevyrovnaně a pomalu. Bylo horko a sucho, což podpořilo nárůst listových škůdců. Porosty byly a jsou poškozeny silným žírem dřepčíků, zejména olejkovým. Dále mšic a zápředníčka. O svatováclavském víkendu naštěstí došlo k ochlazení, příchodu dešťů a je předpoklad zlepšení stavů porostů. Avšak i nadále hrozí poškození od dřepčíků, nyní zejména olejkového, mšic a zápředníčka, je avizováno další krátké opteplení.

Na některých místech byla řepka dobře vzešlá, vyrovnanější a ve vyšší fázi díky brzkému setí a většímu množství srážek.

Doporučení do řepek po současných deštích a následně do pšenic, žita, triticale:

  1. Tam, kde byly a jsou porosty opožděné, nevyrovnané, poškozeny žírem  hmyzu – dřepčíků, mšic, přidušené, po dlouhodobém suchu aj. doporučujeme

stimulátor růstu  kořenů Vitalic 0, 4l/ha spolu s regulací růstu či krátícím fungicidem. K tomuto zásahu nebo později lze přidat humatizované LignoSuper NPK 2-5 l/ha nebo cca 5-10% roztok močoviny a  2-3% roztok Hořké soli, B a další mikroprvky.

Vitalic obsahuje kromě Lignohumátu  nitrofenoláty draselné, zesilující buněčné stěny, hojí poranění po žíru, zlepšuje rychlou regeneraci, zakořenění a zlepšuje odolnost vůči mrazům, chorobám, přezimování.

Cena na 1 ha se pohybuje v rozmezí cca 195-240 Kč/ha

Kde by přetrvávalo silné sucho, je lepší na posílení kořenů, krčku a vyrovnání nadzemní hmoty lépe volit LignoAktivátor 0,75 l nebo  nejrychleji působící obyčejný Lignohumát MAX 0,4l ( odpovídá Lignohumátu AM 80-100 g/ha ).

  • Tam, kde jsou porosty  nevyrovnané, rozházené, ale vypadají nadějně, místo Vitalicu je lepší použít LignoAktivátor 0, 75 l/ha + mikroprvky, který bude působit pozvolněji, ale dlouhodoběji.  LignoAktivátor  však dodá navíc protistresové aminokyseliny, organické živiny P,K,N, Mg mikroprvky, prekursory auxinů a bude silně a dlouhodobě působit na zakořeňování, růst do kořene, zesílení kořenového krčku, bude přidržovat rostlinu více u země a působit na zakládání většího počtu bočních větví.

K němu je dobré na podporu regenerace, zakořeňování a tvorbu cytokininů v kořenech  přidat humatizované LignoSuper NPK 2-5 l/ha nebo cca 5-10% roztok močoviny a  2-3% roztok Hořké soli, B a další mikroprvky.

+ případně regulátor růstu nebo krátící fungicid, insekticid, kde bude třeba.

Cena na 1 ha se pohybuje v rozmezí cca 195-240 Kč/ha

  • Tam, kde potřebujeme velmi rychlou regeneraci, rostliny řepek jsou velmi slabé, dodatečně vzcházejí, porost je nevyrovnaný, pokousaný nebo je stále sucho nebo naopak je půda po silných deštích slitá bez vzduchu a potřebujeme šetrnou a zároveň velmi rychlou regeneraci – použijeme obyčejný Lignohumát MAX 0, 4 l/ha nebo LIgnohumát AM 100g/ha (+ případně regulátor růstu nebo krátící fungicid, kde bude třeba.). Působí z humátů nejrychleji!!

K tomuto zásahu nebo později je vhodné přidat humatizované LignoSuper NPK 2-5 l/ha nebo cca 5-10% roztok močoviny a  2-3% roztok Hořké soli, B a další mikroprvky.

Cena aplikace je cca 100-140 Kč/ha

Závěrem: Ani jedním stimulátorem se neudělá chyba, pokud nebudeme vědět přesně, který z nich. Všechny obsahují originální protistresový Lignohumát. Posílíme kořeny.

Do ozimých obilnin:

  1. V silně suchých podmínkách, u velmi slabých porostů, na podporu rychlého zakořenění a posílení odnožování

Lignohumát MAX 0, 4 l/ha nebo LIgnohumát AM 80-100g/ha + případně regulátor růstu.

K tomuto zásahu nebo později lze přidat humatizované LignoSuper NPK 2-5 l/ha nebo cca 5-10% roztok močoviny a  2-3% roztok Hořké soli, B a další mikroprvky

  • Ve vlhčích podmínkách a u porostů slabších až silných, nadějných, na podporu tvorby silných podzimních odnoží a odnožování

LignoAktivátor 0, 75 l/ha nebo Vitalic 0, 4 l/ha + případně regulátor růstu, mikroprvky

K tomuto zásahu nebo později lze přidat humatizované LignoSuper NPK 2-5 l/ha nebo cca 5-10% roztok močoviny a  2-3% roztok Hořké soli, B a další mikroprvky

 Doporučení na rozklad slámy a regeneraci půdy na podzim:

Aplikace postřikem na strniště nebo na půdu 1 l/ha  Lignohumátu MAX nebo 200 g/ha Lignohumátu AM a zapravit. Spojit nejlépe v TM s DAM nebo močovinou, zapravit.

Na silnou regeneraci půdy, potlačení fytopatogenních hub a bakterií, dodání „ umělého“ humusu a zlepšení zdravotního stavu půdy a následných plodin. Podporu půdních mikroorganismů – investice do půdy:

Na podzim doporučujeme sypký bakteriální preparát sestávající z Bacillus subtillis + meghaterium -Bacterplant 0,5 Kg/ha + přidat Lignohumát AM 0,5 Kg/ha .  Lignohumát ještě více podpoří rozvoj spoluaplikovaných prospěšných půdních bakterií působící proti rozvoji patogenních hub a bakterií. Na jaře je toto opatření vhodné zopakovat, již lze bez zapravení,  kde nepůjde realizovat. Aplikace opakovat nejlépe min. 2 roky po sobě.  Užitečné bakterie potřebují čas se rozmnožit. Neaplikovat v TM s fungicidy.

Originální Lignohumát AM nebo jeho 20% roztok Lignohumát MAX přidávejte i do kejdy a digestátu – dodá bioaktivní uhlík, zabrání to unikání dusíku do spodních vod v podobě nitrátů, amoniaku do ovzduší a další živiny se lépe naváží a pak využijí v půdě a následnou plodinou.

30.9.2020

Ing. Zora Marková-Špirakusová

Amagro s.r.o.

Pokusnictví, poradenství

Tel. 606450178