Konference IHSS 2020

Ve dnech 6.-7.3.2020 se konala již tradiční konference Huminové společnosti (Česká pobočka), tentokráte na půdě Střední vinařské školy ve Valticích. Děkujeme touto cestou za skvělou spolupráci Střední vinařské škole, dále centru Excelence a v neposlední řadě cimbálové muzice Dukát pana Pavla Varmuži.

Účast byla skvělá, konference se zúčastnilo 56 odborníků z celé řady institucí, univerzit, výzkumných ústavů a dalších specializovaných pracovišť. Vzhledem k začínající epidemii koronaviru přijeli pouze 2 německy hovořící hosté. Ti ostatní se připravili o možnost zúčastnit se pravděpodobně poslední konference ve Střední Evropě před koronavirem.

Podrobnosti ke konferenci, včetně referátů najdete na stránkách www.ihss-cz.cz.

Těšíme se na další setkání.

Místo konání – Centrum Excellence Valtice
Zahájení – prof. Pekař a Lubomír Rákos