amagro

Polní den Humpolec – 29.6.2022

Tradiční akce pořádaná VÚRV, v.v.i. Praha Ruzyně, Pokusnou stanicí Humpolec a společností Družina spol. s.r.o. Dačice překvapila opět značnou účastí a naši zástupci se měli u pokusných políček co ohánět. Na pozemcích VÚRV Pokusné stanice Humpolec proběhla přehlídka odrůdových a pesticidních pokusů a výsledky našich přípravků na ozimé pšenici nás potěšily. Na snímku ing. Marková u našich pokusů.